Mamy, pritúľte si dieťa vždy, keď je príležitosť. LÁSKOU sa nedá rozmaznať!

Mamy, pritúľte si dieťa vždy, keď je príležitosť. LÁSKOU sa nedá rozmaznať!
27.7.2019 v kategórii Batoľa, autor Michaela Klamová, foto: istockphoto.com

Túľte, noste, božtekujte. Dieťa vašu pozornosť potrebuje najviac!

Fyzický kontakt s matkou znižuje stres

Deti pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia ako napríklad z detských domovov majú oproti svojim rovesníkom zvýšené hladiny stresového hormónu kortizolu. Zmeny možno pozorovať aj na hladinách ďalších hormónoch ako sú vazopresín a oxytocín. Tie ovplyvňujú emocionálne a spoločenské väzby. 

Škody napáchané nedostatkom pozornosti a citových prejavov v skorom veku pretrvávajú dlhodobo, aj keď sa prostredie zmení, napríklad ak sú deti adoptované do nového, harmonického domova.

Láskou sa nedá rozmaznať

Maznajte sa a prejavujte si lásku s vašim dieťatkom do sýtosti, ignorujte nepravdivé informácie, že tým dieťa iba rozmaznávate. Rozmaznávanie je o zlom nastavení hraníc vo výchove a ich porušovaní. Láskou a nežnosťou sa dieťa rozmaznať nedá.