Čo môžete urobiť pre dobrý vzťah učiteľa a dieťaťa?

Redakcia | 5. Oct 2016
Čo môžete urobiť pre dobrý vzťah učiteľa a dieťaťa?

Aby si už od začiatku vytvorilo vaše dieťa dobrý vzťah k svojej učiteľke a aby ste si k nej aj vy ako rodičia vybudovali dôveryhodný vzťah, mali by ste mať na pamäti nasledovné:

Upozornite pani učiteľku na osobitosti vášho dieťaťa (napr. na strach, ale aj na záľuby a dispozície, aktuálne problémy v rodine – napr. úmrtie a pod.).
  • Už od začiatku sa s ňou snažte pravidelne zhovárať o tom, ako sa dieťaťu darí (napríklad každý druhý piatok pred vyučovaním a podobne), ukážte úprimný záujem o dianie v škole, jej postrehy a názory. Pokiaľ to nie je možné, dohodnite si stretnutie i jeho obsah písomne prostredníctvom žiackej knižky.
  • Komunikujte otvorene a úprimne.
  • Nezabúdajte na triedne schôdzky – je to pre vás nielen príležitosť pozhovárať sa s triednou učiteľkou, ale tiež s ostatnými rodičmi. Možno zistíte, že nielen vaše dieťa má problém s matematikou. Taktiež môžete „kolektívne“ riešiť alebo nájsť riešenie na niektoré problémy. Zároveň sa dozviete o aktuálnom dianí v škole – pripravované krúžky, podujatia, problémy, možnosti ich riešenia a podobne.  
  • Podporujte učiteľku a ponúknite jej svoju pomoc (napr. pri organizovaní schôdzok rodičov, osláv alebo školských výletov).
Tip MAMA a ja
Zorganizujte spoločný výlet či opekačku v prírode. Detskému kolektívu, učiteľke, ale i rodičom samotným neformálne stretnutie prospeje, utuží kolektív a pomôže „prelomiť ľady“.

Prečítajte si: Aby učenie nebolo mučenie

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: