Rodičovská linka

Redakcia | 14. október 2008

Linka pre rodičov, starých rodičov, príbuzných i pestúnov, ktorí potrebujú konzultovať správanie svojich detí, hľadajú praktické rady pri výchove, alebo riešia konkrétne problémy týkajúce sa starostlivosti o deti.

Detská  fakultná  nemocnica  (DFN) v  Košiciach v  spolupráci  s  občianskym  združením  Spoločnosť  priateľov  detí  -  Li(e)nka  prišla v  septembri s novou službou. 

Vychádzajúc zo skúseností Linky detskej dôvery, na ktorú sa čoraz častejšie začali obracať dospelí, zriadila Rodičovskú linku.

Je určená rodičom, starým rodičom, príbuzným i pestúnom, ktorí potrebujú konzultovať správanie svojich detí, hľadajú praktické rady pri výchove, alebo riešia konkrétne problémy týkajúce sa starostlivosti o deti.

Telefonický psychoservis poskytuje tím špeciálne školených odborníkov každý pracovný deň od 16.00 do 20.00 hod. na spoplatňovanom čísle 0907 401 749

Psychológovia pracujúci na Rodičovskej linke si uvedomujú, že bez spolupráce s rodinou je pomoc deťom často nemožná. Preto chcú aj takouto formou skvalitniť služby, ktoré poskytuje deťom Linka detskej dôvery. Na Rodičovskú linku sa môžu dospelí obracať s každodennými školskými problémami detí, s problémami týkajúcimi sa ich priateľských vzťahov, či prvých lások, ale aj vážnych problémov súvisiacich s náročnými životnými okolnosťami a krízami v rodine.

Podľa vedúcej linky PhDr. Dany Lovašovej môžu rodičia aj naďalej využívať volanie na bezplatné číslo Linky detskej dôvery 0800 11 78 78. Funguje už deviaty rok a dovolať sa na ňu je možné každý pracovný deň od 15.00 do 21.00 hodiny. Od svojho vzniku sa na linke uskutočnilo viac než 100 000 hovorov s deťmi. Preto je často obsadená, čo bolo ďalším z dôvodov zriadenia Rodičovskej linky, ktorá funguje nezávisle na linke pre deti.

Pomoc a radu je možné získať aj e-mailom na adrese odkazy@linkadeti.sk. Ďalšie informácie o službách Linky detskej dôvery a Rodičovskej linky sú k dispozícií na internetovej stránke www.linkadeti.sk.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: