Ako vychovávame naše deti?

Redakcia | 21. február 2010
Ako vychovávame naše deti?

Mamám a otcom, ktorým výchova ich detí nie je ľahostajná, ponúka Únia materských centier jedinečný projekt. Zorientovať sa v rodičovskom „bludisku“ a nájsť odpovede na mnohé závažné otázky...

Rodičovstvo. Nikto z nás ho neštudoval, a predsa patrí k najvážnejším a zároveň najťažším úlohám v živote. Žiaden zodpovedný rodič sa nevyhne mnohým frustrujúcim otázkam, dilemám i prešľapom... Mamám a otcom, ktorým výchova ich detí nie je ľahostajná, ponúka Únia materských centier jedinečný projekt. Zorientovať sa v rodičovskom „bludisku“ a nájsť odpovede na mnohé závažné otázky – to všetko  sú AKADÉMIE PRAKTICKÉHO RODIČOVSTVA (APR).

„Bližšie k deťom a samým sebe" - tak možno v skratke charakterizovať Akadémie praktického rodičovstva a celoslovenskú kampaň materských centier „Ako chceme vychovávať naše deti?“ Do prvej fázy kampane v roku 2006, organizovanej spolu s medzinárodnou sieťou MC Mine sa zapojilo približne 30-tisíc diskutujúcich rodičov z 22 krajín sveta. Diskusie poukázali predovšetkým na vízie a ciele rodičovstva, ale do popredia vystúpili aj konkrétne problémy rodičov.

V r. 2009 sa kampaň prehupla do svojej ďalšej fázy. Nakoľko je podpora výchovy detí v rodine i  spoločnosti potrebná na Slovensku, nám odvetila Eva Fiedlerová, koordinátorka kampane: „Naše skúsenosti z materských centier hovoria o tom, že rodičia sa často cítia vo výchove svojich detí neistí. Je nepopierateľné, že prvé tri roky života majú najsilnejší vplyv na formovanie osobnosti dieťaťa. A práve toto obdobie je v slovenskom výchovno-vzdelávacom systéme najslabšie podchytené. Rodičia z materských centier a ich podporovatelia sa preto rozhodli naštartovať nový rodičovský vek, ktorý bude bližšie k detským potrebám a zároveň bude rozvíjať rodičovskú intuíciu.“

Obsah kampane
Akadémie praktického rodičovstva vzišli z potrieb samotných rodičov detí od 0 do 6 rokov, ktorí sú cieľovou skupinou kampane. V širších cieľoch chce však osloviť aj starších, rodičov  školákov a dospievajúcich, ale tiež verejnosť všeobecne.

Samotný obsah kampane nevznikal „pri stole“. Práve naopak. E. Fiedlerová: „Od januára do júna 2009 prebehlo v 27 materských centrách na Slovensku viac ako 100 diskusií, ktorých sa zúčastnilo cez 800 rodičov. Na základe najpálčivejších otázok rodičov, ako napr. Spory medzi súrodencami; Odmeňovanie detí, povzbudzovanie; Tresty ako výchovné prostriedky?; Moje dieťa klame; Detský strach a plač; bola navrhnutá metodika kurzu Akadémie praktického rodičovstva, ktorá bola v jeseni podaná na akreditáciu na Ministerstve školstva SR.“

Odborná pomoc
Celá kampaň vznikala v spolupráci zanietených rodičov s renomovanými odborníkmi. Svoj pohľad do problematiky vniesol uznávaný psychológ Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc., pediatrička MUDr. Janka Nosková, liečebný pedagóg Mgr. Miroslav Hruška a ďalší. Hlavné slovo vo vedení akadémií však budú mať mamičky, aktivistky z materských centier, ktoré absolvovali na vedenie kurzov potrebné školenie. E. Fiedlerová upozorňuje na to, že „vzdelávanie APR buduje unikátny systém spolupráce rodičov s  odborníkmi. Cieľom je podporovať komunikáciu rodič-odborník na báze vzájomného partnerstva, obohacovania a výmeny skúseností a vytvárať v rámci materských centier prirodzený priestor pre rodičovské zdieľanie.“

Akadémie praktického rodičovstva majú poukázať na potrebu systémového riešenia podpory rodičov pri starostlivosti a výchove svojho potomka. „Naším cieľom je vyzdvihnúť význam komunitného vzdelávania, vďaka ktorému rodičia i deti získavajú veľmi cenné žívotné zručnosti, čím zapĺňajú medzeru vo výchovno-vzdelávacom systéme pre vekovú skupinu 0 – 3 roky, ktorej bola v našej spoločnosti doposiaľ venovaná veľmi malá pozornosť.“

Kedy a kde?
Únia materských centier združuje na Slovensku momentálne cca 70 centier, avšak kampaň neprebieha vo všetkých. E. Fiedlerová upozorňuje na to, že „materské centrá, ktoré budú viesť kurzy, musia spĺňať určité kritériá a mať status Akadémie praktického rodičovstva. Certifikáty budú zverejnené na webstránke Únie materských centier, ako aj na samotnej stránke materského centra. Otvorenie prvých APR kurzov je plánované na marec tohto roku.“

Ak patríte aj vy medzi rodičov, ktorí majú množstvo nezodpovedaných otázok ohľadne výchovy svojich detí a chcete urobiť ďalší krok vpred, prijmite pozvanie. Nemusíte sa obávať, že by vám bol ponúkaný model, ako sa „rýchlo“ a „ľahko“ stať „univerzálnym“ rodičom... „Nie, samozrejme, o to nám nejde,“ pripomína E. Fiedlerová. „Nechceme v rámci jednotlivých diskusií hľadať akési univerzálne riešenie na problémy rodičov vo výchove. Ani nechceme rodičov vychovávať. Skôr im chceme ponúknuť priestor. Mnohí sú už unavení z množstva názorov, odbornej literatúry a požiadaviek spoločnosti, ktorá im akoby diktuje, čo majú a  nemajú robiť. V rámci Akadémií praktického rodičovstva chceme dať rodičom možnosť, aby našli samých seba, aby sa intuitívne naučili rozoznávať, čo je pre ich dieťa a pre nich dobré a aby porozumeli vlastnému dieťaťu či deťom.“

Viac informácií o kampani možno nájsť na www.akademiarodicovstva.sk alebo www.materskecentra.sk.  Časopis MAMA A JA bude o ich priebehu taktiež informovať.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: