MUDr. Peter Krcho: Krajina je vyspelá do takej miery, do akej sa dokáže postarať o najslabších

Dagmar Baluchová | 8. Jan 2020
MUDr. Peter Krcho: Krajina je vyspelá do takej miery,  do akej sa dokáže postarať o najslabších

Tento veľavravný citát sa snažia do bodky napĺňať aj na Klinike neonatológie UPJŠ a DFN v Košiciach, kde pôsobí aj Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti, ktorá poskytuje špecializovanú starostlivosť o novorodencov už od hmotnosti 400 g.

Bývalý prednosta kliniky MUDr. Peter Krcho, PhD. pomohol za roky svoje praxe so svojím tímom už mnohým deťom. Ako vníma súčasnú situáciu na východnom Slovensku on?

Snažíme sa zachrániť životy maličkých

Krcho„Neonatológia to nie sú len nezrelí predčasníci, ale často aj donosení novorodenci v ohrození života, ktorí potrebujú okamžitú pomoc.

Máme vysoké percento novorodencov na riadenej ventilácii, najmä tie najkomplikovanejšie extrémne nezrelé prípady novorodencov, rovnako vysoké percento je na neinvazívnej podpornej ventilácii, čím je garantovaná určitá skúsenosť a úroveň v regióne východoslovenského kraja.

Robíme včasnú diagnostiku náhleho ohrozenia novorodenca s okamžitou intervenciou, celotelovú ultrasonografiu, celotelové chladenie, aplikáciu iNO pri zlyhávaní pľúcnej cirkulácie a manažment extrémnej nezrelosti.

Prijímame, ale aj transportujeme novorodencov nezrelých, ale aj zrelých donosených alebo potermínových s každou novorodeneckou patológiou.

Mnohým komplikáciám by sa dalo predísť už počas tehotenstva

Asi najväčším problémom súčasnosti je, že mnohé deti by sa nemuseli rodiť s tak závažnými komplikáciami a vývinovými chybami, ak by sa s ich liečbou začalo UŽ pred ich narodením. Teda ešte počas tehotenstva by mali byť matky s rizikovou graviditou odosielané na vyššie pracoviská, aby bolo v prípade predčasného pôrodu o deti postarané už pred ich narodením a následne adekvátne aj v prvých minútach života (napr. ovplyvniť zrelosť pľúc dieťatka možno aj tým, že sa matke pred predčasným pôrodom podajú kortikoidy).

Transport predčasne narodených detí z nemocníc, ktoré nie sú na to vybavené, do perinatologických centier, ovplyvňuje zdravotný stav týchto novorodencov a niektorí ho ani nemusia byť schopní absolvovať.

Banky materského mlieka sú darom. Škoda, že nefungujú tak, ako by mali

MUDr. Krcho vidí veľký problém aj v nedostatočnej funkcii bánk materského mlieka.

„Deti umiestnené v inkubátoroch potrebujú vysokošpecializovanú starostlivosť, ale zároveň aj blízkosť svojich rodičov. Mali by byť ošetrované spolu s matkou v jednej miestnosti oveľa skôr, ako to robíme na Slovensku. Potrebujú kolostrum, materské mlieko od svojich mám, ktoré má výnimočné vlastnosti a nedokážeme ho nahradiť žiadnym liekom.

Materské mlieko dokáže dieťaťu výrazne pomôcť v jeho prvotnej adaptácii, naštartuje jeho tráviaci trakt atď. Naším cieľom je čo najskôr u detí, ktoré nemajú závažnú patológiu, spustiť trávenie a dosiahnuť u nich optimálny príjem tukov, cukrov, bielkovín. Ideálne je podať dieťaťu, ktorého zdravotný stav to dovoľuje, materské mlieko do 2 (príp. do 6 hodín) po narodení. Naštartovať dojčenie a dosiahnuť priloženie aj takýchto extrémne nezrelých novorodencov k prsníku hneď po pôrode je v súčasnosti pre nás obrovská výzva.

V Košiciach sme banku materského mlieka mali, žiaľ, zanikla rozdelením našho centra medzi dve nemocnice chybným manažerským rozhodnutím v roku 2006. Preto sme zriadili aspoň odsávareň materského mlieka, v ktorej každé tri hodiny odsáva 12 mamičiek materské mlieko. Táto odsávareň je jediná svojho druhu na Slovensku i v Čechách.“

Následky nedostatočnej výživy predčasniatok

Mnohé z týchto detí sa rodia s vážnymi zdravotnými komplikáciami. Kvôli čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti svojich orgánov, ktoré nestihli kvôli skorému príchodu na svet dozrieť, či kvôli prekonaným infekciám sa nevyhnú ani operáciám, napr. očným, tráviaceho traktu, mozgu.

Dopad je možný aj po psychomotorickej stránke, môže sa objaviť zaostávanie vo vývine, poruchy pozornosti, učenia atď. Rehabilitačné cvičenia, pravidelné návštevy špecializovaných ambulancií po dobu niekoľkých rokov sú nutnou súčasťou života týchto detí, aby boli následky z ich priskorého štartu do života čo najviac zmiernené.

Sociálna a finančná záťaž rodín s predčasniatkom

Rodina, ktorej dieťa sa narodí predčasne, je v situácii, na ktorú nebola pripravená a ktorú si neželala. To ovplyvňuje celý jej chod. Matka, ktorá ostáva týždne až mesiace v nemocnici s dieťaťom, alebo za ním pravidelne dochádza; otec, ktorý musí pracovať, ale zároveň sa starať o ďalšie dieťa či deti, ktoré už pár má. Stres z toho, či dieťa prežije, či (ne)bude mať následky, ale i starostlivosť o rodinu ako takú, prípadne aj strata finančnej istoty – to všetko je priveľká záťaž. 

Ak sa aj vaše dieťa narodilo predčasne a hľadáte pomocnú ruku, viac informácií nájdete na www.nasmalicek.sk. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: