TRISOMY test – najlepšia voľba pre vaše tehotenstvo

TRISOMY test – najlepšia voľba pre vaše tehotenstvo
7.11.2019 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia , foto: istockphoto.com

Tehotenstvo je v živote ženy nepochybne jedno z najkrajších období. Prináša krásne chvíle a malo by sa spájať iba s príjemnými vecami. Pocit neistoty a strach o zdravie bábätka by rozhodne nemali byť súčasťou vášho tehotenstva.

Zabudnite na obavy

Na otázky zdravia vášho dieťatka majte jednoznačnú odpoveď.

Vyberte si TRISOMY test, ktorý dokáže odhaliť Downov syndróm (trizómia 21), Edwardsov syndróm (trizómia 18), Patauov syndróm (trizómia 13) a tiež pravdepodobné pohlavie plodu. Dôkazom, že je TRISOMY test najlepším prenatálnym, neinvazívnym skríningovým vyšetrením na Slovensku, sú aj skúsenosti veľkého množstva spokojných mamičiek.

TRISOMY test predstavuje pre tehotné ženy novú efektívnu možnosť, ako neinvazívne vylúčiť prítomnosť najčastejších porúch plodu. Priebeh vyšetrenia je bezbolestný a nijakým spôsobom neohrozuje matku ani dieťa. Ide o jednoduchý odber krvi, ktorý je možné uskutočniť už od 11. týždňa tehotenstva.

Výsledky vyšetrenia laboratórium zasiela ošetrujúcemu lekárovi, ktorý odber krvi realizoval, už do 5 pracovných dní. Každý pozitívny výsledok vyšetrenia je ešte potrebné overiť diagnostickým vyšetrením zo vzorky získanej amniocentézou či odberom choriových klkov, avšak ďalší postup už navrhne lekársky genetik.

Keď potrebujete vedieť viac...

TRISOMY test má rôzne varianty.

Základný TRISOMY test je zameraný na detekciu najčastejších trizómií plodu. Rozšírená verzia, TRISOMY test XY, dokáže okrem trizómií odhaliť aj poruchy počtu pohlavných chromozómov, ktoré sú pomerne časté a majú významný klinický dopad.

Najrozšírenejšia verzia TRISOMY testu, TRISOMY test +, zahŕňa okrem detekcie vyššie spomenutých chromozomálnych abnormalít aj detekciu 5 mikrodelečných syndrómov, ktoré bolo možné doposiaľ detegovať hlavne genetickým vyšetrením vzorky plodovej vody získanej invazívnym odberom pomocou amniocentézy. Všetky varianty TRISOMY testu dokážu odhaliť Downov syndróm s viac ako 99 % spoľahlivosťou a taktiež určiť pravdepodobné pohlavie plodu.

Pre koho je TRISOMY test určený?

TRISOMY test je bezpečné, neinvazívne, skríningové vyšetrenie, ktoré budúcej mamičke poskytne dôležité informácie o zdraví dieťatka. Ak sa pri predchádzajúcom tehotenstve zistila u bábätka chromozómová porucha, ktorú je možné vopred odhaliť, je vhodné sa po dohode s odborníkom pre neho rozhodnúť.

TRISOMY test je určený pre tehotné ženy, ktoré majú zvýšené riziko možného postihnutia plodu niektorým zo syndrómov, ktoré vyšetruje TRISOMY test, zisteného napríklad na základe výsledku ultrazvuku alebo biochemického skríningu.

A tiež ak má žena šancu vyhnúť sa amniocentéze, prípadne má zdravotné komplikácie, ktoré by mohli potenciálne predstavovať vyššie riziko súvisiace s odberom plodovej vody, ako napríklad zvýšené riziko spontánneho potratu, zníženú zrážanlivosť krvi, riziko imunizácie pri nesúlade krvných skupín a Rh-faktorov, myómy maternice alebo problémy s placentou.

TRISOMY test sa špeciálne odporúča u tehotných žien vo veku nad 35 rokov a po umelom oplodnení, kedy hrozí riziko postihnutia plodu niektorou zo spomenutých chromozómových porúch. O vyšetrenie je možné požiadať svojho gynekológa alebo lekára so špecializáciou v odbore lekárska genetika. Cena TRISOMY testu závisí od typu zvoleného variantu. Základná verzia testu stojí 350 eur.

Kvalita dostupná pre každého…

TRISOMY test je dôkazom toho, že veda a výskum na Slovensku sú na medzinárodnej úrovni. Autormi prvého prenatálneho TRISOMY testu je dvojica špičkových slovenských molekulárnych biológov, RNDr. Gabriel Minárik, PhD., a RNDr. Tomáš Szemes, PhD. 

V snahe umožniť absolvovanie tohto špičkového vyšetrenia čo najväčšiemu počtu budúcich mamičiek, ponúka spoločnosť Medirex novinku – možnosť uhradiť platbu za TRISOMY test aj na splátky. 

Viac informácií nielen o zdraví plodu, ale aj o zdraví ženy nájdete na www.trisomytest.sk alebo www.laboratornadiagnostika.sk. 

Viac informácií Vám poskytne Klientske centrum +421 800 400 800.

trisomy test