Deti s Downovým syndrómom: Aké sú?

Mária Srnáková | 7. May 2019
Deti s Downovým syndrómom: Aké sú?

Nemala som v úmysle napísať vám svoj príbeh, ale vyprovokovala ma k tomu známa, ktorá ma upozornila na článok o deťoch s Downovým syndrómom, ktorý bol nedávno zverejnený na nemenovanej internetovej stránke. V článku sa uvádzalo niekoľko informácií, ktoré rozhodne nemožno považovať za aktuálne a pravdivé.

Som matka syna s Downovým syndrómom

Moje nasledujúce riadky však nie sú o tom, ako som prežívala jeho narodenie, jeho rané detstvo, ako sme riešili jeho zaradenie do školského procesu, ako riešime jeho samostatnosť, koľko radostí aj starostí nám to, že je súčasťou našej rodiny, prináša... aj keď by toto bolo bezpochyby zaujímavé, lebo život s dieťaťom s Downovým syndrómom je každopádne zaujímavý.

Môj príbeh je o tom, ako veľmi zasiahne rodinu, matku, otca dieťaťa s Downovým syndómom, keď si prečíta tak neodborný a ničím nepodložený článok o týchto deťoch, ktorý dezinformuje a zavádza širokú verejnosť. 

Preto som sa rozhodla napísať o tom, čo všetko tieto deti dokážu a tak aspoň čiastočne priblížiť ostatným ľuďom súčasné možnosti detí s Downovým syndrómom.

  • Viete o tom, že tieto deti, či už navštevujú bežnú základnú školu, alebo špeciálnu školu, sú schopné normálne sa vzdelávať?
  • Viete o tom, že 10-ročné dievčatko s Downovým syndrómom zvláda slovenskú gramatiku na bežnej základnej škole lepšie ako jej zdraví spolužiaci?
  • Viete o tom, že mnohé tieto deti navštevujú ZUŠ-ky a zvládajú napr. hru na klavír?
  • Viete o tom, že deti s Downovým syndrómom dokážu pochopiť fotosyntézu, poznajú Marca Pola, vedia násobiť, deliť, pochopia desatinné čísla?
  • Viete o tom, že tieto deti sa zaujímajú o históriu, vývoj zeme, vývoj človeka a nielen v rozsahu osnov ZŠ, ale aj mimo nich, pretože ich to zaujíma?
  • Viete o tom, že tieto deti majú napr. zmysel pre humor a vtipy vedia nielen pochopiť, ale aj spraviť?
  • Viete o tom, že tieto deti dokážu byť samostatné, nerobí im problém cestovať samým hromadnou dopravou, dokážu sa pohybovať a orientovať aj po mestách a miestach, kde nežijú, len preto, aby mohli navštíviť knižnicu, ak majú chuť, aby mohli navštevovať krúžky...

...a to preto, že sa to vedia naučiť! 

Deti s Downovým syndrómom dokážu veľké veci

Vyššie uvedené riadky som písala o deťoch s Downovým syndrómom, ktoré osobne poznám. Takže nie sú svetlou výnimkou v rámci diagnózy. Je ich veľa. Áno, priznávam a nebránim sa tomu, že sú medzi deťmi s Downovým syndrómom aj také, ktoré sa nenaučia plynule rozprávať, nezvládnu osnovy ani špeciálnej školy, sú viac odkázané na pomoc rodičov a okolia. Ale to všetko záleží od dispozícií, s ktorými sa narodia, od stupňa mentálneho postihnutia, ktorý neovplyvnia, aj keby sa im človek venoval 24 hodín denne. A keď už píšem o tom stupni...

Z vlastnej skúsenosti by som napísala rozhodne, že sa jedná o ľahký až stredný stupeň mentálneho postihnutia. Vo výnimočných prípadoch o ťažký stupeň mentálneho postihnutia.

Mrzí ma, že sa ešte aj v dnešnej dobe na niektorých stránkach objavujú články o tejto problematike so zavádzajúcimi a zastaralými názormi. Takto vychádza snaha nielen nás, rodičov detí s Downovým syndrómom, úplne nazmar.

Predstavte si situáciu, že sa mladá mamička dozvie, že sa jej narodilo dieťatko s Downovým syndrómom. Prvé čo je, začne hľadať informácie na internete. A čo nájde? Dezinformácie.

Kto nesie zodpovednosť za prípadný psychický kolaps mladej matky, z ktorého sa dostane po rokoch, keď zistí, že nie je to celkom tak, ako tam vtedy písali?

Ak by článok bol podaný ako názor jedného človeka, beriem - každý máme právo na svoj názor. Ale podať to ako fakty o ľuďoch s Downovým syndrómom? S tým nemôžem súhlasiť.

Rodičia, ktorým sa tieto deti narodia a dokážu ich prijať s láskou, ktorí sa im venujú a veria v ich schopnosti - veria v nich, zistia, že mať dieťa s Downovým syndrómom nie je nešťastie. Je to len iné. V mnohých oblastiach náročnejšie ako so zdravými deťmi, ale aj bohatšie na nezabudnuteľné a krásne chvíle, ktoré tieto deti vedia svojim rodičom pripraviť.

Ak sa chcete o deťoch s Downovým syndrómom dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, kde okrem odborných informácií, fotografií a videí nájdete aj osobné príbehy a výpovede rodičov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: