Tipy na rozvíjanie logického nadania dieťaťa

Redakcia | 18. Jan 2017
Tipy na rozvíjanie logického nadania dieťaťa

Princípy logického myslenia sa u dieťaťa objavujú už v období dvoch rokov. Hrami a rôznymi aktivitami možno u dieťaťa rozvoj logiky podporiť.

Aktivity zamerané na podporu logického myslenia u detí

Nakupovanie

Dieťa má určitú pevne stanovenú sumu peňazí určenú na nákup potravín potrebných na obed – môže a má kúpiť len toľko, koľko bude stačiť pre rodinu – ak mu zvýšia peniaze, môže kúpiť napr. zákusok, ak nemá dosť, musí redukovať potraviny alebo kúpiť lacnejšie.

Stolové hry

Šach, dáma, preskakovaná, mlyn...

Kvízy 

Zadávame dieťaťu jednu otázku týždenne a nechávame ho, aby na ňu odpovedalo, pričom odpoveď môže hľadať v knihách, na internete... 

Príkladom otázky môže byť – prečo sa mesiac zmenšuje a potom zväčšuje? Prečo je v zime zima a v lete teplo? Prečo prší? Ako vzniká dúha? ... 

Mladším deťom pomáhame a učíme ich hľadať si informácie a tiež vyberať tie, ktoré sú potrebné pre zodpovedanie otázky.

Prečítajte si: Logické myslenie a jeho rozvoj u detí

Televízia

Ako výchovný prostriedok ponúka množstvo zaujímavých seriálov s prírodovednou tematikou alebo matematickým zameraním – je potrebné ich starostlivo vyberať.

Cvičenie logiky 

Detské hádanky, kvízy, krížovky...

Záujmové krúžky

Počítačové kurzy, prírodovedné kurzy, prázdninové poznávanie zájazdy, súťaže...

Skôr ako začnete rozvíjať nadanie svojho dieťaťa, pamätajte na nasledovné pravidlá:
  • podporujte svoje dieťa pri jeho bádateľských a objaviteľských výpravách;
  • podporujte u svojho dieťaťa zdravé sebavedomie a samostatnosť a dôveru v seba samého;
  • stanovte mu reálne požiadavky – príliš ľahký cieľ ho neuspokojí a príliš veľké nároky ho zase demotivujú a stráca odvahu skúšať ďalej;
  • vyhnite sa tomu, čo v dieťati potlačuje motiváciu a tvorivosť – napr. neustále prerušovanie dieťaťa v činnosti, zákaz vecí, ktoré dobre vie a ktoré mu prinášajú uspokojenie a radosť, stopnutie v strede činnosti, nedovolenie dokončiť činnosť...
  • dieťa žije pochvalou a odmenou, ak sú jeho pokroky naozajstné – potrebuje pochvalu a uznanie za svoj úspech a povzbudenie – sú oveľa lepším prostriedkom na výchovu ako tresty;
  • kritika je tiež nutná – príležitostne – nesmie však zhadzovať dieťa a zraňovať či znižovať jeho sebavedomie, má sa týkať konkrétnej veci a má prinášať aj možnosť nápravy či riešenia;
  • deti sa rady hrajú s inými deťmi, ale tiež sa majú vedieť hrať samy – ak sa hrajú, skúste ich neprerušovať;
  • ak plánujete niečo pre svoje dieťa – majte na pamäti, že táto aktivita má napĺňať jeho záujmy, a nie vaše.
Základné pravidlo: „Je lepšie správne podporovať než preťažovať alebo podceňovať!“
Rodičia sú prvým a najväčším vzorom pre svoje deti – je pre ne veľmi dôležité, aby práve oni prežívali s nimi ich vlastné nadšenie, zvedavosť, záujem o nové udalosti...

Prečítajte si: Ako pomôcť malému dieťaťu v rozvoji jeho inteligencie?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: