Vývin dieťaťa od 3 a pol do 4 roka

Celé obdobie predškolského veku je charakterizované aktivitou, činorodosťou a iniciatívou. Dieťa je pripravené zaradiť sa do kolektívu a dokáže stále lepšie zvládať svoju frustráciu. V tomto období sú deti zvedavé, živé a komunikatívne, stále sa snažia získavať nové informácie, napodobňujú ostatných a snažia sa zapojiť do diania okolo nich. 

Medzi 3. – 4. rokom dokáže dieťa vo svojej fantázii zamieňať predmety – z varechy sa stane meč, z plachty plášť ap. Rozvíja sa symbolické myslenie a so schopnosťou meniť význam predmetu podľa potreby sa zlepšuje aj schopnosť zovšeobecňovania. 

Jemná a hrubá motorika a zručnosti 

Po 3. roku narastá svalový tonus a vytráca sa detská bucľatosť a dieťa rastie do výšky. Rastú dlhé kosti a svaly. Dieťa miluje pohyb a aktivitu. Zlepšuje sa jeho motorika, vidieť to najmä pri chôdzi po schodoch a jazde na trojkolke. Diferencuje sa tiež dominantná ruka – dieťa zreteľnejšie uprednostňuje jednu ruku pri hre a práci pred druhou. Vývin laterality však stále ešte nie je ukončený.

Ďalšie činnosti, ktoré dieťa dokáže:

 • odskrutkovať viečko z fľaše
 • povedať, či je chlapec alebo dievča
 • obliekať sa a vyzliekať – s pomocou najmä pri gombíkoch a šnúrkach
 • jesť samostatne – používať lyžicu
 • skákať – vyskočiť a zoskočiť
 • umyť si a utrieť si ruky
 • postaviť vežu z asi 10 kociek
 • stáť na špičkách
 • už má všetkých 20 mliečnych zubov
 • spí 11 – 13 hodín denne – často ešte potrebuje krátky spánok poobede alebo oddych

Kognitívny vývin a reč 

Kresba dieťaťa je lineárna – zdôrazní nejaký detail, ktorý je preň dôležitý. Dokáže napodobniť kruh aj kríž. Môže začať kresliť aj prvé hlavonožce. Predmety kreslí voľne do priestoru. 

Myslenie je konkrétne a názorné. Vyskytuje sa tendencia uvažovať o veciach akoby boli živé, mysleli a cítili. Rovnako posudzuje veci podľa toho, ako vyzerajú. A tiež prisudzuje duševný život neživým objektom – hračka je zlá, lebo „udrela“ dieťa ap. 

Ide to aj bez kriku(?)
Prečítajte si tiež:

Ide to aj bez kriku(?)

Čo dieťa dokáže:

 • udrží pozornosť 5 – 10 minút
 • rozumie významu slov veľký a malý
 • rozumie dlhým vetám
 • chápe význam predložiek – na, pod, za
 • správne používa zámená – ja, vy, oni
 • typická otázka je prečo?
 • spočíta až 4 predmety
 • prejavuje strach z tmy, strašidiel...
 • pamätá si určité udalosti
 • rozpozná známe predmety a obrázky
 • slovná zásoba môže mať až 1 000 slov
 • rozumejú mu aj cudzí ľudia
 • dokáže si zapamätať jednoduchý rytmus a slová
 • pozná základné farby

Sociálne zručnosti po troch rokoch veku dieťaťa

 • iniciuje hru s inými deťmi
 • delí sa o hračky
 • pomôže inému dieťaťu
 • dokáže sa riadiť pri hre jednoduchými pravidlami
 • potrebuje stále vyhrávať
 • môže byť agresívne a „šikanovať“ ostatné deti
 • je samostatnejšie
 • miera egocentrizmu sa znižuje
 • používa „prosím“ a „ďakujem“
 • môže uprednostňovať jedno dieťa pred ostatnými

Emocionálny vývin

Dieťa sa naďalej učí rozpoznávať svoje emócie a emócie druhých ľudí. K základným emóciám sa pridružujú aj ďalšie. Rozvíja sa sebaúcta a sebauvedomenie. Dieťa je citlivejšie na kritiku. 

Stále musíme myslieť na to, že vývin je individuálny a nie všetky deti sa rozvíjajú rovnakým tempom. 

vývin dieťaťa v 3,5 roka

Kedy spozornieť a vyhľadať s dieťaťom odborníka?

 • keď dieťa opakovane klopí oči a vyhýba sa očnému kontaktu
 • nemá záujem o hru s inými deťmi
 • nerozpráva vo vetách
 • jeho reč je nezrozumiteľná
 • nedokáže splniť jednoduché inštrukcie – napr. dones papučky
 • nerozvíja sa symbolická hra – hra na obchod, na opravára ap.
 • nekreslí
 • prejavuje silnú separačnú úzkosť
 • má problémy udržať predmety v ruke
 • neskáče a nebehá 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: