Moje dieťa potrebuje pomôcť...

Redakcia | 13. Nov 2018
Moje dieťa potrebuje pomôcť...

Kedy je čas vyhľadať psychológa alebo inú formu pomoci? Ako si vybrať toho správneho odborníka, na čo sa pripraviť, čo očakávať?

V prípade, že vaše dieťa trpí niektorým z nasledujúcich symptómov, je dobré obrátiť sa na odborníka, ktorý má skúsenosť s prácou s deťmi. Nie každý psychológ alebo psychoterapeut pracuje aj s deťmi, je potrebné si to vopred overiť.

Kedy vyhľadať odbornú pomoc?

Ak vami vybraný odborník s deťmi nepracuje, môže vám odporučiť overeného kolegu, ktorý má skúsenosti aj v tejto oblasti:

 • Oneskorenie vo vývine motoriky, reči alebo nácviku čistoty
 • Problémy s učením alebo s pozornosťou (napr. ADHD)
 • Problémy v správaní (napr. neprimeraný hnev, nočné pomočovanie, poruchy príjmu potravy, ťažkosti pri nadväzovaní sociálnej väzby)
 • Výrazné zhoršenie prospechu v škole (najmä ak dieťa normálne mávalo dobré výsledky)
 • Častejší výskyt smútku, plačlivosti
 • Depresie
 • Úzkosť a strach
 • Stiahnutie sa do seba alebo izolácia
 • Ak dieťa bolo obeťou, svedkom alebo páchateľom šikanovania
 • Zníženie záujmu o obľúbené aktivity
 • Nadmerne agresívne správanie (kopanie, hryzenie, útočenie)
 • Náhla zmena chuti do jedla (obzvlášť u adolescentov)
 • Nespavosť alebo nadmerná spavosť
 • Vynechávanie školskej dochádzky, záškoláctvo, úteky z domu
 • Náhle zmeny nálad (napr. v jednej minúte šťastný/á, v druhej smutný/á)
 • Výskyt zdravotných, psychosomatických ťažkostí (ako bolesti hlavy, brucha, „Necítim sa dobre“), ak lekár vylúčil fyzické ochorenie
 • Znaky požívania alkoholu, drog alebo iných psychoaktívnych látok
 • Problémy s vyrovnávaním sa so zmenami v živote (rozvod rodičov, zmena bydliska atď.)
 • Úmrtie v rodine, strata blízkej osoby
 • Sexuálne, fyzické alebo emocionálne zneužitie, alebo iná traumatická udalosť v živote

Pripravte sa na to, že ak ide o prácu s dieťaťom, budete do nej zaangažovaní i vy – rodičia

Odborník nerieši izolovane problém dieťaťa, ale problém dieťaťa rieši ako súčasť problému rodiny/prostredia. Totiž, čo sa týka emocionálnych problémov, deti sa nerodia ako „problémové“, ale reagujú na vplyvy prostredia, hľadajú spôsob, ako vo svojom prostredí „prežiť“, prispôsobujú sa mu a  svojím správaním často dávajú najavo nejaký problém svojho okolia.

Preto sa hovorí, že deti „nastavujú zrkadlo“. Toto správanie je často pre dospelých nezrozumiteľné a psychológ alebo psychoterapeut vám môže pomôcť pochopiť problém z inej perspektívy, získať náhľad a hľadať nové možnosti riešenia.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: