Ja v tvojom veku...Robíte rovnaké chyby v KOMUNIKÁCII s deťmi ako vaši rodičia?

dieťa, výchova, rodič, komunikácia, pochvala, láska, trest
23.11.2017 v kategórii Batoľa, autor Miroslav Čačík, foto: istockphoto.com

Sami si z detstva dobre pamätáte, ktoré vety vám liezli na nervy, a naopak, ktoré ste túžili aspoň raz z úst vašich rodičov počuť. Robíte rovnaké chyby ako vaši rodičia?

ÁNO

Prosím, rozhodni ty

Ak používate túto frázu, keď žiadate dieťa, aby niečo urobilo alebo prestalo niečo robiť, dávate mu jasne najavo, že je to ono, ktoré je zodpovedné za svoje činy.

Napríklad mu môžete povedať: „Rozhodni sa, či sa budeš hrať vnútri potichu, alebo sa pôjdeš hrať von.“ Ak ani po piatich minútach hluk neprestáva, môžete ísť za ním a povedať mu:Vidím, že si sa rozhodol ísť sa hrať von.“

Týmto sa vaše dieťa naučí chápať súvislosti medzi príčinami a následkami a vy nebudete pred ním vystupovať ako nespravodlivý rodič.

Mám ťa rád, ale toto tvoje správanie sa mi nepáči

Ak musíte dieťa za niečo potrestať, rozlišujte medzi spáchaným prehreškom a samotným dieťaťom. Snažte sa v ňom vzbudiť pocit, že spáchaný zlý skutok z neho nerobí automaticky zlého človeka. Ak vo vete, v ktorej vyjadrujete nesúhlas s jeho správaním, zároveň zdôrazníte, že ho napriek tomu ľúbite, učíte aj sami seba, že cieľom výchovy nie je dieťa potrestať, ale naučiť ho, čo je a čo nie je vhodné.

Čo si tým myslel?

Keď sú deti v zápale hry rozbláznené, môžu sa často vyjadrovať nevhodne, ako napríklad: „Ty hlupák“ alebo Nenávidím ťa, pretože to je prvé, čo im v tom momente napadne.

Vy môžete pomôcť vášmu dieťaťu hlbšie sa ponoriť do jeho myšlienok, a tým pochopiť, čo ho v skutočnosti tak veľmi nahnevalo. Môžete to docieliť otázkami ako napr.: „Nahnevalo ťa, že Peťko prezradil tvoje tajomstvo, s ktorým si sa mu zdôveril?“ Ak sa dieťa naučí spoznávať a lepšie ovládať svoje pocity, začne ich lepšie vyjadrovať voči iným ľuďom, aj keď nie ste nablízku, aby ste mu v tom pomohli.

Rôzni ľudia majú rôzne potreby

Keď vaše dieťa prednesie dobre známe „To je nespravodlivé! Aj ja to chcem!“ snažte sa mu trpezlivo vysvetliť, prečo sa s každým v rodine nezaobchádza vždy rovnako.

Ak kúpite určitú vec iba jednému súrodencovi, snažte sa tomu druhému vysvetliť, že každý v rodine dostane to, čo potrebuje, v čase, keď to skutočne potrebuje. Ak jedno vaše dieťa potrebuje okuliare, nekúpite ich predsa aj druhému len preto, aby ich malo aj ono. Alebo ak jedno dieťa vyrastie z topánok, nekúpite nové automaticky všetkým vašim deťom. Možno dieťa tieto príklady nepochopí hneď na prvýkrát, ale trpezlivým vysvetľovaním sa vám to časom určite podarí.

Ľúbim ťa!

Táto veta určite nepotrebuje žiaden ďalší komentár...

 komunikácia s deťmi, ľúbim ťa, rodičia, výchova, zákazy, pochvaly

NIE

Správaj sa normálne!

Ak šesťročné dieťa plače, lebo ste mu nekúpili sladkosť, alebo ak sa trojročné dieťa zvíja v autosedačke a chce, aby ste ho z nej vytiahli, správa sa primerane na svoj vek. Aj keď nás určite viac teší, keď sa naše deti správajú viac vyzreto, pravdou je, že je naozaj primerané ich veku, ak sa správajú vzdorovito, žiadostivo a často aj sebecky.

Veľa rodičov na tento fakt zabúda. Je pravda, že správanie našich detí nás často privádza do beznádeje (ako sa cítite, keď sa vaše dieťa hodí v obchode na zem, lebo ste mu nekúpili jeho obľúbenú hračku?), ale trpezlivým vysvetľovaním (ktoré niekedy môže trvať mesiace) ho naučíme viac, než iba touto nič nevysvetľujúcou vetou.

Len som žartoval!

Žartovanie na úkor vášho dieťaťa sa môže zdať ako neškodná cesta, ako u neho vyvinúť zmysel pre humor. Napriek tomu, že si to mnoho rodičov myslí, žartovaním svoje dieťa nepripravia na to, aby vedelo čeliť výsmechom jeho rovesníkov.

Je to, akoby ste ho chceli bitkou zoceliť, aby sa vedelo brániť pred bitkármi. Úlohou vás, ako rodičov, je dieťa milovať, podporovať a chápať, a nie doberať si ho niečím, čo neskôr obrátite na žart. Ak váš škôlkar príde domov s tým, že si našiel v škôlke frajerku, neuťahujte si kvôli tomu z neho, ale snažte sa vžiť do jeho pocitov a tešiť sa spolu s ním. Veď má len päť rokov...

Prečo nie si ako tvoj brat (sestra)?

Porovnávanie detí so súrodencami u nich vyvoláva pocity frustrácie a menejcennosti a spôsobuje medzi nimi zbytočné nezhody. Nechcite od dieťaťa, aby si svoje úlohy robilo tak rýchlo ako jeho súrodenec alebo aby sa ten menej športovo zdatný vyrovnal tomu športovo založenému.

Môžete tým veľmi narušiť sebadôveru dieťaťa. Čím viac mu budete hovoriť, že nie je v niečom dostatočne dobré, tým viac bude tomu veriť. Spoznávajte a naučte sa akceptovať slabiny, ale aj silné stránky vášho dieťaťa a svoju pozornosť zamerajte na rozvíjanie jeho predností.

Veľa chváľte, kritizujte s láskou a neporovnávajte.

Nebež, lebo spadneš!

Napriek vašim najlepším zámerom a snahe chrániť dieťa, na takéto výstrahy väčšinou vaše dieťa nereaguje a pravdepodobne ho len povzbudia do rýchlejšieho behu.

Takýmito a podobnými vetami vlastne očakávate od dieťaťa jeho zlyhanie.

Navyše, čím viac vašich upozornení sa neukáže ako pravdivých (lebo dieťa vo väčšine prípadov naozaj nespadne), tým viac si ich nebude vaše dieťa všímať, lebo vie, že sa zvyknete mýliť.

Čo som ti povedal?

Väčšinou si viete na túto otázku odpovedať. Táto sarkastická otázka býva prezieravo zakrytou obžalobou. Ak ste naozaj nahnevaný, že vaše dieťa neurobilo niečo, čo ste mu kázali, skúste mu povedať: „Som nahnevaný, že ti to musím opakovať niekoľkokrát, ale poviem ti to ešte raz: Uprac si tie topánky!“

Keď budeš zlý, nebudem ťa ľúbiť! Naozaj? Lebo ak to nie je pravda, táto a jej podobné vety (Ak si neumyješ zuby, dáme ťa smetiarom!) bývajú pre dieťa veľmi bolestivé.

Klamanie detí býva znakom ich podcenenia. Myslíme si, že týmto „nevinným“ klamstvom ich prinútime správať sa slušne alebo urobiť to, čo od nich chceme. Takýmto vynútením môžeme dosiahnuť len krátkodobé úspechy vo výchove, ale z dlhodobého hľadiska si môžeme narušiť vzťahy s vlastnými deťmi.

Toto nie je konečný zoznam viet, ktoré by sme deťom mali, resp. nemali hovoriť. Sami si z detstva dobre pamätáte, ktoré vety vám liezli na nervy, a naopak, ktoré ste túžili aspoň raz z úst vašich rodičov počuť. Môžete si tento zoznam pokojne doplniť takými perlami, akou je napríklad veta: Ja v tvojom veku...