Hudba pomáha deťom s učením!

Redakcia | 4. Dec 2017
Hudba pomáha deťom s učením!

O pozitívnom vplyve hudby, najmä tej klasickej, sa medzi vedcami, učiteľmi aj rodičmi hovorí už od 50. rokov minulého storočia.

Vtedy bola veľmi populárna tzv. Mozartova teória, podľa ktorej počúvanie klasickej hudby, najmä od Mozarta, zlepšuje výkon detí v učení a vnímaní, dokonca zvyšuje ich IQ.

Hudba má bezpochyby na dieťa pozitívny vlpyv

Pozitívny vplyv hudby na vývoj dieťaťa je dnes nespochybniteľný. Bol preukázaný vplyv hudby na pozitívne naladenie dieťaťa a zlepšenie interakcie medzi rodičom a dieťaťom.

U malých detí sa dosahujú najlepšie výsledky kombináciou hudby a pohybu. Hoci sa nepodarilo preukázať, že by hudba zvyšovala IQ, existuje mnoho štúdií poukazujúcich na zlepšenie vnímania potom, čo dieťa začne hrať na hudobný nástroj, alebo sa inak zoznamovať s hudbou.

Hudba pozitívne vplýva aj na emócie

Hudba má potenciál rozvíjať deti aj po emocionálnej stránke. Je zdrojom kooperácie, zábavy, a pomáha prežívať pocity spolupatričnosti. Psychológovia preto matkám aj ďalším členom rodiny odporúčajú, aby deťom spievali. Nezáleží na tom, aké piesne to budú, ani či budú dokonale zaspievané. 

Je známe, že deti už v lone vnímajú okolité zvuky, vrátane matkinho hlasu a hudby. Preukázalo sa dokonca, že deti si v prenatálnom vývoji zapamätali hudbu a vnímali ju aj po narodení. 

Ak nie ste veľmi hudobne zameraná rodina a možno sa trochu zamýšľate, kedy a ako začať s nejakou hudobnou aktivitou – spievanie, rytmické cvičenia na hudbu, tančeky – to všetko môžete robiť už s batoľaťom.

Aktívne hranie na hudobný nástroj zvládne dieťa už v predškolskom veku. Podľa nedávno publikovanej čínskej štúdie mali deti, ktoré od útleho detstva hrali na hudobný nástroj, lepšie vyvinuté časti mozgu zamerané na jazyk, plánovanie a rozvrhovanie času. A to aj napriek tomu, že sa hrou prestali zaoberať už pred mnohými rokmi.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: