Dieťa vzdoruje až modrie? Len pokoj!

Redakcia | 28. august 2023
Dieťa vzdoruje až modrie? Len pokoj!

Keď sa v živote dieťaťa objavia obdobia vzdoru, mnohým rodičom môže stúpnuť tep. Je to prirodzená fáza vývoja, počas ktorej sa deti učia nezávislosti, hraniciam a samostatnosti. Objavuje sa vo veku okolo dvoch rokov.

No niekedy môže tento vzdor prejsť do extrémov, ktoré môžu byť pre rodiča desivé. Napríklad, keď dieťa začne zadržiavať dych až kým nezačne modrieť alebo keď kričí až do mdloby. Ako by sa mali rodičia správať v takýchto situáciách?

 

Dýchanie je reflex

Dýchanie je základným reflexom a dieťaťu slúži ako základný mechanizmus prežitia. V snahe upozorniť na seba alebo v reakcii na silné emócie môže dieťa experimentovať so svojím dýchaním. Napríklad, môže na chvíľu zadržiavať dych. Hoci to môže vyzerať alarmujúco, je dôležité vedieť, že dieťa dokáže ovplyvňovať svoje dýchanie len do určitej miery. Ak dieťa skutočne zadrží dych na dlhšie, telo automaticky reaguje a spustí reflex, ktorý ho donúti znovu dýchať.

Mdloby počas kriku

V situáciách, kedy dieťa kričí nekontrolovateľne až do bodu, kedy upadne do mdloby, je dôležité zachovať pokoj. Tieto mdloby sú často výsledkom zrýchleného dýchania alebo náhleho poklesu krvného tlaku a obvykle trvajú len pár sekúnd. Hoci môže byť tento pohľad na bezvládne dieťa šokujúci, takéto mdloby sú zvyčajne neškodné.

 

Ako reagovať?

Keď sa dieťa nachádza v takýchto extrémnych situáciách vzdoru, najdôležitejšie je zostať pokojný. Ak rodičia reagujú hystericky, môže to dieťa ešte viac vyrušiť alebo mu to môže poskytnúť presne tú reakciu, ktorú hľadá.

Je správne strčiť hlavu pod vodu či obliať ho?

Hlavne v minulosti sa extrémne záchvaty hnevu takto často riešili. Dávanie dieťaťa pod vodu, keď zmodrie v dôsledku zadržiavania dychu, nie je bezpečné ani odporúčané. Táto metóda môže byť nebezpečná a prinášať riziko utopenia alebo iných zranení.

Keď dieťa zadržiava dych až kým nezačne modrieť, je to dôsledkom reflexnej synkopy spôsobenej zadržiavaním dychu. Väčšina týchto epizód je samoobmedzujúca, čo znamená, že dieťa začne znovu dýchať, keď jeho telo dosiahne určitý limit. Reflexívne sa znovu nadýchne, keď hladina kyslíka v krvi klesne pod určitý bod.

 

Najlepším prístupom počas (nielen) extrémneho záchvatu vzdoru je

  • Zostaňte pokojný: Ukážte dieťaťu, že situáciu máte pod kontrolou.
  • Rozptýľte pozornosť: Skúste odviesť pozornosť dieťaťa od aktuálneho problému tým, že mu ponúknete inú aktivitu alebo zmeníte prostredie.
  • Veďte rozhovor: Keď sa dieťa upokojí, rozprávajte sa s ním o tom, čo sa stalo, a skúste ho naučiť  zvládať svoje emócie iným spôsobom.

Detský vzdor a experimentovanie s vlastným telom sú súčasťou vývoja. Pre vás, ako rodiča je dôležité byť informovaný, vždy reagovať s láskou a trpezlivosťou a v prípade obáv konzultovať situáciu s pediatrom alebo iným odborníkom.

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: