Ako dlho má trvať doučovanie?

Redakcia | 19. Jan 2017
Ako dlho má trvať doučovanie?

Potrebuje vaše dieťa doučovanie z nejakého predmetu a vy netušíte, ako dlho by malo trvať? Kedy je čas vyhodnotiť jeho prínos a koľko mesiacov bude tento fakt zasahovať aj do rodinného rozpočtu?

Vyhodnotenie doučovania

Účinné doučovanie (či už súkromné alebo v rôznych inštitútoch) by sa malo jedného dňa skončiť. Najneskôr po 6 mesiacoch by sa mali skonštatovať pokroky, ktoré možno pozorovať na stabilizovaných známkach. Vtedy je vhodné podporovanie zvonka ukončiť. 

Prečítajte si: Ako pomôcť malému dieťaťu v rozvoji jeho inteligencie?

Trvalé doučovanie totiž deti oberá o sebadôveru a robí z nich nesamostatných a závislých ľudí. Samozrejme, iná situácia nastáva vtedy, ak doučovanie funguje viac ako záujmový krúžok, ktorý rozširuje a prehlbuje látku, ktorú dieťa preberá v škole.

Napríklad v prípade prírodovedných predmetov (rôzne pokusy, náročnejšie príklady, na ktoré počas vyučovania nie je čas) či dopĺňanie vedomostí z cudzieho jazyka, ktoré býva v mnohých školách nedostatočné. 

Prečítajte si: Logické myslenie a jeho rozvoj u detí

Aj učiť sa je potrebné sa učiť

S dobrými známkami a úspechmi v škole súvisí aj fakt, ako sa dieťa učí. Neverili by ste, že aj učiť sa má svoje pravidlá, ktoré dieťa musí ovládať, aby bolo spokojné, aby mu získané vedomosti robili radosť a aby bolo „hladné po informáciách“.

Pojmom „učiť sa učiť“ sa označuje súbor techník, ktoré napomáhajú tomu, aby bolo učenie detí efektívnejšie. K tomu patrí organizácia pracovného miesta, ako i prostredia, v ktorom sa dieťa učí, ale radíme sem aj techniky rozvíjania pamäti, učenia a pozornosti, ako i metódy slúžiace na odstránenie blokád v myslení a metódy vlastnej motivácie.

Prečítajte si: Tipy na rozvíjanie logického nadania dieťaťa

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: