Očkovanie ochránilo pred infekčnými chorobami milióny ľudí

23.4.2009 v kategórii Dieťa, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť tzv. imunologickú pamäť v organizme.

Očkovanie alebo vakcinácia patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva. Pred infekčnými chorobami už ochránilo milióny ľudí.  Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization – WHO) z 10,6 miliónov úmrtí detí do päť rokov pripadá 1,4 milióna úmrtí na ochorenia, ktorým je možné predchádzať očkovaním. V európskom regióne WHO je to 32 000 úmrtí detí ročne. Na celom svete sa vďaka očkovaniu podarí ročne zachrániť asi 3 milióny ľudských životov.

Očkovanie znamená zavedenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Imunizácia je následný proces, ktorý v organizme vytvorí imunitnú odpoveď. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť tzv. imunologickú pamäť v organizme, čím sa u očkovaného jedinca vytvára dlhodobá, optimálne až doživotná ochrana.

Individuálny význam očkovania spočíva v ochrane jednotlivca navodením komplexnej imunologickej ochrany proti pôvodcom ochorenia. Verejno-zdravotnícky význam očkovania spočíva v zabezpečení tzv. kolektívnej imunity na základe vysokého počtu  zaočkovaných osôb,  ktorá  zamedzí šíreniu pôvodcov ochorení v populácii.

Za objaviteľa očkovania je oficiálne považovaný anglický lekár Edward Jenner. V 18. storočí objavil účinnú a hlavne bezpečnú vakcínu proti kiahňam. Odvtedy sa datuje očkovanie proti variole (pravým kiahniam) a za jeden z najväčších úspechov v histórii očkovania sa považuje vymiznutie tohto ochorenia na celom svete. Variola bola pritom zodpovedná za 8 až 20 percent všetkých úmrtí, registrovaných v európskych štatistikách pred zavedením očkovania.

K priekopníkom očkovania na východnom Slovensku patrí bývalý primár Detského infekčného oddelenia Detskej nemocnice v Košiciach MUDr. Ján Virgala.  Ako mladý lekár po druhej svetovej vojne chodil s prvými vakcínami po východoslovenských dedinách, robil osvetu  a očkoval deti. „S očkovaním sa v tom čase na východe Slovensku ešte len začínalo. Medzi deťmi sa vyskytovali osýpky, čierny kašeľ, detská obrna, záškrt a mnoho ďalších vážnych ochorení, ktoré môžu zanechať trvalé následky a dokonca skončiť smrťou,“ spomína infektológ Ján Virgala. V štyroch až päťročných cykloch sa vtedy na Detskom infekčnom oddelení ocitlo toľko chorých detí,  že bol problém, kam ich uložiť. „Trpel som s nimi. A s ich rodičmi. Na jednej strane ma ubíjala bezmocnosť, na druhej som v sebe utvrdzoval svoj názor, že mohli žiť. Pravda, keby ich včas zaočkovali,“ tvrdí.

Vďaka systematickému celoplošnému očkovaniu na Slovensku sa podarilo dosiahnuť, že:

  • od r. 1961 bolo eliminované ochorenie na detskú obrnu
  • od r. 1980 nebolo evidované ochorenie na záškrt
  • od konca 50-tych rokov je eliminovaný novorodenecký tetanus
  • od 60-tych rokov je eliminovaný tetanus u detí a mladistvých
  • od roku 1998 je chorobnosť na osýpky takmer nulová

„V súčasnosti, v rámci povinného pravidelného očkovania na území SR, očkujeme proti  11-tim ochoreniam, ktoré v minulosti znamenali pre ľudstvo nebezpečnú hrozbu a boli príčinou veľkého počtu úmrtí aj celosvetových epidémií. Očkovanie je najefektívnejší spôsob ako  predchádzať infekciám a chorobám, proti ktorým existujú účinné očkovacie látky,” zdôraznila detská infektologička, riaditeľka DFN v Košiciach MUDr. Ingrid Urbančíková.

V týchto dňoch, od 20. do 26. apríla 2009, prebieha v 32 krajinách Európsky imunizačný týždeň (EIW - European Immunization Week). Jeho cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania. Slovenska republika sa do aktivít EIW zapojila už po tretí krát. Imunizačný týždeň sa uskutoční od 25. apríla do 2. mája 2009 aj na americkom kontinente, pod názvom Vaccination Week in the Americas (VWA), čo má byť prvým krokom k budúcemu Globálnemu imunizačnému týždňu.