Vyšetrenie moču

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Vyšetrenie moču

Čo všetko sa dá zistiť z moču?

Vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču patrí k základným a najčastejším vyšetreniam v ambulantnej ale aj nemocničnej praxi. V moči sa neodráža len funkcia obličiek alebo zápal obličiek a močových ciest, ale aj odchýlky iných orgánov. 

Odber moču

Technika odberu moču závisí vždy od predpokladanej diagnózy. 

Zápal močových ciest

Najvhodnejšie je odobrať ranný moč, stredný prúd moču, po dôkladnom umytí ústia močovej rúry čistou vodou. Moč sa odoberá buď priamo do sterilnej skúmavky, alebo do sterilnej, poprípade  riadne, horúcou vodou vyčistenej nádobky.

U malých detí je možné použiť močový sáčok, k dostaniu v lekárni alebo zdravotníckych potrebách. Sačok sa nalepí na ústie močovej rúry. U chlapcov je to jednoduchšie, u dievčat sa do moču môže ľahšie dostať stolica alebo baktérie z okolia konečníka. Preto  výsledok z takto naberaného moču nemusí byť vždy presný. Pri podozrení na zápal močových ciest je ideálnou vzorkou moču na vyšetrenie moč zo stredného prúdu naberaný priamo do skúmavky.

Vyšetrenie funkcie obličiek

Odoberá sa buď jednorazová vzorka moču, presnejšiu výpovednú hodnotu má však zbieranie 12 hodinového alebo 24 hodinového moču. Určuje sa funkcia obličiek na základe prítomnosti minerálov, osmotického tlaku a iných parametrov. Ostatné špecializované vyšetrenia sa robia viac menej  pri hospitalizácii a prezentácia spôsobu odberu a ich výsledkov je potrebná pre zdravotníckych pracovníkov.

Základné vyšetrenie moču

 • chemické vyšetrenie moču
 • vyšetrenie močového sedimentu
 • kultivačné vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču chemicky - papierikom

Vyšetruje sa z jednorazovej vzorky moču špeciálnym papierikom v každej ambulancii, výsledok je v priebehu 1 minúty.

Normálny výsledok: pH 5,5-6,0, ostatné vyšetrované parametre majú byť negatívne.

Čo znamená ostatné vyšetrované parametre :

 • pH moču - normálne pH je 5-6, zmenené pri metabolických poruchách, pri poruche vnútorného prostredia.
 • Belkovina v moči – u zdravého dieťaťa nie je prítomná, jej prítomnosť svedči o zápale, o zvýšenej priepustnosti obličiek alebo o metabolickom ochorení.  Mierne pozitívna reakcia môže byť aj pri dehydratácii, po dostatočnom prijme tekutín sa nález upraví.
 • Glukóza - za normálnych okolnosti je prítomné mále množstvo glukózy (cukru) v moči, ktoré sa bežnými metódami  nedá zistiť. Pozitívny nález glukózy v moči môže svedčiť o cukrovke alebo o narušenej funkcii obličiek, ktoré prepúšťajú vyššie množstvo cukru ako je norma.
 • Ketóny - za normálnych okolnosti sa v moči nevyskytujú, sú prítomné pri nadmernom chudnutí (ťažká podvýživa), pre dehydratácii, pri  nevládnutej cukrovke.
 • Urobilinogén- prítomnosť svedčí najskôr o žltačke alebo inej poruche pečene, u zdravého dieťaťa nie je prítomný.
 • Krv-  je prítomná pri obličkových kameňoch, pri zápale močových ciest, pri závažnom postihnutí obličiek, pri hemolytickej anémii (z rozpadu červených krviniek), ale aj pri námahavom cvičení.
 • Hemoglobín – za normálnych okolností sa v moči nevyskytuje, prítomný je pri zápaloch, pri obličkových kameňoch, pri úrazoch v oblasti pánvy, pri liečbe antibiotikami.

Vyšetrenie močového sedimentu

Vyšetruje sa v laboratóriu, výsledok je zvyčajne v deň odberu.

Hodnotenie výsledku

Moč sa centrifuguje, mikroskopicky sa sleduje počet bielych krviniek, červených krviniek, baktérií, a iných substancií.

Normálny výsledok: leukocyty (biele krvinky) :  0-10 ( v závislosti od veku a normy laboratória sa môže meniť)

                              erytrocyty (červené krvinky):  0-5

                              baktérie:  neprítomné

                              ploché epitéli:  prítomné

 • Biele krvinky – Zvýšený počet svedčí pre infekciu, malé množstvo bielych krviniek môže byť aj pri dehydratácii, po doplnení tekutín sa nález zvyčajne upraví.
 • Červené krvinky- normálny počet je 0-5, zvýšený počet svedčí pre infekciu, obličkové kamene, poškodenie obličiek.
 • Baktérie - by v sedimente nemali byť prítomné,  na základe prítomnosti baktérii sa nedá definitívne potvrdiť zápal močových ciest. Nie je možné rozoznať, či sú baktérie z močových ciest, alebo sa do moču dostali napríklad z kože, z konečníka alebo z okolia ústia močovej trubice. Preto pri náleze baktérii je potrebné vyšetrenie kultivácie moču.
 • Ploché epitélie- nie je to chorobný nález, sú to časti povrchovej vrstvy kože a sliznice.

Kultivačné vyšetrenie moču

Vyšetrenie sa robí v špecializovanom laboratóriu, kompletný výsledok je najskôr o 3 dni po odbere.

Normálny výsledok: Pôdy ostali sterilné alebo bezvýznamná bakteriúria 

Hodnotí sa:

 • počet baktérií
 • typ baktérií
 • citlivosť na antibiotiká

Moč sa naočkuje na špeciálne pôdy, kde sa sleduje rast baktérii.

Malé množstvo baktérií môže byť prítomné v moči aj bez prítomnosti zápalu, hovoríme tomu bezvýznamaná bakteriúria.

Hodnotenie výsledku

Ak je moč sterilný a nie je tam infekcia, pôdy zostanú čisté.

Hodnotenie podľa množstva baktérií

 • Menej ako 10 000 v 1ml je negatívny výsledok.
 • Od 10 000- 100 000 v 1 ml je výsledok veľmi podozrivý, ale nie istý. Tu je potrebné zhodnotiť spolu s výsledkom močového sedimentu, hlavne s nálezom bielych krviniek a s klinickým stavom dieťaťa, resp. zopakovať vyšetrenie.
 • Nález viac 100 000 baktérii v 1ml svedčí pre zápal v močových cestách.

 Hodnotenie podľa typu baktérií

 • Na základe rastu sa zisťuje typ baktérie. Sú určité typy, ktoré sú typické pre zápaly močových ciest napríklad Escherichia coli alebo Proterus mirabilis. Ak je nález kožných baktérií, môža isť o znečistenie moču pri odbere. Rovnako, ak sa nachádza viac druhov baktérií v moči, zvyčjne sa jedna o znečistený moč (kontaminácia).

Hodnotenie citlivosti na antibiotiká

 • Je to veľmi užitočné vyšetrenie, pretože je možné takto začať liečbu cielene, antibiotikami, na ktoré je baktéria citlivá. Avšak, ani pri zistení citlivosti a nasadení antibiotika podľa citlivosti, nemusí byť pozitívny liečebný výsledok. Baktérie môžu inak reagovať na antibiotikum v laboratóriu a inak v tele človeka.

Kedy je potrebné vyšetriť moč

 • pri každom horúčnatom ochorení, ak nie sú príznaky z dýchacích ciest
 • pri bolestiach brucha, nechutenstve nejasnej príčiny
 • vždy pri zvýšenej teplote u deti, ktoré už prekonali v minulosti zápal močových ciest
 • u deti s vrodenými chybami močových ciest
 • pri bolestiach pri močení, pri častom močení, pri nejasných bolestiach brucha
 • pri kontrole efektivity liečby infekcií močových ciest

späť na začiatok