Aká by mala byť výška vreckového pre deti?

Redakcia | 21. august 2023
Aká by mala byť výška vreckového pre deti?

Vo veku moderných technológií, keď si deti želajú najnovšie hračky, hry a technologické vychytávky, je učenie detí správnej finančnej gramotnosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Jedným zo základných krokov na tejto ceste je zavedenie vreckového.

Prečo vreckové?

Vreckové nie je len jednoduchým darovaním peňazí dieťaťu. Je to nástroj, ktorým môžeme deti naučiť hodnote peňazí, ako aj zodpovednosti a samostatnosti. Keď dostanú pravidelné vreckové, deti sa učia rozhodovať o tom, ako ich utratia, či ich nasporia, alebo investujú do niečoho väčšieho.

Výhody vreckového:

 • Učí plánovaniu: Deti sa naučia rozdeliť svoje peniaze, aby vydržali až do ďalšieho „výplatného dňa“. To im dáva základné ponímanie o plánovaní rozpočtu.
 • Učí rozlišovať potreby: Namiesto impulzívnych nákupov sa naučia počkať a zamerať sa na väčšie nákupy alebo investície.
 • Učí hodnote peňazí: Keď sú deti zodpovedné za vlastné výdavky, rýchlo pochopia, koľko stojí ich obľúbená hračka v porovnaní s cenou sladkosti.
 • Zvyšuje sebavedomie a zodpovednosť: Keď deti spravujú vlastné financie, cítia sa dospelými a zodpovednými.

Ako správne zaviesť vreckové?

 • Stanovte pravidelnosť: Či už sa rozhodnete dávať vreckové týždenne alebo mesačne, je dôležité dodržiavať pravidelný harmonogram.
 • Stanovte výšku sumy: Uistite sa, že suma je primeraná veku a potrebám dieťaťa.
 • Komunikujte očakávania: Vysvetlite, na čo by mali peniaze slúžiť. Či sa od detí očakáva, že si kúpia vlastné hračky či technólogie, alebo len drobnosti.
 • Nezabúdajte na motiváciu: Podporujte svoje deti v šetrení tým, že im poskytnete malú odmenu za nasporené sumy.

V ktorom veku je správne zaviesť vreckové?

Vek, v ktorom je najvhodnejšie zaviesť vreckové, sa môže líšiť v závislosti od kultúry, rodinnej situácie a individuálnych hodnôt rodičov. Všeobecne sa však dá povedať, že zavedenie vreckového sa stáva relevantným v momente, keď deti začínajú prejavovať záujem o peniaze a ich hodnotu. Už v predškolskom veku (4-6 rokov) môžete začať dávať symbolické vreckové. Hoci mladšie deti ešte plne nerozumejú hodnote peňazí, môžu sa učiť základným konceptom, ako je šetrenie v prasiatku alebo rozpoznávanie mincí. Školský vek je často ideálny vek na zavedenie pravidelného vreckového. V tomto období majú deti často záujem o vlastné výdavky, či už ide o sladkosti, hračky alebo iné malé predmety. Na strednej škole by vreckové malo reflektovať rastúce potreby a zodpovednosť teenagera. Môže zahrňovať peniaze na výlety, oblečenie alebo dokonca na mobilný telefón.

Aká by mala byt výška vreckového v závislosti od veku? 

Výška vreckového môže byť predmetom mnohých diskusií a môže sa líšiť v závislosti od kultúrnych, geografických a ekonomických faktorov. Okrem toho je dôležité zvážiť finančné možnosti rodiny a očakávania od dieťaťa.
Zohľadnite, že sumy, ktoré tu uvádzame, sú len všeobecnými odporúčaniami založenými na trendoch a zvyklostiach rodín.
 
 • Predškolský vek (4-6 rokov):
 • Suma: 1€ - 3€ týždenne.
 • Táto suma slúži skôr na zoznámenie detí s peniazmi a na prvé skúsenosti so šetrením.
 • Základná škola (7-9 rokov):
 • Suma: 2€ - 5€ týždenne.
 • Deti v tomto veku už začínajú mať väčšie výdavky, môžu si chcieť kúpiť drobnosti ako nálepky, sladkosti či malé hračky.
 • Základná škola (10-12 rokov):
 • Suma: 5€ - 10€ týždenne.
 • Výdavky môžu zahrňovať knihy, hračky, vstupy na rôzne aktivity alebo dokonca menšie elektronické zariadenia.
 • Stredná škola (13-15 rokov):
 • Suma: 10€ - 20€ týždenne.
 • Výdavky môžu zahrňovať oblečenie, výlety s priateľmi, kultúrne aktivity alebo začiatok financovania väčších nákupov, ako sú mobilné telefóny.
 • Stredná škola (16-18 rokov):
 • Suma: 15€ - 40€ týždenne.
 • V tomto veku sa očakáva, že mládež bude mať väčšiu finančnú zodpovednosť, často financuje svoje koníčky, oblečenie, dopravu a dokonca aj niektoré školské potreby.

Samozrejme, tieto sumy treba prispôsobiť v závislosti od špecifických potrieb rodiny, finančnej situácie a očakávaní voči dieťaťu. Dôležité je aj pravidelná komunikácia s dieťaťom o výške vreckového, jeho výdavkoch a o tom, ako správne nakladať s peniazmi.


Záverom, vreckové nie je len o peniazoch. Je to vzdelávací nástroj, ktorý deti pripravuje na finančné výzvy budúcnosti. Vďaka nemu môžu lepšie rozumieť hodnote peňazí, rozhodovaniu a zodpovednosti. Skúsenosti získané správou vlastných peňazí v detstve môžu byť cenným základom pre finančné rozhodnutia v dospelosti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: