Elektronické žiacke knižky – odmena pre rodičov, trest pre deti?

Redakcia | 1. Oct 2016
Elektronické žiacke knižky – odmena pre rodičov, trest pre deti?

Žiacka knižka. Jedno z najneobľúbenejších slovných spojení nielen dnešných detí. Ukázať ju rodičom často neveští nič dobré... Pokrok však zasiahol aj v tomto smere. Moderní ockovia a mamy už nemusia čakať na to, kým previnilec nazbiera odvahu a vytasí „zrkadlo pravdy“. Jednoducho si v počítači kliknú na stránku školy, vyťukajú heslo... A ZISTIA VŠETKO.

Sú výmyslom, alebo krokom vpred?

Zatiaľ čo vo väčšine európskych krajín i v Amerike síce funguje hodnotenie žiakov podobnou formou, ale k elektronickej žiackej knižke (EŽK) to má ďaleko, u nás a napr. aj v susednej Českej republike sa tento nápad presadzuje ako „ideálny“ prostriedok a pokladá sa za jeden z pilierov modernizácie školstva. Už bývalý minister školstva Ján Mikolaj v roku 2008 ohlasoval, že na všetkých školách zavedie elektronickú knižku, v ktorej budú údaje žiakov od škôlky až po univerzitu. A hoci sa táto forma kontroly hodnotenia žiakov pomaly ale isto udomácňuje po školách na celom Slovensku, určite ešte nie je samozrejmosťou všade. Ministerstvo školstva SR zatiaľ nenariadilo jednotne všetkým školám, aby takto informovali rodičov o prospechu žiakov. Je to na ich dobrovoľnosti. „Súčasné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti školstva umožňujú používať na školách elektronické žiacke knižky. Listové žiacke knižky (tlačené) však zostávajú naďalej v platnosti, nakoľko nie každá rodina má počítač a ak ho aj má, nemusí byť pripojená na internet. Obsah elektronických žiackych knižiek nie je určený, je záležitosťou školy,“ píše sa vo vyjadrení MŠ SR, ktoré sme obdržali.

Každá minca má dve strany...

Tak ako všade, aj tu sa objavujú pozitíva i negatíva, ktoré sa s týmto krokom spájajú. Na strane jednej sú to financie. Financovanie EŽK je síce čiastočne podporované štátom, ale na ich samotný chod, udržiavanie programového systému, vylaďovanie nedostatkov atď. už školy peniaze navyše nemajú (ako aj na mnohé iné potrebné veci).

A hoci niektorí rodičia túto možnosť vítajú a pravidelné informovanie o prospechu svojho syna či dcéry štyrikrát do roka na rodičovskom združení im nepostačuje, nájdu sa aj rodiny, ktoré počítač (alebo internet) nevlastnia, príp. túto formu nazerania do prospechu svojho dieťaťa odmietajú a milšie je im pravidelné navštevovanie učiteľov a vydiskutovanie si každej, no najmä nespravodlivej známky, tvárou v tvár.

Školy argumentujú tým, že medzi žiakmi sú stále takí, ktorí zamlčujú pred rodičmi svoje známky, alebo si pričasto zabúdajú žiacke knižky doma. Na webovej stránke školy tak rodičia vstúpením do on-line žiackej knižky odhalia pravdu.

EŽK v skratke

Čo všetko sa môžu rodičia prostredníctvom on-line žiackych knižiek dozvedieť? Ako sa dostanú k ich obsahom?

Pre všetky EŽK na slovenských školách platí, že:

 • sú na webovej stránke školy,
 • rodič má prihlasovacie meno a prístupové heslo, ktoré mu poskytlo vedenie školy,
 • v elektronickej knižke sú rovnaké údaje ako v papierovej,
 • obsahujú známky, poznámky, pochvaly, príp. informácie o dochádzke atď.,
 • niektoré školy informujú rodičov o známkach, ktoré pribudli na konte žiaka aj formou SMS alebo emailu,
 • umožňujú zapisovať viac známok naraz,
 • umožňujú tlač výpisu známok,
 • poskytujú pre učiteľov možnosť tvorby generovaných prehľadov prospechov jednotlivých žiakov alebo jednotlivých predmetov,
 • systém zvyšuje zodpovednosť učiteľov za zapísané známky,
 • rodičia sa môžu do systému zapojiť odkiaľkoľvek, aj mimo územia SR.

 

Plusy a mínusy

Tak ako všetko, aj v tomto prípade platí, že nič nie je dokonalé. Hoci sa myšlienka elektronických žiackych knižiek zdá vo všeobecnosti dobrá, môže mať svoje „muchy“. Prax ukázala, že k zlyhaniu najčastejšie dochádza z dôvodov chýb v programe, rodičia si zvyknú popliesť prístupové heslo, alebo v systéme nepracujú správne. Za veľké mínus sa pokladá aj to, ak rodičia „v slabej chvíľke“ poskytnú prístupové údaje svojim deťom, ktoré by síce v prítomnosti rodičov do žiackej knižky mohli nahliadať, sami však nie. Predsa len, počítačové znalosti mnohých dnešných detí sú niekedy ďaleko popredu oproti ich rodičom. Takže tí šikovnejší sú schopní tú zlú známku „opraviť“, či vymazať poznámku, hoci to systém na prvý pohľad nedovoľuje.

Kontrola (aj) rodičov

Hoci by vám to možno ani len nenapadlo a mnohé školy to pravdepodobne nekontrolujú, systém elektronických žiackych knižiek umožňuje kontrolovať nielen deti, ale aj samotných rodičov. „Šikovnejšie“ programy EŽK totiž umožňujú preverenie toho, či sa rodičia do systému prihlasujú, či si prezerajú známky svojho dieťaťa a či na ne reagujú. Tak možno doslova „preveriť“ aj samotných rodičov, či sa o prospech svojho dieťaťa zaujímajú.

ANKETA
Aký máte názor na elektronické žiacke knižky?
Opýtali sme sa na našej webovej stránke našich čitateliek/čitateľov.

57 % odpovedalo, že sa im tá myšlienka páči
30 % to pokladá za hlúposť, klasickú žiacku knižku to nenahradí
9 % priznalo, že ich dieťa/deti ju majú a sú spokojné/í
3 % priznalo, že ich dieťa/deti ju majú a nie sú spokojné/í


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: