Je vaše dieťa pripravené na školu?

Zuzana Balogová | 18. Apr 2017
Je vaše dieťa pripravené na školu?

Zápisy detí do základných škôl sú za nami. Je vaše dieťa na školu pripravené?

Školská zrelosť a pripravenosť: ako je na tom váš budúci prváčik?

Myslím, že väčšina rodičov vie, čo všetko sa skrýva pod pojmom školská zrelosť či pripravenosť na školu. My sa na ňu pozrieme trochu inak.

Vaše dieťa sa v priebehu svojho života veľmi zmenilo – vyrástlo, pribralo na hmotnosti, naučilo sa chodiť, rozprávať, vyjadrovať svoje pocity, vie hľadať súvislosti a získalo obrovské množstvo vedomostí. Je toho veľmi veľa, ale je naozaj pripravené na školu?

Zaujme vás: Radí doktorka: stravovanie škôlkarov a školákov: Ako by malo vyzerať?

Dieťa predtým, ako je schopné opustiť bezpečie a citovú stabilitu domova, musí zvládnuť veľa základných zručností. Až potom bude pripravené vykročiť s ostatnými prvýkrát do školy. O aké zručnosti a vlastnosti ide?

Zručnosti a vlastnosti potrebné pri nástupe do školy:

Schopnosť vyjadrovania

Pre dieťa, ktoré má problémy s rečou alebo jazykom, bude komunikácia so spolužiakmi, inými deťmi aj s učiteľom pravdepodobne zložitá, čo pre neho môže byť v prvých rokoch školskej dochádzky veľkou nevýhodou.

Byť samo v dave bez najbližších

Dieťa si túto skúsenosť buduje tréningom. Akým? Návštevami materských centier, kde sa stretáva s inými deťmi za účelom spoločného hrania, spoločnými cvičeniami pre malé deti či návštevami kurzov plávania. Všade tam si dieťa zvyká na spoločnosť iných detí. Ak ho niekde nechávate samo na nejaký čas (napr. v detských kútikoch, v zábavných detských parkoch pod dohľadom pestúniek), trénujete jeho schopnosť veriť samo sebe (že to zvládne samo aj bez vás) a veriť vám, že sa vždy vrátite v dohodnutý čas.

Sebadôvera

Dieťa, ktoré si verí, s najväčšou pravdepodobnosťou zvládne úlohy, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Ak si neverí a myslí si, že tieto úlohy nezvládne, je pravdepodobné, že sa mu to nepodarí. Sebaisté dieťa ľahšie zvládne úlohy a poradí si s nimi. Preto pomôžte dieťaťu budovať jeho sebaistotu. Uisťujte ho, že je pre vás zvláštnym a že mu veríte, že všetko dobre zvládne. Ak sa správa zle, vysvetlite si to, ale nekritizujte ho.

Pokojne sedieť

V škole je dôležité pokojne sedieť počas vyučovania, no pre mnoho detí je pokojné sedenie vážnym problémom. Nepokojné a vyrušujúce dieťa si získa už na začiatku školskej dochádzky zlú reputáciu, ktorá ho môže sprevádzať aj v ďalších rokoch. Preto, ak máte doma dieťa, čo nedokáže pokojne posedieť, urobíte dobre, ak školu o 1 rok odložíte alebo s ním trochu potrénujete.

Ako? Naučte ho pokojne sedieť najprv niekoľko minút, ktoré budete postupne predlžovať. Deň s dieťaťom začnite nejakou činnosťou (cvičenie, beh pri hudbe, skákanie...). Potom činnosť ukončite a dajte dieťaťu úlohu, pri ktorej musí sedieť pri stole (napr. hra so stavebnicou, čítanie rozprávok, kreslenie obrázku...). Po dokončení úlohy dajte dieťaťu voľnosť, nech sa vyšantí a potom mu opäť dajte pokojnú úlohu. Nezabudnite ho pochváliť za každú chvíľu, ktorú vydrží.

Určite si prečítajte: Nerobme z písania strašiaka: Ako podporiť písanie už v predškolskom veku?

Pozornosť, sústredenosť a vytrvalosť

Pre veľa detí, hlavne pre chlapcov, je ťažké dávať pozor na to, čo sa mu hovorí a čo má urobiť. No každé dieťa sa v priebehu svojho vývinu musí naučiť počúvať to, čo mu niekto hovorí a byť schopné dávať pozor na to, čo sa mu hovorí a urobiť to, čo sa od neho očakáva. Ak chcete pomôcť dieťaťu naučiť sa dávať pozor, skúste zopár trikov, ktoré vám môžu pomôcť aj pri cvičení sústredenosti.

  • Ak s dieťaťom hovoríte, buďte oproti sebe, aby ste na seba obaja videli.
  • Odstráňte všetky rušivé vplyvy (vypnite rádio, televíziu, odložte hračky).
  • Vytvorte pre dieťa prostredie, ktoré mu umožní sústrediť sa.
  • Dbajte na to, aby ho niečo nevyrušovalo.
  • Dávajte dieťaťu podnety, ktoré potrebuje pre vykonanie úlohy, na ktorej práve pracuje. Podnety, ktoré s vykonávanou úlohou nesúvisia, sa snažte minimalizovať, aby dieťa nevyrušovali pri sústredení.
  • Ak dieťa úlohu dokončí, vydrží pri nej, odmeňte ho.

Dieťa má vedieť, že učenie je zábava

Dieťa, ktoré sa nevie samo hrať a ktoré potrebuje pri sebe vždy niekoho ďalšieho, bude v škole s veľkou pravdepodobnosťou čakať na učiteľa, kým ho postrčí, ako by malo urobiť niečo samo od seba. Nebude sa usilovať o samostatnú prácu s cieľom niečo objaviť, samo na niečo prísť. Naopak deti, ktoré sa vedia sami hrať a sú vedené ku skúmaniu a objavovaniu sveta okolo seba, pôjdu do školy s veľkým nadšením.

Zaujme vás: Školská zrelosť a pripravenosť

Písanie a čítanie

Veľa detí sa už v predškolskom veku vie umelo podpísať. Pri vstupe do školy však nejde o to, aby sa vedelo podpísať alebo čítať, ale aby vedelo ovládať ceruzku. Ak pri kreslení s dieťaťom používate ceruzky, perá, farbičky rôznej veľkosti, ste na dobrej ceste naučiť svoje dieťa správne držať pero či inú písaciu potrebu. Dieťa by tiež malo vedieť, že písmenká či písmo je to, čo sa číta.

Neprehliadnite: Ako vybrať školskú tašku?

Hľadanie si kamaráta

V tomto vekovom období len málokedy vznikajú a budujú sa dlhodobé priateľstvá. Dieťa medzi rovesníkmi potrebuje vedieť, ako sa medzi nich zapojiť, ako si veci a skúsenosti dávať i brať. Nie každé dieťa sa vie hneď skamarátiť, nájsť si priateľa v novom prostredí, ktorým pre neho škola je. Dieťa, ktoré to vie, bude oveľa spokojnejšie. Najlepším a azda aj jediným spôsobom, ako sa dieťa naučí vytvárať kamarátstva je jeho opakovaná príprava v spoločenstvách detí (napr. materské centrá, materská škola, krúžky...).

V každom prípade, na posúdenie, či dieťa je alebo nie je schopné školskej dochádzky je potrebné absolvovať psychologické vyšetrenie v pedagogicko-psychologickej poradni. Skúsení psychológovia vám určite poradia, či váš budúci prváčik školu zvládne alebo bude lepšie jeho školskú dochádzku o rok odložiť.

Určite si prečítajte: Comenia Script – nahradí klasické písané písmo?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: