Vývin dieťaťa 4 – 4,5 roka

Mení sa z malého bábätka na predškoláka. Môžeme to vidieť na jeho fyzickom vývine, ale aj emocionálnom, sociálnom a kognitívnom. Zmeny sa prejavujú postupne. 

Medzi 2. – 6. rokom života dieťaťa sa menia proporcie tela – vidíme to v pomere tela a hlavy a tiež sa to prejavuje v zmenách proporcií tela a miznutí detskej bacuľatosti. 

Rodičia môžu pozorovať, že dieťa žije naozaj naplno a využíva každú možnú chvíľku na to, aby sa hralo, učilo a rozvíjalo. Jeho schopnosti sa rozvíjajú veľmi rýchlo a to často aj vďaka materskej škole a kolektívu detí. 

Hrubé a jemné motorické zručnosti

Zlepšujú sa. Dieťa sa stále učí ovládať svoje telo a pocit úspechu ho motivuje k tomu, aby skúšalo nové veci a tak sa ďalej rozvíjalo. Už je schopné skákať na mieste a tiež udržať balans na jednej nohe. Rovnako sa výrazne zlepšujú jeho schopnosti chôdze po schodoch a hádzanie lopty. Koordinácia pohybov tela je stále lepšia, aj keď priestorové videnie ešte stále nie je dostatočne rozvinuté, preto môže pri otočení hlavy naraziť. Vyhľadáva možnosti na fyzické aktivity – obľubuje pieskoviská, chytanie motýľov, chrobákov, práce na záhrade. Rado cvičí, tancuje, prekonáva prekážky a hrá sa na schovávačku. 

Toto obdobie je pre rodičov náročné – pohyblivé dieťa priťahuje nehody. Rodičia sa ho snažia chrániť tým, že mu obmedzujú pohyb. Avšak lepší prístup je, ak vytvoríme pre dieťa prostredie, v ktorom bude môcť bezpečne objavovať a tiež aj vstať, keď spadne, premôcť bolesť a prekonať neúspech – je to základ pre jeho budúcnosť. 

Spolu s hrubou motorikou sa rozvíjajú aj jemnomotorické zručnosti  dieťaťa – tie potrebuje pre svoju budúcnosť v škole. Pomaly sa ukazuje, či bude pravák alebo ľavák – lateralita nie je celkom vyhranená. Je tiež zručnejšie – rado kreslí, stavia kocky, vystrihuje, skladá, oblieka a vyzlieka bábiky ap.

Kľúčové míľniky v hrubej a jemnej motorike:

 • lepšie sa orientuje v priestore – menej naráža do ostatných pri behu
 • beží a dokáže kopať do lopty v pohybe
 • chodí po schodoch bez držania a bez pomoci
 • skáče na oboch nohách
 • udrží rovnováhu aj v stoji na jednej nohe
 • dokáže hodiť loptu aj správnym smerom
 • zlepšená koordinácia oko – ruka
 • navlieka koráliky
 • vyfarbuje
 • kreslí, používa farby, dospelí už dokážu rozpoznať, čo je na kresbe
 • kresba vyjadruje spomienky, zážitky, želania dieťaťa a má dej
 • v kresbe človeka sa vyskytuje cca 5 – 7 detailov
 • oblečie sa a vyzlečie takmer samo
 • vie si rozopnúť a zapnúť gombíky
 • je schopné jesť lyžicou a správne ju držať – začína jesť vidličkou

Emocionálny vývin dieťaťa

Dieťa sa snaží osamostatňovať – chce robiť všetko samo. Rozvíja sa jeho osobnosť a tiež aj samostatnosť. Po 4. roku skúma a učí sa vyjadrovať svoje emócie – rozprávaním, gestami, zvukmi, hrou. Je tiež spoločenské a rado sa pohybuje medzi inými ľuďmi a deťmi.

Vyskytujú sa tiež uňho imaginatívni priatelia – preto ho môžete nájsť sa s nimi hrať, rozprávať sa a niekedy vyžaduje, aby sa s nimi pozdravili aj rodičia. Táto fáza sama pominie. Dieťa používa slová ďakujem, prosím, prepáč a začína pociťovať empatiu. Znižuje sa počet záchvatov zlosti – najmä preto, že už vie vyjadriť, čo chce a ostatní mu rozumejú.

Môže začať klamať a fabulovať – (neurobil som to, chytil som hrocha...). Môžu sa začať objavovať aj prvé strachy – z rôznych vecí, zvierat, ľudí – väčšinou samy odznejú.

Kľúčové míľniky:

 • začína si všímať emócie druhých
 • pociťuje širšiu škálu emócií – prvé záchvaty žiarlivosti, strachu, hnevu, nadšenia
 • začína sa báť tmy
 • chce v hre vyhrávať
 • začiatky empatie – keď vidí niekoho plakať

Sociálny vývin

Záchvaty zlosti sú menej časté, ale práve udalosti z jeho okolia môžu byť ich opätovným spúšťačom – rozvod, sťahovanie, narodenie súrodenca – prechodne sa môže zmeniť nálada a správanie dieťaťa. Avšak rodičia, starí rodičia sú naďalej zdrojom bezpečia a istoty. Napriek tomu dieťa stále viac vyhľadáva rovesníkov, s ktorými sa môže hrať.

Chce spievať, tancovať, hrať sa. Učí sa tým rozlišovať medzi fantáziou a realitou. Tiež si začína viac uvedomovať, kým je a začínajú sa hry takto ovplyvnené – dievčatá sa hrajú na mamy, učiteľky, chlapci zase na pretekárov, vojakov... Dieťa začína byť tiež zvedavé na svoje telo a začína ho skúmať – na sebe aj kamarátoch. Je to prirodzené, je potrebné zachovať chladnú hlavu, keď sa dieťa dotýka svojich intímnych miest – treba to skôr využiť na vysvetlenie toho, kto sa môže a kto nemôže dieťaťa takto dotýkať.  

Kľúčové míľniky:

 • začínajú sa formovať priateľstvá
 • dieťa používa slová ako najlepší kamarát, kamarát/ka
 • častejšie sa rozdelí o svoje veci s rovesníkmi, prípadne sa strieda v hre
 • keď potrebuje pomoc, osloví dospelého
 • využíva slová ako prosím a ďakujem
 • vie pozdraviť
 • nevie rozpoznať hranice v spoločnosti – často použije slová alebo vety, ktoré sa zdajú byť netaktné.

Kognitívny vývin 

Štvorročné dieťa začína lepšie riešiť problémy a snaží sa brať do úvahy aj stanovisko druhých. Už dokáže pomenovať základné farby, zarecitovať krátku básničku, učí sa klásť otázky a hľadať odpovede. Chápe už rozdiel medzi veľký, malý, veľa, málo... Pozná svoje meno a tiež aj to, kde býva. Rozumie a vie používať okolo 3 000 slov.

Miluje rozprávky, príbehy, rado sa rozpráva – a veľmi veľa rozpráva. Nastáva aj fáza zajakávania sa – snaží sa niečo rýchlo povedať, a pritom zdvojuje prvú slabiku slova alebo viackrát opakuje prvé slovo vo vete. Obľubuje rytmické básničky, pesničky ap. Rozvíja sa tiež jeho fantázia. Pamäť dieťaťa je mechanická a myslenie veľmi konkrétne. Prechod medzi realitou a fantáziou je veľmi krátky. 

Kľúčové míľniky:

 • rado skúša a učí sa nové činnosti
 • obľubuje hry a hračky, ktoré sú „akože“
 • kladie veľa otázok
 • chce sa rozhodovať samo
 • chápe čísla – vie napočítať do 5
 • u obľúbených rozprávok dokáže opakovať text od slova

Nesmieme však zabudnúť, že každé dieťa sa vyvíja individuálnym tempom. Preto aj tieto míľniky sú orientačné. 

vývoj 4 roky

Kedy sa znepokojovať? 

 • dieťa nedokáže poskočiť na mieste
 • má problémy udržať ceruzku – kresba nie je ani na úrovni čmárania
 • nedokáže počúvnuť pokyn zložený z dvoch častí – poď sem a dones topánky
 • nepoužíva správne zámená ja, my, ty
 • nemá záujem o hru s rovesníkmi
 • straní sa detí aj ľudí
 • neoblečie sa, nevie používať toaletu, nechce spať samo
 • nedokáže povedať, o čom je jeho obľúbený príbeh
 • nerozpráva v krátkych vetách
 • reč je skomolená a nezrozumiteľná
 • prestáva robiť veci, ktoré už vedelo 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: