Na pieskovisku sa dieťa veľa naučí

Redakcia | 21. september 2023
Na pieskovisku sa dieťa veľa naučí

Lopatkovanie, utláčanie piesku vo vedierku, stavanie hradov – to je činnosť, ktorú mnohí drobci zbožňujú, a to ešte nemusia ani chodiť. O to viac, ak objavia špecifickú chuť piesku, o zábavu majú postarané... nie však ich rodičia :)

„Prvý“ kolektív

Hoci to môže znieť nadnesene, pieskovisko je prvý malý kolektív, v ktorom sa dieťa ocitne v rámci svojej „práce“. Okrem samotného narábania s pieskom „privonia“ aj k tomu, čo všetko mu môže dať kolektív. Preto je pre dieťa čas strávený na pieskovisku s inými deťmi príležitosťou naučiť sa:
  • deliť sa, požičiavať si hračky – vlastníctvo – dieťa objavuje pojmy „moje“ a „tvoje“;
  • fungovať medzi deťmi rozličného veku i pováh na obmedzenom mieste;
  • všímať si prácu iných detí;
  • naučiť sa brániť, ak sa vyskytne dieťa, ktoré reaguje agresívnejšie (berie hračky, ničí výtvory ostatných detí);
  • budovať svoju kreativitu;
  • je to priestor, kde sa môže naučiť, že hra má svoj začiatok i koniec – hoci prvé odchody z pieskoviska môžu byť s plačom, je na rodičovi, aby našiel systém, ktorý dieťaťu vyhovuje a upozorňuje ho na to, že hra sa končí a odchádza sa.

Pravidlá hry na pieskovisku

Ohraničený priestor pieskoviska je ideálnym miestom tiež na to, aby si dieťa precvičovalo isté spoločenské pravidlá, ktoré sa od neho po nástupe do škôlky už tak trochu očakávajú. Na pieskovisku sa deti môžu učiť, ako sa spolu hrať, navzájom si požičiavať hračky, nebiť iné deti, ale aj nedať sa biť, poďakovať, poprosiť, ospravedlniť sa, oceniť výtvor iného, byť hrdý na svoj, počúvnuť slovo rodiča či staršieho...

Hoci sa vám zdá, že v domácom prostredí medzi súrodencami či blízkymi príbuznými vaše dieťa toto všetko ovláda, môžete ostať prekvapení, keď zistíte, že medzi cudzími deťmi to fungovať nemusí. Aj preto je vhodné dieťa počas hry v piesku motivovať, usmerňovať, povzbudzovať, ale i upozorňovať, ak sa nespráva vhodne, napr. hádže piesok iným deťom do očí. Je dobré tiež deti učiť, aby sa nedotýkali žiadnych pochybných vecí, ktoré by im mohli ublížiť- fľaša, striekačka, ihla, zvláštne tekutiny, ostré predmety... 

Vedierko, lopatka, formičky...

Bez nich sa na pieskovisko ani nevyberajte. Vaše dieťa by určite ešte dodalo: vyklápací bager, traktor, hrabličky, sitko... Ponuka je bohatá a v hračkárstvach či predajniach s potrebami pre deti si vy i vaše ratolesti určite vyberiete. Nedajte sa však zlákať lacnejšími a najmä nekvalitnými výrobkami, ktoré dlho nevydržia a po ich rýchlom zničení ste nútení kupovať ďalšie.

Vlastné pieskovisko?

Ideálne je malé pieskovisko na vlastnom dvore či záhrade, ktoré sami pravidelne čistíte, a keď sa v ňom dieťa nehrá, je prikryté, aby sa doň nedostali mačky a pod. Na takomto súkromnom pieskovisku však chýba dôležitý detail – kontakt s cudzími deťmi. Iba že by ste občas usporiadali „pieskovú párty“ a pozvali na ňu deti zo širokého okolia... 

POZOR na možné ochorenia!

Piesok chutí ako... No, odpoveď by ste od detí mohli počuť rôznu... Isté je, že ich piesok k ochutnávaniu, rovnako ako všetko nové, láka. Malé množstvo piesku im uškodiť nemôže, a preto ak dieťa „skúša“, nebráňte úplne prvému kontaktu s tým, že mu vysvetlíte, prečo piesok viac nesmie konzumovať.

Nebezpečenstiev, ktoré naše pieskoviská ponúkajú, je totiž viac než dosť... Požitie kamienkov, hlavne väčších, môže spôsobiť ťažkosti, ktoré môžu vo vážnych prípadoch skončiť až hospitalizáciou a operačným riešením.

Okrem toho na pieskoviskách číhajú na deti aj niektoré ochorenia, ktorých najčastejší pôvodcovia sú parazity, baktérie... Medzi najznámejšie patrí toxoplazmóza, ktorá sa šíri z mačacích výkalov, salmonelóza, hepatitída typu A, ako i menej známejšia askaridóza, toxokaróza, trichurióza ap. Akékoľvek prejavy ako hnačky, bolesti brucha, kŕče, zvracania ap., ktoré môžu súvisieť s tým, že dieťa bolo na pieskovisku, si vyžadujú okamžité lekárske vyšetrenie!

Znečistenie je treba nahlásiť

Je dôležité, aby predtým, než dieťa na pieskovisko vstúpi, rodič alebo osoba, ktorá ho sprevádza, skontrolovali, či v piesku nie sú zvyšky skla, fliaš, príp. aj striekačiek. Nebezpečné sú a aj zvieracie výkaly, ohorky z cigariet ap. Ak je pieskovisko znečistené, je nevhodné, aby doň deti vstupovali, pričom rodičia na to môžu upozorniť zriaďovateľa pieskoviska (najčastejšie mestský alebo miestny úrad), prípadne znečistenie nahlásiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Choroby z pieskoviska
Prečítajte si tiež:

Choroby z pieskoviska

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: