Lumbálna punkcia

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Lumbálna punkcia

Čo sa vďaka tomuto vyšetreniu dá zistiť?

Lumbálna punkcia

Na diagnostikovanie zápalových ochorení mozgu nestačí len odber krvi. Veľmi nápomocným vyšetrením je lubálna punkcia, pri ktorej sa odoberá mozgomiešny mok – likvor. Vyšetrenie likvoru potvrdí alebo vylúči zápal a pomôže pri rozhodovaní o type liečby.

Čo je to lumbálna punkcia

Lumbálna punkcia je napichnutie miešneho kanála a odobratie mozgomiešneho moku. Je častým vyšetrením v detskom veku. Hovorí o zmenách v mozgomiešnej tekutine. Mozgomiešná tekutina sa tvorí v mozgu, cirkuluje v mozgomiešnych cestách, vstrebáva sa. Je dôležitá, pretože privádza živiny a odvádza z mozgu nepotrebné látky.

Prečo sa robí lumbálna punkcia

Lumbálna punkcia v detskom veku sa robí v prevažnej väčšine na diagnostikovanie zápalu mozgových blán alebo zápalu mozgu. U väčších detí alebo dospelých sa môže robiť na spresnenie diagnózy neurologických porúch ako napríklad sklerosis multiplex.

Čo sa vyšetruje v mozgomiešnej tekutine

  • hodnotí sa stav moku – farba, čírosť alebo priezračnosť
  • tlak pod ktorým vyteká
  • prítomnosť a množstvo bielkovín, cukru,  bielych krviniek a baktérií 

Na základe týchto parametrov sa dá potvrdiť alebo vylúčiť zápal v oblasti mozgu.

Mok sa odosiela aj na kultiváciu, kde sa naočkuje na pôdu. Ak sú tam prítomné baktérie, robí sa aj citlivosť na antibiotiká, čo umožňuje nasadiť správnu, cielenú liečbu.

Ako sa robí lumbálna punkcia

  • predovšetkým sa musia dodržať všetky hygienické postupy a zachovať prísna sterilita
  • oblasť sa umyje dezinfekčným prostriedkom a lekár nájde miesto na chrbtici medzi stavcami, ktoré je najvhodnejšie pre vpich
  • väčšie deti môžu počas výkonu sedieť, menšie deti sa dávajú do ležiacej polohy s hlavou a kolenami pritiahnutými k sebe
  • oblasť vpichu sa môže predtým znecitlivieť
  • na pichanie sa používa ihla s drénom, ktorý vypĺňa otvor v ihle a vytiahne sa až vtedy, keď je koniec ihly v miešnom kanáli. Po vytiahnutí z ihly odkvapkáva mok do sterilnej skúmavky, ktorá sa posiela na vyšetrenie do laboratória.

Po odobratí moku sa miesto sterilne ošetrí. Dieťa by malo niekoľko hodín ležať v polohe na chrbte.

Po výkone môže byť ospalé alebo cítiť miernu únavu.

Riziká lumbálnej punkcie

Lumbálna punkcia sa všeobecne považuje za bezrizikové vyšetrenie. Iba v mimoriadne zriedkavých prípadoch sa môžu prechodne vyskytnúť bolesti hlavy, vo veľmi vzácnych prípadoch krvácanie alebo infekcia.

Ako prevencia bolesti hlavy sa odporúča ležať niekoľko hodín na chrbte a zvýšiť príjem tekutín.

späť na začiatok