Poradíme Vám: Syn pije len z jedného prsníka. Čo robiť?

Redakcia | 23. jún 2018
Poradíme Vám: Syn pije len z jedného prsníka. Čo robiť?

Každé bábätko je iné a to sa prejavuje aj pri dojčení.

Vaša otázka:

Môj syn pije 5 minút len z jedného prsníka, potom sa odtiahne a ďalej piť nechce. Neviem, nestačí mu z jedného, alebo je lenivý a nechce sa mu vytiahnuť si zadné mlieko? Stačí 2,5-mesačnému bábätku piť len z jedného prsníka? Je správne (pri rozbiehaní laktácie) dojčenie z oboch prsníkov pri jednom dojčení, no neskôr už dojčiť iba z jedného prsníka a striedať ich?

Prirodzenou výživou pre každé bábätko je materské mlieko

Odpovedá MUDr. Katarína Vicianová z I. detskej kliniky DFNsP a LFUK: Dojčenie je veľmi prirodzená vec, no obaja, mamička či dieťatko, sa iba postupom času zohrávajú, stávajú sa svojbytnou jednotkou. Preto i poradenstvo v tejto oblasti je veľmi individuálne. 

Po  narodení sa  dieťatko adaptuje na život  mimo matkinho tela. To kladie obrovské nároky na celý jeho organizmus. Po pôrode dochádza k vyzrievaniu viacerých orgánov a funkcií  napr. zažívacieho traktu a látkovej premeny, obličiek, centrálneho nervového systému, imunitného systému.

V prvom roku života narastie dieťa najviac ako neskôr za celý život. Dieťatko sa rozvíja po stránke psychickej, pohybovej i sociálnej.

Preto sa kladie dôraz na správnu výživu, z ktorej dieťa čerpá nielen energiu, ale i stavebné látky potrebné pre jeho rast a vývoj. A preto hovoríme o dojčení ako o prirodzenej výžive.

Laktácia (tvorba mlieka) je prirodzenou, fyziologickou funkciou zdravej ženy. Dojčenie je forma matkinho sociálneho správania sa. Vzniká a formuje sa na báze učenia, akceptovania vzorov a v okolí zaužívaných schém správania sa. 

Prvé dni sa učí dieťatko sať a mamička dojčiť. Zároveň dochádza k zmene zloženia materského mlieka podľa meniacich sa potrieb dieťaťa, prispôsobiac sa jeho veku od kolostra (prvé 4 až 5 dní), cez prechodné (od 5. do 14. dňa) ku zrelému mlieku (po 14. dni).

Zmeny zloženia materského mlieka zodpovedajú potrebám popôrodného vývoja procesov trávenia a ostatných funkcií zažívacieho systému. Zohľadňujú enzymatické zrenie, vývoj motility a bakteriálne osídľovanie zažívacieho systému.

Materské mlieko teda primerane zaťaží organizmus. Preto v prvých dňoch života sa naozaj dojčí z oboch prsníkov, aby sa laktácia naštartovala a aby dieťatko malo všetko kolostrum, ktoré sa mamičke vytvorí. Jeho biologická a hlavne imunologická hodnota je obrovská. Kolostrum nazývame aj imunologickou bombou.  

Postupne, a to závisí jednak od objemu tvorby mlieka mamičky a od objemu vypitého mlieka dieťatkom, sa prechádza na individuálny spôsob dojčenia. Niekedy sa bábätku stačí napiť iba z jedného prsníka. Tento môže byť „vypitý“ do dna, alebo si z neho mamička ešte odstrieka zadné mlieko. V inom prípade sa dieťa napije čo najviac z jedného prsníka a z druhého sa trošku dokŕmi

Poradenstvo závisí od toho, či dieťatko prospieva, či je pokojné, či nemá redšie stolice.


Pri dojčení sa riaďte svojím inštinktom a potrebami bábätka

Vo vašom prípade si nemyslím, že by bol synček lenivý. Určite priberá a pravdepodobne mu tento spôsob dojčenia vyhovuje. Sú deti, ktoré sa vedia nasýtiť naozaj rýchlo. Jednak silno sajú, a jednak má matka dostatok mlieka a aj primeraný uvoľňovací reflex. Na druhej strane sa niektoré deti dojčia aj trištvrte hodiny. 

Preto platí jedna zo zásad dojčenia: Dieťa má piť dovtedy, kým sa dostatočne nenasýti.

Časové limity – dojčenie so stopkami v rukách sú v súčasnosti prekonané. Treba sa riadiť záujmom dieťaťa. Sú deti, ktoré vypijú celú dávku bez zastavenia, iné potrebujú prestávky. Je nesprávne odložiť dieťatko od prsníka, len čo prvýkrát prestane piť. Treba ho nechať na prsníku oddýchnuť. Buď bude o chvíľu pokračovať v pití, alebo pustí bradavku, prípadne zaspí.

Verím, že ste si našli vlastný, pre vaše dieťatko optimálny spôsob dojčenia a že vydržíte dojčiť čo najdlhšie, tak ako to odporúčame.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: