Hluk štúdiu neprospieva!

Redakcia | 31. Dec 2017
Hluk štúdiu neprospieva!

Hluk, predovšetkým ten, ktorý je spôsobený dopravou, obťažuje veľké množstvo ľudí, vrátane detí.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry hluk znepríjemňuje život takmer 20 miliónom Európanov. Univerzálna limitná hodnota hluku neexistuje, za určitý základ však podľa Úradu verejného zdravotníctva SR možno považovať prípustnú hodnotu na úrovni 50 decibelov (dB) cez deň a 45 dB v noci.

Hluk deťom neprospieva

Hluk ovplyvňuje psychiku dieťaťa a často spôsobuje únavu, zlú náladu, agresivitu, neochotu, ale aj celkové zníženie výkonnosti. Pre deti je hluk nebezpečný aj z hľadiska ich sústredenia sa a učenia. Znižuje presnosť, rýchlosť psychomotorických výkonov a zvyšuje počet chýb.

Výskumy preukázali, že schopnosť učiť sa je priamo úmerná tomu, akému hluku sú deti vystavované. Bolo dokázané, že deti žijúce v blízkosti veľkých letísk či dopravných zón, trpia problémami s učením a majú horšie študijné výsledky.

Každodenný hluk z automobilovej či vlakovej dopravy navyše spôsobuje, že deti čítajú slabšie, v škole majú horšie výsledky a ich pamäť je tiež obmedzená.

Hluk, navyše, ovplyvňuje i výkonnosť pri jednoduchých aritmetických úkonoch, ako je sčítanie, odčítanie, násobenie či delenie. Najväčší pokles nastáva po 1,5-hodinovom pôsobení hluku v intenzite 85 dB.

Dieťa potrebuje pokojný spánok

Pre správny vývoj dieťaťa je nevyhnutný kvalitný a pokojný spánok v tichom prostredí. Už úroveň hluku 30 – 40 dB (šepkanie v prázdnej izbe, spev vtákov) môže u citlivejších jedincov či menších detí viesť k prebudeniu či prehadzovaniu sa počas spánku.

Aj keď spíme, naše uši zostávajú citlivým zmyslovým orgánom. Preto by sme mali zaistiť, aby počas noci úroveň hluku nepresahovala 25 dB. Z toho dôvodu by detská izba mala byť umiestnená v tichej časti domu či bytu.

Pred spaním nezapínajte práčku, hlučné prístroje umiestnite ďalej od detskej izby či spálne, pomôcť môžu aj okná, ktoré si dokážu poradiť s hlukom.

SPÁNOK u detí nepodceňujte!
Prečítajte si tiež:

SPÁNOK u detí nepodceňujte!

Limity pre hluk

Ochranu pred hlukom a vibráciami má zaisťovať štát, resp. príslušné orgány štátnej správy. Ak máte pocit, že vás obťažuje nadlimitný hluk, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Nadriadeným orgánom na ochranu zdravia s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska je Úrad verejného zdravotníctva SR, na čele ktorého je hlavný hygienik.

Ústredným orgánom štátnej správy je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). Práve v ich kompetencii je ochrana obyvateľov pred hlukom a vibráciami zo stacionárnych zdrojov či z prevádzky dopravy na cestných komunikáciách.

Ostatné zdroje hluku, ako napríklad hlasná hudba, terasy reštaurácií a podobne bývajú v kompetencii jednotlivých miest a obcí.

Aby učenie nebolo mučenie
Prečítajte si tiež:

Aby učenie nebolo mučenie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: