Máme doma prváčika: Prvé dni v škole

Redakcia | 2. september 2023
Máme doma prváčika: Prvé dni v škole

Prvé dni v škole sú významnou etapou v živote každého dieťaťa aj rodiča. Je to obdobie plné očakávaní, vzrušenia, ale aj obáv a neistoty. Pre prváčika je to veľká zmena, keďže vstupuje do nového prostredia, stretáva nových ľudí a učí sa nové veci. Aj pre rodičov je to významná chvíľa, keďže ich dieťa začína novú etapu svojho života.

Príprava na školu

Pred tým, ako dieťa vstúpi do školy, je potrebné ho na toto obdobie dobre pripraviť. Rozprávajte sa s ním, čo ho v škole čaká, aké bude mať povinnosti a čo všetko sa bude učiť, vždy v pozitívnom duchu. Tiež je dobré navštíviť školu ešte pred začiatkom školského roka, aby dieťa vedelo, kam bude chodiť, a mohlo sa s prostredím oboznámiť.

Prvý deň v škole

Prvý deň v škole je pre dieťa veľmi vzrušujúci. Je to deň, na ktorý sa dlho tešilo, ale môže ho aj trochu desiť. Preto by ste mali dieťa podporiť a povzbudiť. V deň nástupu do školy je vhodné odprevadiť prváčika až do triedy a predstaviť ho učiteľke. Mnoho škôl organizuje prvé dni tak, aby boli pre deti čo najmenej stresujúce a aby si mohli postupne zvyknúť na nové prostredie.

Ako pomôcť dieťaťu zvládnuť prvý týždeň

V prvom týždni je dôležité dieťa čo najviac podporovať. Treba mu vysvetliť, že je v poriadku cítiť sa trochu „nesvojo“, ale že to postupom času prejde. Je dobré zaujímať sa o to, ako deň  v škole prebieha, čo sa naučilo, s kým sa skamarátilo a či mu niečo robí problém. Zároveň ho povzbudzovať, aby si našlo nových kamarátov a snažilo sa byť aktívne v nadväzovaní nových vzťahov.

Ako pomôcť dieťaťu adaptovať sa na nové prostredie

Adaptácia na nové prostredie môže byť pre dieťa náročná. Podporujte dieťa, aby bolo otvorené novým veciam a ľuďom. Je dobré dieťa povzbudzovať, aby komunikovalo s ostatnými deťmi, zúčastňovalo sa rôznych aktivít a hralo sa s inými deťmi. Zároveň je dôležité dbať na to, aby dieťa dostatočne odpočívalo a mohlo tak spracovávať nové zážitky.

Čo robiť v prípade, že po pár prvých dňoch dieťa prešlo  nadšenie a odmieta ísť do školy?

Je úplne normálne, že po prvých dňoch nadšenia môže dieťa prejaviť odpor alebo nechuť chodiť do školy. To môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú únava, stres, pocit preťaženia alebo problémy v interakcii s inými deťmi či učiteľmi.

Tu je niekoľko tipov, ako riešiť túto situáciu:

  • Pochopte dôvody: Snažte sa pochopiť, prečo vaše dieťa nechce ísť do školy. Zistite, či má nejaké konkrétne obavy alebo problémy, ako sú šikanovanie, problémy s učením, alebo nepríjemné pocity s učiteľom alebo spolužiakmi.
  • Vysvetlite mu význam školy: Vysvetlite dieťaťu, prečo je dôležité chodiť do školy, a aké sú výhody vzdelania. Môžete zdôrazniť, ako škola pomáha získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré budú užitočné v budúcnosti, a tiež ako je to miesto, kde môže stretnúť nových priateľov.
  • Buďte podporujúci: Je dôležité byť empatický a podporujúci. Ukážte dieťaťu, že chápete jeho pocity a obavy a že ste tu, aby ste mu pomohli.
  • Nadviažte komunikáciu: Udržujte otvorenú komunikáciu s učiteľmi a iným personálom školy, aby ste mohli spolupracovať na riešení problémov, ktoré môžu ovplyvniť pohodu vášho dieťaťa.
  • Zabezpečte rutinu: Deti sa cítia pohodlnejšie, keď majú stabilnú rutinu. Uistite sa, že vaše dieťa má dostatok spánku,  vyváženú stravu a  čas na hranie a relaxáciu.
  • Pomôžte dieťaťu nájsť kladný aspekt: Pomôžte dieťaťu identifikovať, čo ho baví na škole, a zamerajte sa na tieto aspekty. Môže to byť obľúbený predmet, priateľ, alebo nejaká školská aktivita.
  • Pomôžte dieťaťu vybudovať sebavedomie: Podporujte dieťa, aby sa zúčastňovalo na aktivitách, ktoré ho bavia a v ktorých vyniká. To môže pomôcť zvýšiť jeho sebavedomie a pozitívny postoj k škole.
  • Zapojte sa: Ukážte záujem o školské aktivity dieťaťa a zapojte sa do nich, ak je to možné. To môže pomôcť dieťaťu cítiť sa podporované a motivované.
  • Buďte trpezliví: Zmena postojov a návykov neprichádza okamžite. Buďte trpezliví a dávajte dieťaťu čas na prispôsobenie sa novej situácii.

Ak napriek všetkým týmto krokom vaše dieťa stále vyjadruje silný odpor voči škole alebo ak si všimnete, že má iné znepokojujúce príznaky, ako sú zmeny v správaní, strata záujmu o veci, ktoré ho predtým bavili, alebo fyzické príznaky ako bolesť brucha alebo hlavy, môže byť vhodné konzultovať situáciu s odborníkom, ako je pediater, psychológ alebo školský poradca. 

Prvé dni v škole sú pre dieťa veľkou zmenou a môžu byť náročné. Je dôležité dieťa čo najviac podporovať a pomôcť mu adaptovať sa na nové prostredie. Je potrebné dieťaťu vysvetliť, čo ho čaká, povzbudiť ho, aby komunikovalo s ostatnými a zúčastňovalo sa rôznych aktivít. Zároveň je dôležité dbať na to, aby dieťa dostatočne odpočívalo a mohlo spracovávať nové zážitky.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: