Banskobystrický kraj - 2. časť

28.3.2008 v kategórii Tehotenstvo, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Porovnanie pôrodníc - Banská Bystrica, Revúca, Brezno, Lučenec

 

V tejto časti vám ponúkame porovnanie ďalších pôrodníc Banskobystrického kraja - Banská Bystrica, Revúca,  Brezno, Lučenec.

<p/>

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Mail: riaditelstvo@nspbb.sk
Tel.: 048/413 52 40 operátor
Fax.: 048/413 72 40
Web: www.fnspbb.sk

RM_H, n.o. NsP Revúca
Litovelská 25
050 01 Revúca

Telefón: 058/ 4833 333
Fax: 058/ 4833 312
Mail: nsprevuca@nsprevuca.sk
Web: www.nsprevuca.sk  

Nemocnica s poliklinikou Brezno
Banisko č. 1
97701 Brezno

Web: www.nspbr.sk  

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15
98439 Lučenec

 

            
Príprava pred pôrodom
Všetky dnes opisované  pôrodnice usporadúvajú kurzy predpôrodnej prípravy pre tehotné a ich doprovod. Väčšinou formou besedy a cvičenia.
Kontakt vám však môžem poskytnúť iba jeden: v Brezne sa môžete obrátiť na pani Švantnerovú – 0905 822 225, alebo pani Uhrínovú 048 / 6302 533. Cena za prípravu v tomto zariadení je 200 Sk.
Prehliadka pôrodnej sály, resp. i izieb na šestonedelí je umožnená ženám vo všetkých zariadeniach.
Čo sa pôrodných plánov týka, jednotlivé pôrodnice odpovedali takto:
Banská Bystrica a Brezno: áno, akceptujú pôrodné plány, a je vhodné ich prísť prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu.
Lučenec: nie, pôrodné plány neakceptujú.
Revúca: odpoveď neuvedená.
Viete čo si myslím? Pôrodné plány, by sme mali premenovať. Mali by sa volať pôrodné želania alebo pôrodné priania. Plán znie akoby sa pôrod dal naplánovať,  nie? Ale prianie, želanie... to je to, po čom naše srdiečko kričí.

Sprevádzanie počas pôrodu
Počet osôb, ktoré vás môžu sprevádzať pri pôrode je všade obmedzený na jednu.
V Lučenci môže prísť váš partner alebo vaša matka.
V Brezne a Revúcej okrem nich aj iný rodinný príslušníci alebo kamarátka.
A v Banskej Bystrici, okrem všetkých vyššie menovaných  uvítajú aj vyškolenú dulu.
Podmienkou účasti je:
(zhrniem informácie zo všetkých dotazníkov, pretože sú platné všade )
1. ústavné oblečenie
2. rešpektovanie hygienických opatrení
3. oboznámenie sa s právami a povinnosťami prítomných počas pobytu na pôrodnej sále
4. spolupráca s personálom 
5. doprovod nesmie byť pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok

Sprevádzajúce osoby môžu ostať s vami po celú dobu pôrodu, teda od príchodu na sálu až po jeho opustenie, po cca dvoch hodinách od porodenia dieťatka. V Brezne a v Revúcej na nadštandardných izbách aj dlhšie.


Rutinná  príprava na pôrod
Klystír je vo všeobecnosti odporúčaný všetkým rodičkám, okrem „zdravotných kontraindikácií“. Ak budete v Brezne alebo v Lučenci tento úkon odmietať, sú ochotní vám vyhovieť.
Vo všetkých pôrodniciach očakávajú, že žena bude pri pôrode oholená.


Prvá doba pôrodná
Možnosť pohybu v celom pôrodnom trakte a používanie pomôcok je už dobrým zvykom všade.  Aj sprchovať sa môžete neobmedzene. V Revúcej sa budete musieť trošku obmedziť, ak by práve v tom čase rodila ešte ďalšia žena.
Do všetkých pôrodníc si bez zábran vezmite so sebou na pôrodnú sálu aj niečo na pitie. Dovolia vám to. V Brezne zatiaľ len obmedzene, v závislosti od okolností a postupu pôrodu.
V banskobystrickej a breznianskej pôrodnici sú pôrodné asistentky ochotné na žiadosť vám poskytnúť masáž.


Priestor na pôrod
Miestnosti na prvú dobu pôrodnú sú koncipované nasledovne: v Lučenci, v Banskej Bystrici a v Revúcej  je priestor spoločný pre všetky ženy. V Revúcej si však za príplatok môžete požiadať o súkromné miestečko. V breznianskom dotazníku bola  uvedená  možnosť – miestnosť  na prvú dobu pôrodnú, nie je spoločná pre všetky ženy.
Pôrodné sály sú zariadené klasicky, sú tam pôrodné boxy, za pobyt v nich sa nič neplatí. Za určitých podmienok sa tam dá stlmiť svetlo. V Brezne sú pripravení i na situáciu, keby si váš doprovod chcel oddýchnuť.


Pomôcky

<p/>

 

 

Banská Bystrica 

Brezno  

Lučenec  

Revúca

posteľ 

+

+

+

+

veľká lopta 

+

+

+

+

rebriny 

+

-

-

-

lano 

-

-

-

-

masážne strojčeky 

-

+

-

-

CD prehrávač  

-

+

-

-

aromolampa 

-

+

-

-

žinenky 

+

+

-

-

sprcha 

+

+

+

+

vaňa 

-

-

-

-

pôrodná stolička 

+

+

-

-

pôrodné kreslo 

-

+

+

-

 
Personál pri pôrode
Podľa okolností sa o jednu ženu a dieťa stará 2 – 6 odborníkov.
Ak chcete aby pôrod viedla  pôrodná asistentka, vyhovejú vám v Banskej Bystrici, v Brezne – ak ste viacrodička a pôrod je fyziologický, aj v Revúcej, kde je nutná aj prítomnosť lekára.  V Lučenci, rodiť len za asistencie pôrodnej asistentky, nie je možné. Na výber vám ale dajú, ak zvolíte možnosť porodiť pri konkrétnom pôrodníkovi. Ten príde k vášmu pôrodu kedykoľvek.
Revúcka pôrodnica vám ponúka možnosť vybrať si k pôrodu lekára, zamestnanca pôrodnice alebo neštátneho lekára zúčastňujúceho sa na UPS. Obvodný lekár alebo vaša známa pôrodná asistentka však môžu byť pri vašom pôrode iba ako doprovod. Nebudú doň zasahovať, ale zároveň neponesú žiadnu zodpovednosť.
V Banskej Bystrici je možné zavolať si k pôrodu konkrétneho lekára, príde kedykoľvek. Nie je ale možné pozvať žiadneho odborníka z iného zariadenia.
Ak si v Brezne prekonzultujete situáciu s vybraným lekárom, je možné aby práve on váš pôrod odvádzal. Aj váš obvodný lekár alebo pôrodná asistentka môžu pôrod viesť, ale je potrebné dopredu sa dohodnúť s vedením nemocnice, resp. pôrodnice.


Druhá doba pôrodná
V Lučenci vás personál poučí a odporučí vám polohu. Tá sa už počas druhej doby pôrodnej nebude meniť. V ostatných menovaných zariadeniach je poloha nemenná, daná možnosťou pôrodného stola.
Najviac možností označili v Lučenci. Majú ochotu odviesť váš pôrod v týchto polohách: ľah na chrbte s nohami hore v podpierkach ale i dole, či v rovine s telom, ľah na boku, polosed a stoj.
V Brezne môžete rodiť v ľahu na chrbte, polosed a sed s nohami v opierkach.
Revúcky personál odporúča nohy v opierkach a ľah alebo sed.
A v banskobystrickom dotazníku bola zakrúžkovaná jediná možnosť, ľah na chrbte s nohami v gynekologickej polohe.


Bolesť tlmiace prostriedky pri pôrode
V Banskej Bystrici o možnosti použitia analgetík informujú každú matku, teda i vás, ak tam pôjdete rodiť,  už po príchode do pôrodnice. Epidurálna analgézia je tiež ponúkaná všetkým ženám, je bezplatná.
Ak ste z Brezna, pravdepodobne už váš obvodný gynekológ bol ten, ktorý vás v rámci prípravy na pôrod oboznámil aj s možnosťou epidurálnej analgézie. Ak nie, v nemocnici vám ju určite ponúknu, za cenu 3000 Sk. Ostatná analgézia je pôrodníkom indikovaná podľa okolností.
V Revúcej stavili na iné úľavové prostriedky. Analgetiká neodporúčajú, ale ak sa ich budete  dožadovať, vyhovejú vám. Epidurálnu analgéziu neposkytujú.
V Lučenci sa o liekoch „proti bolesti“ dozviete už na predpôrodnej príprave. Pripomenú vám to aj pri príchode do pôrodnice. EDA ponúkajú všetkým rodičkám. Poplatok je 4 500,- Sk.


Tretia doba pôrodná
Vo všetkých pôrodniciach oxytocín, resp. methylergometrín aplikujú preventívne všetkým rodičkám. V Lučenci sú ochotní vám vyhovieť, ak by ste vytrvale odmietali a nemali žiadne komplikácie.


Štvrtá doba pôrodná
V Banskej Bystrici vám dieťatko po pôrode buď položia na chvíľku na bruško, alebo len ukážu a odnášajú  do špeciálnej miestnosti. Pri popôrodných vyšetreniach môže byť prítomný aj otecko. Na čas počas vašej 4. doby pôrodnej je dieťatko odnesené na novorodenecké oddelenie. Stretnete sa s ním na oddelení šestonedelia, keď  prídete z pôrodnej sály.
V Brezne, ak je novorodenec v poriadku a bez komplikácií, môže s ním byť matka, ak si to želá, v nepretržitom kontakte od prvej chvíle po narodení. Zväčša je postup takýto: „...na bruško, obliekame, prikladáme a ponecháme u matky.“ ? Stručné, jasné, výstižné. ? Počas štvrtej doby pôrodnej je bábätko striedavo pri vás a na termolôžku.
V Lučenci môžete byť po pôrode so svojim novorodencom  stále v kontakte, pretože po položení na brucho sa i vyšetrenia a merania  robia vo vašej bezprostrednej blízkosti. Takže na dieťa po celý čas vidíte. Ďalšie dve hodinky bude bábätko striedavo pri vás a na termolôžku, prípadne ho sestrička bude pozorovať na novorodeneckej izbe.
V revúckej pôrodnici sú ochotní dať vám dieťatko po pôrode na bruško, ak o to požiadate. Ak nie, tak vám ho ukážu a odnesú na popôrodné vyšetrenia do vedľajšej miestnosti,   vybavenej špeciálne na to. Blízka osoba môže byť pri týchto vyšetreniach prítomná. Zatiaľ čo vy budete ešte dve hodiny po pôrode na sále, bábätko sa bude vyhrievať na termolôžku.


Izby na oddelení šestonedelia
Banskobystrický dotazník mal, zakrúžkované až tri odpovede na otázku ohľadne izieb roooming in. Takže všetky izby sú rooming in, ale ak nevládzete, môžete dieťatko zveriť do starostlivosti sestričiek. A či vám ho dajú hneď ako príchode zo sály, alebo až po niekoľkých hodinách pozorovania na novorodeneckom oddelení – to závisí od  zdravotného stavu (vášho aj bábätka) a dohody.  Všetky izby sú vybavené vaničkami a prebaľovacími pultíkmi. Sociálne zariadenia sú spoločné pre všetky izby na oddelení.

Mamičky , ktoré túžia byť so svojim bábätkom neustále späté aj po „príchode z bruška“, sa iste potešia prístupu breznianskej pôrodnice. Ak to zdravotný stav mamky a dieťatka dovoľuje, môžu spolu byť nepretržite od príchodu  z pôrodnej sály. Všetky izby sú „roomingové“.  Hygienické priestory majú spoločné vždy dve izby. Pult aj vaničku nájdete vo všetkých izbách.

Ženy, ktoré si budú chcieť po pôrode „pohovieť“ chvíľu bez bábätka,  budú si to môcť dovoliť 2-4 hod. v Lučenci a cca 2 hod.  v Revúcej.  Kým mamička oddychuje, dieťatko budú pozorovať na oddelení novorodenecké sestry.
Všetky izby v oboch pôrodniciach sú zariadené aj pultmi  na prebaľovanie a vaničkami.
Líšia sa v počte sociálnych zariadení: kým v Revúckej nemocnici majú sprchy a toalety spoločné pre všetky izby (okrem nadštandardných ), tak v Lučenci majú pre dve či viac izieb
jednu sociálnu miestnosť. Dve izby majú hygienické zariadenia individuálne. V roku 2007 by mali byť všetky izby zariadené  vlastnými samostatnými hygienickými miestnosťami.

Nadštandardné izby, okrem Lučenca, zatiaľ ostatné spomínané pôrodnice nemajú.
A ste zvedavé ako to vyzerá v Lučenci?
Za poplatok 250 Sk na deň si môžete užívať vybavenie obývacej izby, s možnosťou pobytu partnera i v noci. Je tam samostatná hygienická miestnosť so sprchovacím kútom a umývadlom, WC,  prebaľovací pult s ohrevom, vanička, televízor, varná kanvica a signalizačné zariadenie, ak by ste čosi potrebovali. A aby bol komfort kompletný, na izbu vám prinesú aj stravu.


Návštevy
Návštevy na izbách sú dovolené jedine v prípade nadštandardu, t.j.,  iba v lučeneckej nemocnici. Bežne prebiehajú vo vyhradených priestoroch. Okrem Revúcej, vás príbuzní môžu prísť pozrieť kedykoľvek počas dňa. Revúcka pôrodnica má rozvrh návštevných hodín, ktorý je vhodné rešpektovať. Na izbách sa navzájom môžete navštevovať vo všetkých pôrodniciach.


Podpora dojčenia
Banskobystrický personál poskytne každej mamičke písomné materiály aj nástenku o dojčení. Sestry na oddelení sú kvalifikované a vyškolené v tejto oblasti. Môžete im volať aj z domu, ak sa vyskytne nejaký neočakávaný problém. V nemocnici  máte k dispozícii ručné odsávačky. Ak je potreba novorodencov dokrmovať, robia to materským mliekom. 85 % detí je pri odchode z pôrodnice plne dojčených.

V Brezne vám vyškolené sestričky dajú písomné informácie o dojčení aj pripravia nástenku. Taktiež máte možnosť volať im aj po odchode z nemocnice. V tejto pôrodnici deti vážia každý deň, vždy pred aj po dojčení. Ak budete potrebovať, požičajú vám ručnú odsávačku. Na rozhodnutí neonatológa je, čím sa bude dieťa dokrmovať,  ak je to nutné. 90 % novorodencov je pri odchode domov dojčených.

Lučenecká pôrodnica vám dá k dispozícii zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení. Neznamená to však, že vám neporadia.  Na oddelení sú vyškolené kvalifikované sestry, ktoré sa starajú o to, aby každá matka dostala písomné materiály o dojčení i doplňujúce informácie v spoločných priestoroch. Ručné odsávačky sú, ak treba,  k dispozícii. Detičky, ktorých matky majú málo mlieka alebo zdravotné či iné problémy, sú dokrmovaní čajom, výnimočne mliekom. Na dokrmovanie používajú alternatívny spôsob – lyžičkou. Domov s mamkiným mliečkom však odchádza 95 % bábätiek.

Kvalifikované vyškolené  sestry, poradňa pre mamky, ktoré sú už s novorodencom doma a možnosť požičať si ručnú odsávačku – to je Revúca. Detičky tam vážia raz denne. Prvý deň deti dokrmujú glukózou, ďalšie dni už len prevarenou vodou. Až  do nástupu laktácie. Výlučne dojčených odchádza domov 99 % detí.


Perinatologické centrá
Nie všetky detičky sa rodia zdravé. Pre tie, ktoré na tento svet prišli s nejakým problémom sa budujú „záchranné hniezdočká“, miesta,  kde sa im plne venuje tím odborníkov. Miesta, kde  ich stráži a pomáha im prežiť  množstvo prístrojov. V každej pôrodnici je aspoň základ, minimum na záchranu novorodenca. My sme sa nemocníc pýtali na to, či práve u nich je špeciálne  odborné perinatologické centrum alebo oddelenie pre patologických novorodencov.
V Lučenci a Banskej Bystrici také nájdete. Komplikované prípady z Revúcej a z Brezna sa prevážajú do Banskej Bystrice.


Odber pupočníkovej krvi
Tieto odbery sa už stávajú takmer rutinnou súčasťou všetkých pôrodníckych oddelení.  Áno, všade, kde o to požiadate, vám bude vyhovené.


Cisársky rez
V dotazníku nás zaujímalo:
1. či môže doprovod rodičky, byť počas sekcie priamo na sále alebo niekde v blízkosti sekčnej sály
2. či má matka po cisárskom reze možnosť byť so svojím dieťatkom na roomingovej izbe.

A tu sú odpovede:
Banská Bystrica 

  1. 1. nie
  2. 2. nie

Brezno 

  1.  1. doprovod môže byť v miestnosti pre doprovod rodičky, na to určenej 
  2.  2. áno, za podmienky, že jej zdravotný stav a zdravotný stav novorodenca to dovoľujú

Lučenec 

  1. 1. nie
  2. 2. áno

Revúca

  1. 1. áno niekde v blízkosti, priamo na sále nie
  2. 2. áno, ak je matka dostatočne mobilná

 


Štatistické údaje 

<p/>

 

 

Počet pôrodov ročne 

Percento cisárskych rezov 

Percento epiziotómií

Banská Bystrica 

1034

15

90

Brezno  

514

8

nesleduje sa

Lučenec 

1040

Dlhodobo pod 10 

60

Revúca  

431

13,7

48

  
V závere si ale neodpustím citácie  z jedného veľmi inšpirujúceho listu, od pani Sabiny. Hovorí mi z duše, preto nebudem komentovať ani okolkovať. Budem len čakať vaše reakcie. 

„Prečo je to tak? Prečo nikto ženy neinformuje o normálnych pôrodoch? Prečo im nikto nepovie, že mnohým zásahom sa mohli vyhnúť a boli zbytočné? Prečo sa ženy neozývajú, ak im niečo nevyhovuje? Prečo nevedia nič o vlastných schopnostiach porodiť zdravé dieťa, ak majú normálne tehotenstvo, o dôležitosti psychickej podpory, miesto invazívnych metód, liekov a chirurgických zásahov? Prečo nevedia nič o zákonoch a vyhláškach, ktoré regulujú ich práva?“


Ľuba Lapšanská, www.duly.sk

Ďalšie informácie o jednotlivých pôrodniciach si môžete pozrieť v adresári Pôrodnice.