Intolerancia laktózy

MUDr. Monika Antošová | 15. marec 2019
Intolerancia laktózy

Ako sa prejavuje?

Intolerancia laktózy alebo neznášanlivosť laktózy je neschopnosť organizmu tolerovať mlieko a mliečne výrobky. Intolerancia laktózy je spôsobená neprítomnosťou enzýmu laktáza alebo jeho nedostatočnou činnosťou.

Prejavuje sa už u novorodencov a dojčiat, ale jeho vznik nie je vylúčený ani v neskorších obdobiach. Príznaky môžu byť výrazne a môžu vyžadovať aj dlhodobé vylúčenie mlieka a mliečnych výrobkov zo stravy. K najčastejším príznakom patrí nepropievanie, riedke stolice, bolesti bruška.

Vyskytuje sa v každom veku. Častejší výskyt je u obyvateľov v južných častiach zemegule.V južných krajinách sa vyskytuje v priemere 40-75%, v Ázii  a Afrike viac ako 95%. Trpí ňou najmä čierna rasa. V severnej Európe sa udáva výskyt v priemere 15-25%.

Význam laktózy pre organizmus

 • Laktóza je mliečny cukor, je prítomná v každom živočíšnom mlieku (nie je prítomná v sójovom mlieku).
 • Je dôležitým zdrojom sacharidov pre dojča.  
 • Má význam pri tvorbe pre mozog prospešných tukov, vytváraných  práve z tohto cukru.
 • Zlepšuje vstrebávanie minerálov a podporuje osídlenie čreva  telu prospešnými baktériami tzv. bifidobaktérie.

Pre normálne trávenie tohto cukru je potrebný enzým – laktáza. Iba v jeho prítomnosti vie organizmus spracovať a využiť tento cukor. Množstvo a aktivita enzýmu stúpa v období pôrodu a je vysoká počas mliečneho obdobia výživy, potom so zníženým príjmom mlieka klesá. Avšak zostáva naďalej dostatočná pre normálne  trávenie mlieka a mliečnych výrobkov.

Pri intolerancii laktózy sa nôže jednať

 • o znížené množstvo enzýmu laktázy
 • o jeho zníženú aktivitu  
 • o úplný deficit enzýmu

Za normálnych okolností sa laktóza - mliečny cukor štiepi a organizmus ho vstrebáva a ďalej využíva. Pri nedostatku enzýmu alebo pri jeho nedostatočnej funkcii sa laktóza dostáva do nižších častí tenkého čreva nerozložená a spôsobuje hromadenie vody v čreve.

Na zväčšený objem črevo reaguje zvýšenou  pohyblivosťou a rýchlejším presunom obsahu do hrubého čreva. Tu ju rozkladajú mliečne baktérie, mimo iného tu vzniká aj vodík, ktorý sa dostane do pľúc a dieťa ho vydýchava, čo je jedna z možnosti diagnostiky. Kyseliny, ktoré tu vznikajú nesprávnym rozkladom laktózy dráždia črevo, čo spôsobuje príznaky.

Príznaky pri neznášanlivosti laktózy 

 • prítomná je kyslo zapáchajúca hnačka
 • kolikovité bolesti brucha, ktoré prichádzajú 30 minút až 12 hodín po požití mlieka
 • plynatosť, pocit plnosti, škŕkanie v bruchu
 • pocit prelievania v črevách
 • u dojčiat  neprospievanie 

Príčiny a formy nedostatku enzýmu laktázy  

A: Vrodený nedostatok enzýmu laktázy

Pri vrodenom nedostatku sa môže jednať o dve situácie. Buď je ho absolútny nedostatok, alebo enzým je prítomný v dostatočnom množstve ale má narušenú funkciu. Príznaky u obidvoch foriem sú rovnaké, dostavia sa skoro po podaní mlieka, deti celoživotne nemôžu  prijímať živočíšne mlieko. 

B:  Intolerancia laktózy u nedonosených novorodencov

Niektorí nedonosení novorodenci môžu mať relatívny nedostatok viacerých enzýmov. Vyplýva to z nezrelosti zažívacieho traktu. Tvorba enzýmu postupne stúpa a od tretieho mesiaca je zvyčajne dostačujúca na trávenie laktózy.  V dôsledku toho je vhodné u nedonosených novorodencov podávať špeciálne upravené mlieko s nízkym obsahom laktózy. Ak novorodenec toleruje materské mlieko, zostáva pre neho jedinou ideálnou výživou 

C: Dospelý typ nedostatku laktózy

Tento typ je najčastejší, postihuje asi každé šieste dieťa a dospelého po treťom roku života. Je to podmienené dedične. Nejedná sa o úplný nedostatok enzýmu, je len znížená jeho funkcia. Deti zvyčajne isté množstvo mlieka dokážu spracovať.  Množstvo mlieka (laktózy), ktoré je schopný takýto jedinec tolerovať, je individuálne 

D:  Získaný (sekundárny, prechodný) nedostatok  laktázy

Výskyt získaného nedostatku sa v našej populácii zvyšuje, hlavne kvôli zlepšeným diagnostickým metódam a osvete. Je následkom zápalových a iných ochorení čreva. Väčšinou je to prechodná záležitosť, ktorá vyžaduje včasnú diagnostiku a  včasne zavedenie režimových opatrení. Najčastejšie vzniká  po vírusových infekciách čreva napr. rotavírusovej. Ale vzniká aj pri iných infekciách -  iné vírusové a bakteriálne hnačky, po liečbe širokospektrálnymi antibiotikami, pri chronických ochoreniach čreva ako Crohnova choroba, pri chemoterapii.

Činnosť laktázy je veľmi citlivá na tieto udalosti. Prejavuje sa dlhodobými hnačkami, ktoré sa môžu prechodne zlepšiť, alebo  opäť sa objavia po podaní mlieka.  Stav môže trvať niekoľko týždňov, zriedka mesiacov.

Diagnostika

Na určenie správnej diagnózy musí dostať lekár správne informácie o problémoch dieťaťa a o prekonaných infekciách, o ich priebehu. 

Na určenie diagnózy sa používajú dve metódy:

Nepriame vyšetrovacie metódy

Nepriame metódy nezaťažujú dieťa, sú vhodné hlavne pre malé deti.

 • Stanovenie kyslosti stolice
 • Stanovenie hodnoty cukru po záťaži laktózou (vzhľadom na to, že laktóza sa pri intolerancii nespracováva, hodnota cukru v krvi nestúpne tak ako po podaní iného cukru).
 • Výdychový laktozo – tolerančný test  (po podaní laktózy sa meria koncentrácia vydychovaného vodíka).

Priame  vyšetrovacie metódy

 • Vyšetrenie vzorky čreva získanej biopsiou.

Liečba intolerancie laktózy

 • U dojčiat na umelej výžive sú indikované mlieka so zníženým obsahom laktózy alebo bezlaktózové mlieka (Nutrilon low lactose, Al 110, Sunar Alidiar).
 • Dojčené deti často tolerujú kombináciu materského mlieka a formuly, pomer je čisto individuálny. Mlieka nemiešame spolu, nahradzujeme buď jednotlivé dávky alebo kombinujeme dojčenie  a prikrmovanie podľa klinického stavu dieťaťa.

Deti zvyčajne dobre tolerujú mliečne výrobky s obsahom laktózy menej ako 2%.

Sójové preparáty nie sú vhodné pre zloženie  bielkovín, ktoré sú iné ako u živočíšneho mlieka, obsahujú menej karnitínu, viac kovov (mangán, hliník) a môžu sa podieľať na poruche vstrebávania vápnika. Taktiež  sója patrí do skupiny alergénov.

Tolerancia množstva mlieka a mliečnych výrobkov je individuálna, nesmie sa vylúčiť úplne, je potrebné zistiť koľko mlieka a mliečných výrobkov dieťa stoleruje. Syry, hlavne tvrdé, zvyčajne pacienti tolerujú dobre. Rovnako maslo, jogurty, srvátku. 

V obchodnej sieti je možné kúpiť bezlaktózové mlieko.
Niektoré údaje podporujú podávanie probiotík a farmaceutických prípravkov  obsahujúcich laktázu.   

späť na začiatok