Podpora imunity

MUDr. Monika Antošová | 27. marec 2019
Podpora imunity

Infekčné ochorenia, zápaly dýchacích ciest, bežné prechladnutia su diagnózy, s ktorými sa v detskom veku stretávame najčastejšie. Sú deti, ktoré prekonajú vírusové ochorenie jeden až dvakrát v roku a sú deti, ktoré majú problémy s nádchou, kašľom veľmi často. Ak tieto deti nemajú zistenú poruchu imunity, je možne správnou životosprávou a voľne dostupnými liekmi podporiť imunitu a znížiť frekvenciu ochorení.

Vírusová infekcie, tzv. prechladnutie, je súčasťou života a  žiadne lieky  nezabezpečia, aby dieťa neochorelo vôbec,  alebo, aby infekcia prebiehala bez príznakov. Názory odborníkov na frekvenciu  nezávažných infekcií dýchacích ciest sa rôznia. Niektoré krajiny propagujú názor, že normálna frekvencia ľahkých ochorení dýchacích ciest  je do 10x za rok.

Lieky na podporu imunity podľa ich  dostupnosti  môžeme rozdeliť na dve skupiny: lieky viazané nalekársky  predpis, voľne dostupné lieky a výživové doplnky.

V  článku pojednávame len o liekoch, ktoré môže predpísať obvodný pediater alebo voľne dostupných v lekárňach.  Tieto lieky sa užívajú  pri častých ochoreniach, ale bez prítomnosti závažnej poruchy imunity.

Kedy je potrebné podporiť imunitu liekmi

 • Ak je počet infekcii u dieťa výrazne vyšší, ako je bežný priemer u jeho rovesníkov, je potrebné zvážiť imunostimulačnu liečbu. Pred touto liečbou by mala byť vylúčená vrodená porucha imunity.
 • Pre závažnú poruchu imunity svedčí skôr ťažký priebeh infekcií ako časté infekcie s ľahkým priebehom.
 • Preto deti s opakovaným zápalmi pľúc, zápalmi stredného ucha, zápalmi prinosových dutín by mali byť vyšetrené imunológom. Hlavne, ak tieto komplikácie nastupujú v skorom veku. Rovnako imunológom by mali byť vyšetrené deti s opakovanými hlbokými abscesmi kože (vredy).
 • Lieky, ktoré sú tu uvedené, by mali byť nasadzované pri hraničnej imunite. Závažný deficit imunity má liečiť imunológ. Vždy je potrebné dodržať dávkovanie a dávkovaciu schému uvedenú v príbalovom letáku. Pri voľno predajných liekoch sa poraďte s Vašim lekárom ešte pred prvým užitím lieku.

Kedy nepodávať imunostimulujúce lieky

U deti po transplantácii orgánov, autoimúnnych ochoreniach, AIDS, hemoato-onkologických ochoreniach.

Lieky na lekársky predpis

Isoprinosin

 • Podporuje bunkovú imunitu, predpisuje na liečbu a prevenciu pri vírusových ochoreniach, pre herpetických infekciách, pri vírusovej hepatitíde, pre pošvových infekčných léziách, pri osýpkach s ťažkým priebehom.
 • Nemôže podávať pacientom so zvýšenou hodnotou kyseliny močovej, dnou, po transplantácii alebo tým, ktorí užívajú lieky na potlačenie imunity.
 • Dávkovanie závisí od telesnej hmotnosti pacienta a závažnosti ochorenia. Denná dávka má byť rozdelená rovnomerne počas dňa. Dĺžku liečby určí lekár.

Bronchovaxom , Luivac, Ribomunyl,  GS Imunostin

Lieky na stimuláciu  imunity voči bakteriálnej infekcii.

Bronchovaxom, Luivac, Ribomunyl môže predpísať obvodný pediater., GS Imunostin je voľnopredajný.

Všetky tri sú na pdoporu imunity voči bakteriálnym infekciám. Obsahujú častí tých baktérií, ktoré najčastejšie spôsobujú zápal dýchacích ciest. Častice baktérií obsiahnuté v lieku nie sú schopné vyvolať ochorenie.  Vstrebávajú sa  črevnou stenou a postúpia k bunkám imunitného systému nachadzajúcich sa v čreve. Po ich spracovaní dochádza k tvorbe obranných mechanizmov v celom imunitnom systéme, vrátane dýchacej sústavy.

Rozdiel medzi nimi je predovšetkým v ich zložení a dávkovaní.

Luivac

 • Obsahuje fragmenty Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Haemophilus influenzae.
 • Liečba trvá spravidla dve 28-dňové periódy, ktoré sú prerušené 28-dňovým obdobím bez užívania lieku. Ďalšie liečebné cykly môžu nasledovať po 28 dňoch, počas ktorých sa liek neužíval.
 • Liečba sa zvyčajne začne pri stavoch bez akútnej infekcie.
 • V prípade akútneho infekčného ochorenia Luivac nenahradí potrebnú antibiotickú liečbu, ale možno ho užívať súbežne.
 • Nemá sa užívať pri hnačkovom ochorení počas tehotenstva.

Bronchovaxom

 • Obsahuje extrakty Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis.
 • Podáva sa 1 tableta alebo 1 sáčok ráno tri mesiace, vždy prvých 10 dni v mesiaci.
 • Je možné ich užívať aj počas antibiotickej liečby.

Vedľajšie účinky

Najčastejšie hlásenými sťažnosťami bývajú poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva (nutkanie na vracanie, bolesti brucha, dávenie), kožné reakcie (vyrážka, urtikária), respiračné poruchy (kašeľ, dyspnoe, astma) alebo celkové problémy (horúčka, únavnosť, alergické reakcie). Ak zažívacie ťažkosti trvajú dlho, treba liečbu prerušiť.
Pri dlhotrvajúcich kožných reakciách a ťažkostiach s dýchaním treba prerušiť liečbu, pretože môžu byť prejavmi alergie.

Výsledky liečby

Sú pacienti, ktorí veľmi dobre reagujú na tieto ieky. Niektorú štúdie ukazujú 30% zníženie frekvencie infekcií dýchacích ciest. Ak sa nepozoruje žiadne alebo veľmi slabé zlepšenie, je vhodné zmeniť preparát. Liečbu prerušujeme v prípade závažnej akútnej infekcie s vysokými teplotami.

Očkovanie

 • Ak je nevyhnutné očkovať, liečbu prerušujeme na dva týždne, alebo očkujeme  v pauze, keď sa lieky nepodávajú - medzi dvomi kúrami.

Lieky bez predpisu

Sú to vlastne výživové doplnky s pozitívnym účinkom na imunitu.

Beta-glukány

 • Sú to látky, ktoré sa vyskytujú v bunkovej stene húb. Za najúčinnejšie z nich sa považuje pleuran, schizophyllan, lentinan.
 • Najznamejší je Imunuglukán. Existuje tabletová forma pre straršie deti a dospelých, užívaju 2-3 tbl. denne, ráno nalačno. Pre malé deti existuje sirupová forma s užívaním1ml/5g hmotnosti. Bežne sa používa od 3 rokov života, ale ak lekár uzná, je ho možné podávať už po prvom roku života. Pre dostatočný účinok je ptotrebné ho užívať 2-3 mesiace. Vhodná je kúra 2x ročne.
 • Dostupné prípravky: Imunoglukán, Imunaktiv, Imunit, Betaglukán.

Echinacea

Echinacea je výťažkom z rastliny rovnakého mena.  Má dlhodobú tradíciu v liečbe infekcii u Indiánov. Niektoré štúdie ukazujú skrátenie trvania ochorenia a zmiernenie príznakov. Echinaceu je možné užívať preventívne ale aj liečebne počas infektu. Je dôležité začať užívať pri prvých príznakoch infekcie. Užívať by sa mala najmenej 1 týždeň.

Kedy užívať prípravky echynacey

Opakované bežné infekcie (nachladnutie), doplňujúca liečba pri liečba antibiotikami, prevencia a liečba vírusových ochorení, najmä chrípky.

Kedy je potrebné zvážiť užívanie echynacey

Echinacea obsahuje malé množstvo alkaloidov, ktoré vo veľkých množstvách môžu negatívne pôsobiť na pečeň. Preto sa neodporúča užívať echynaceu dlhšie ako 8 týždňov. Zvýšená opatrnosť sa odporúča ak sa užívajú iné lieky, ktoré majú škodlivý účinok na pečeň.

Nežiaduce účinky

alergický exantém – koprivka, môže byť skrížená reakcia u deti s alergiou na astrovité rastliny,

Dostupné prípravky: Immunal, Echinacea Dr.Thesis, Aromatica echinace, GS Echinacea Forte, Walmark Echinacea, a ďalsie.

Nukleotidy

Nukleotidy sú látky, ktorých potreba sa v organizmu zvyšuje počas infekcie. Pozitívny účinok na imunitu dojčiat majú nukleotidy, ktorými sú obohatené dojčenské mlieka.

Prípravky : Preventan

Juwik, Juwitamin, Fortisim- tieto preparáty obsahujú deriváty hovädzej krvi

Zinok

Zinok sa požíva na aktiváciu imunity a pri kožných ochorenich, najčastejšie pri akné.

Vysoké dávky zinku však môže pôsobiť na imunitu negatívne.

Normálna dávka pre deti nad 12 rokov je 10-50 mg denne.

Zinku sa pripisuje účinok najmä pri vírusových infekciách a herpetických infekciách.

Kedy zinok neužívať

Deťom s obličkovými ochoreniami by sme zinok nemali podávať.

Dôležité

 • Neexistujú jednoznačné dôkazy, overené klinickými štúdiami, o účinnosti týchto liekov(okrem liekov na predis). Požívajú sa na podklade dlhodobých empirických skúsenosti.
 • Lieky nie sú určené na  riešenie závažnej poruchy imunity.
 • Vzhľadom na to, že sú voľno dostupné, je potrebné ich užívať racionálne, najlepšie po porade s lekárom.
 • Nie je vhodné kombinovať lieky a je potrebné dodržať dávkovanie a dobu užívania uvedenú v príbalovom letáku.
 • Účinok niektorých z nich sa môže prejaviť až po dvoch či troch mesiacoch.
 • Užívanie prípravkov nevylúči ochorenie, výsledkom môže byť zníženie frekvencie ochorenia a zmiernenie príznakov.
 • Dôležitým krokom pri podpore imunity je zdravý spôsob života. Správna výživa, otužovanie, predvídavosť ochorenia, dostatočný príjem tekutín, vitamínov počas celého roka, hlavne v prirodzenej forme, pitný režim, liečenie infekcie v začiatku.