Abeceda metód na zmiernenie bolestí pri pôrode - 5. časť

Pôrodné asistentky Stanislava Mikolášová a Olga Riedlová | 30. júl 2012

Dnes sa pozrieme, ako môže pôrodné bolesti pomôcť zmierniť pohyb, rôzne polohy, ale i partner.

Ešte stále vami lomcujú zmiešané pocity, hoci už ste prečítala, čo sa dalo a dostala tisíce zaručených rád od kamarátok, susediek či kolegýň?

Potom pre vás určite nie je novinkou informácia, že sa pôrod nedá naplánovať ako napríklad operácia či iný medicínsky zákrok. Ak však budete dôkladne pripravená, nielen materiálne (vopred zbalená taška do pôrodnice, príprava domácnosti na príchod bábätka, pôrodný plán, pomôcky k vybraným metódam proti bolesti), ale hlavne psychicky, pôrod sa pre vás môže stať jedným z najkrajších zážitkov v živote (a tiež sa stane, uvidíte).

Dôležité je, aby ste bola flexibilná, otvorená možným zmenám a alternatívam počas pôrodného procesu, aby ste verila vo vlastné schopnosti a nepodliehala zúfalstvu.

P

Pohyb


Pohyby počas pôrodu môžu prispieť k náprave rôznych nesprávnych pozícií dieťaťa, ako je zadné postavenie, nepostupujúca rotácia hlavičky, aj natáčanie zvyšku tela či asynklitizmus (zlé naliehanie hlavičky pri vstupe do panvy). Tiež zlepšujú zostup dieťaťa zmenou tvaru a veľkosti panvy rodičky a znižujú bolestivosť kontrakcií. Žena s ich pomocou lepšie zvládne obdobie sťahov nutných k otvoreniu krčka maternice a postupu dieťaťa cez panvu. Pohyby zvyšujú ženinu aktívnu účasť a pozitívne ovplyvňujú aj jej emocionálny stav, čo prispieva k dobrému stavu matky aj dieťaťa.

Pohyby panvy

            
Mačací chrbát

 

 

Opretie o loptu a posteľ

 

Pohyby panvou je možné vykonávať v oboch pôrodných dobách. Ak dôjde k tomu, že žena neudrží váhu svojho tela na pažiach, je možné využiť podporu ako je vak, lopta, posteľ a iné, a nezabudnúť ani na podložku pod kolená, ktoré sú tiež namáhané.

Ak hovoríme o pohyboch panvy, máme na mysli predovšetkým pohyby do strán, krúženie,  preťahovanie krížovej oblasti a kostrče (mačací chrbát), vykonávanie osmičiek a ďalšie.

Uvedené cviky pomáhajú hlavičke v rotácii zo zadného postavenia a zmenšujú bolesti chrbta znížením tlaku hlavičky dieťaťa na krížovo-bedrové spojenie rodičky. Pre mnohé ženy je to jediný spôsob, ako zvládnuť silné bolesti chrbta. Tieto pohyby spolu s gravitáciou majú vplyv aj na hlavičku, ktorá už vstúpila do panvy. Vykonávanie týchto pohybov pritom nikdy neublíži matke ani dieťaťu!

Výpad

Využiť je možné tiež výpad a pohyb počas neho, s ktorým sa stretávame u asymetrických polôh. Umožňuje zväčšenie priestoru vo vnútri panvy, čo tiež napomáha k rotácii zo zadného postavenia, ale tiež k náprave asynklitického naliehanie hlavičky.

Chôdza a výstup po schodoch

Pri každom kroku dochádza k nepatrným, ale opakovaným zmenám v panve, ktoré povzbudzujú hlavičku k rotácii a zostupu. Nevýhodou je, že prispievajú k zvýšeniu únavy ženy.

Pomalé tancovanie

Rotácii a zostupu hlavičky tiež napomáhajú drobné, ale pravidelne opakované pohyby v panvových skĺbeniach. Ide o veľmi príjemné pohyby umožňujúce žene uvoľniť ako trup, tak aj svaly panvy. Blízkosť partnera či inej osoby má vplyv na zníženie emocionálneho stresu, a tiež umožňuje vykonávať žene masáž chrbta.

Nevýhoda môže nastať, ak je prílišný výškový rozdiel medzi ženou a sprevádzajúcou osobou, a ak táto osoba nie je schopná sa v kľude, pomaly pohybovať.

 

Nadvihovanie bruška

Túto metódu je možné využiť počas celého pôrodu, od poslíčkov až po 2. dobu pôrodnú. Žena stojí a počas sťahov spojí prsty oboch rúk pod svojím bruchom, kolená má ľahko pokrčené na šírku panvy od seba a vykonáva ľahké nadvihovania bruška.
Pomôcť jej môže aj partner (závisí to na dĺžke a veľkosti jeho paží), a to tak, že si stúpne za rodičku, objíme ju a pohojdáva jej bruchom on sám.

Nadvihovanie bruška pomáha porovnať os dieťaťa s osou panvového vchodu, čo môže zlepšiť pozíciu dieťaťa i efektivitu sťahov.  Pomáha to predovšetkým u žien, ktoré majú povolené brucho (slabé brušné svaly), krátky pás (od bedier k posledným rebrám) alebo predošlé ľahšie poranenia v spodnej časti chrbta.

Metóda niekedy vedie k veľmi rýchlemu pôrodu (špeciálne u viacrodičiek s povoleným bruchom), preto je nutné, aby sa vykonávala až na mieste, kde má pôrod prebehnúť, a nie pred transportom ženy. Môže byť bohužiaľ únavná, ak sa príliš dlho používa.

Psychofyzická príprava


Z názvu sa dá vydedukovať, že sa jedná o súhrn metód, ktoré by vás mali na niečo konkrétne pripraviť po fyzickej i psychickej stránke. Psychofyzická príprava vychádza z poznatkov psychológov, že človek sa oveľa viac bojí neznámeho a oveľa horšie znáša negatívne pocity (bolesť, úzkosť, stres) v neznámom prostredí, s neznámymi ľuďmi, a keď nevie, čo sa s ním bude diať.

Najprv sa táto metóda začala používať pred operáciami, pretože výskumy ukázali, že ak je pacient podrobne informovaný o operácii, ktorej sa má podrobiť, a je stimulovaný podpornými cvikmi pred ňou, oveľa rýchlejšie sa po zákroku zotaví, lepšie sa mu hoja operačné rany a vyskytuje sa oveľa menej pooperačných komplikácií. Neskôr sa táto metóda rozšírila aj do ostatných oblastí zdravotníckej starostlivosti.

Použitie pri pôrode:
Získaním potrebných informácií o pôrode pri absolvovaní psychomotorickej prípravy by ste mali mať aspoň približnú predstavu „do čoho“ idete, a to by vám malo pomôcť lepšie zvládať stavy spojené s pôrodom, nech sú z oblastí fyzických alebo emočných. Rovnako tak by vám malo pomôcť pravidelné cvičenie celého tela, ale aj tých častí tela, ktoré budú najviac zaťažené počas pôrodu, napr. oblasť panvy.

Na psychofyzickú prípravu pre rodičky sú zamerané predpôrodné kurzy, ktoré vedie školený odborník s certifikátom alebo pôrodná asistentka. Kurzy sa organizujú obvykle pre ženy v 6. alebo 7. mesiaci tehotenstva, stretnutia sa následne konajú každý týždeň a počet lekcií alebo tém je úplne individuálny, jednak podľa rektora kurzu a ďalej môže byť modifikovaný podľa požiadaviek skupiny, ak je to opodstatnené.

Čo by mal kurz obsahovať?

 • Informácie o tehotenstve, fyzických a psychických zmenách počas neho, o správnej výžive, oblečení, vhodnom cvičení, o ochrane dieťaťa v maternici a možných rizikách počas tehotenstva.
 • O pôrode, jeho jednotlivých fázach, o tom, ako ich zvládnuť, o metódach umožňujúcich zvládnuť pôrodné proces, o ďalších potrebných informáciách pri pôrode, po ňom a napokon aj rady ohľadom starostlivosti o novorodenca a správneho dojčenia, a to vrátane praktických nácvikov či sebepoznávacích cvičení.
 • Po fyzickej stránke by sa mala žena naučiť rôzne relaxačné cvičenia, získať dostatok informácií o fyzických i emocionálnych zážitkoch a reakciách, o polohách počas jednotlivých pôrodných fáz ai.
 • Vhodným prvkom týchto kurzov sú aj diskusie účastníčok o ich aktuálnych pocitoch.
 • Možnosťou je aj spoločné navštevovanie takéhoto kurzu s osobou, ktorá vás bude sprevádzať pri pôrode. Komplexne by mal tento kurz pozitívne ovplyvňovať sebavedomie a sebadôveru účastníkov, čo je v tomto krásnom, ale náročnom období ich života potrebné. Pokiaľ máte záujem chodiť na predpôrodný kurz, informujte sa u svojho gynekológa, v miestnej pôrodnici alebo v materskom centre, kde sa vo vašom okolí predpôrodné kurzy konajú.


Výsledky výskumov potvrdzujú, že absolvovanie takýchto kurzov má pozitívny účinok počas pôrodu. V rovnakom počte žien, ktoré kurz absolvovali a ktoré žiaden neabsolvovali, sa v prvej skupine vyskytlo oveľa menej pôrodov pomocou klieští, vákuového extraktora, ​​cisárskych rezov, menej častejšie boli použité lieky proti bolesti vrátane epidurálnej analgézie a vyskytlo sa nižšie percento popôrodných komplikácií. Rodičky z prvej skupiny lepšie spolupracovali počas pôrodu a pokojnejšie komunikovali s okolím. Rozhodujúca je kvalitná náplň kurzu, rozmanitosť tém, neutrálnosť v poskytovaní informácií, využívanie najnovších poznatkov, ktoré boli zistené ako prospešné pre ženu a jej dieťa.

Partner pri pôrode


Partner pri pôrode priamo neodstráni bolesť, ale môže vám byť v mnohých veciach nápomocný, napríklad vám pomôže premiestniť sa na WC alebo do sprchy, pomasíruje vás, podá vám, čo budete potrebovať, pretlmočí pôrodnému personálu vaše želania, môžete ho využiť ako oporu pri rôznych polohách, utrie vám čelo, zaspieva vám a mnoho, mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré vám pôrod uľahčia. Neváhajte a oslovte blízku osobu (partnera, sestru, mamu, priateľku, dulu), na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Pri uvažovaní o vhodnej osobe pri pôrode buďte vždy otvorená všetkým variantom a rešpektujte, ak partner či iná oslovená osoba nebude k pôrodu chcieť ísť, pretože dôvodom odmietnutia doprovodu môže byť napríklad zlý zážitok z detstva či dospelosti.

Ak by ste aj tak na prítomnosti dotyčného pri pôrode trvala, s najväčšou pravdepodobnosťou to potom nesplní vaše očakávania. Rovnako tak by ale partner mal rešpektovať ženu, ak si bude priať, aby pri pôrode nebol. Dôvodom tu môže byť napríklad ostych ženy a z toho vyplývajúce možné  neúspešné pokusy o uvoľnenie fyzické či emočné, čo môže opäť ovplyvniť celý priebeh pôrodu.

Ďalej majú mať obaja možnosť zmeniť toto svoje vopred dohodnuté rozhodnutie, aj počas samotného pôrodu, najmä tam, kde sa jedná o narodenie prvého dieťaťa, bez toho, aby museli povedať dôvod, prečo sa tak rozhodli. V oboch prípadoch môže viesť neúprimnosť a nerozhodnosť povedať si vzájomne svoj názor k negatívnemu vplyvu na pôrod.
 
Niekedy je pre zúčastnených pri pôrode ťažké pochopiť, že rodiacu ženu netreba hneď zachraňovať, keď sa snaží nárekom predýchať sťahy a za kriku privedie svoje dieťa na svet.

Za roky praxe sa zistilo, že dôvodom nariekania, neslušných výrazov, plaču alebo kriku nie je vždy bezmocnosť. Je to aj o vnútornej sile, ktorá žene pomáha celý proces zrodenia zvládnuť, mení ju, obohacuje. Slová jednej americkej pôrodnej asistentky veľmi trefne vystihujú to, čo tu bolo vyššie spomenuté. „Osoby, ktoré sú pri pôrode, si žena sama vyberá (plne sa to dá praktizovať tam, kde si žena môže vybrať celý, tím vrátane zdravotníkov). A vyberá si ich preto, že im verí a že ju milujú. Spoločne majú úžasnú silu, takže ak začne žena tú vlastnú strácať, pozrie sa do očí svojich ľudí, a oni ju podržia. A tak by to malo byť. Rodiaca žena si môže dovoliť byť zraniteľná a na chvíľu stratiť odvahu, bez toho, aby to muselo viesť k zásahu do pôrodného procesu a bez toho, aby ju niekto mal okamžite zachraňovať.“

R

Relaxácia a vizualizácia

Znížené vnímanie pôrodných sťahov ovplyvňuje predovšetkým to, do akej miery sa žena uvoľní, ako pracuje v súlade so svojím telom, ako si verí, je pokojná a zvláda situáciu. K metódam fyzickej relaxácie patrí hlavne cvičenie na uvoľnenie sťahov, mentálnou metódou je potom vizualizácia upokojujúcich scén, myšlienok alebo telesných pochodov.

Oba tieto spôsoby uvoľnenia sa navzájom dopĺňajú, a preto ich možno praktizovať aj súbežne spoločne s ďalšími doplňujúcimi metódami, ako je masáž, aromaterapia, hydroterapia ai. Väčšina žien je schopná niektorú formu relaxačného cvičenia či vizualizácie zvládnuť.

Dobrým predpokladom zdarného pôrodu po stránke fyzickej je, ak sa žena pri ňom svojmu telu poddá a spolupracuje s ním, nejde proti sťahom a radšej využíva akékoľvek metódy na to, aby sťahy bez napätia v tele prebehli. Ak je žena počas pôrodu uvoľnená, pružné pôrodné cesty sa dokážu roztiahnuť do neuveriteľnej šírky. Ak je však napätá, tak sa maternicové hrdlo aj pôrodné cesty stiahnu a pôrod môže byť kvôli tomu vnímaný bolestivejšie.

Ponúkame vám jednu ukážku možného relaxačného cvičenia, ktoré je vhodné predovšetkým v období tehotenstva a v úvode pôrodu (ak ho spoznáte a zvládate už z minulosti).

Ďalšie možné cvičenie sa dá naučiť v rámci predpôrodných kurzov u lektorov, ale aj u osôb, ktoré pracujú s ľuďmi a ich potrebami (niektorí ľudia s psychoterapeutickým výcvikom, kineziológovia, arómoterapeuti, lektori jogy ai.), ktorí majú s touto formou uvoľňovania pri pôrode praktickú skúsenosť, a teda aj spätnú väzbu. Je dôležité, aby ste začali s nácvikom čo najskôr, pretože tento spôsob uvoľňovania nemožno zvládnuť v krátkej dobe.

Postup:

Najprv si urobte pohodlie. Ľahnite si na bok s jednou nohou pokrčenou a podloženou vankúšom. Teraz napínajte a následne uvoľňujte jednotlivé časti tela.

Postupujte od prstov na nohách smerom hore.

 • Pokrčte prsty na nohách a potom ich uvoľnite.
 • Mierne ohnite nohy v kolenách a uvoľnite.
 • Napnite svaly lýtok a potom ich uvoľnite.
 • Napnite stehenné svaly a potom ich uvoľnite.
 • Mierne sa prehnite v krížoch a vráťte sa do pôvodnej polohy.
 • Napnite sedacie svaly a uvoľnite.
 • Zatvorte oči a nechajte celé telo ochabnúť.

Aj dýchanie môže prispieť k uvoľneniu organizmu. Vo vypätých situáciách sa dych zrýchľuje, na druhej strane pravidelné, pomalé a hlboké dýchanie môže znížiť napätie (o vplyve dychu na pôrod sme písali v jednom z predchádzajúcich dielov seriálu).

Pri vizualizácii (imaginácii) si človek vytvára rôzne vnútorné zmyslové predstavy, ako sú vizuálne obrazy, zvukové, čuchové i hmatové vnemy alebo rôzne aktivity tela. Vizualizácia sa teda netýka len zrakových vnemov, ale preniká do celej škály mentálnych spomienok a snaží sa vyprovokovať mentálne aj fyzické zapojenie. Tým odpútava pozornosť od vonkajšieho diania i od nepohodlia pri pôrode. Aj tu je možné využiť napr. farby, hudbu, zvuky prírody ai. na jej zosilnenie.

Ak vám niekto cvičenie číta, mal by hovoriť pokojným hlasom a medzi jednotlivými krokmi alebo vetami robiť dostatočné pauzy, aby ste mali na každý krok dostatok času. Je možné si cvičenia nahrať aj na magnetofón.

Medzi vizualizačné cvičenia patrí napr. vizualizácia osobitného miesta, ktoré si žena spája s pocitom uvoľnenia, pohodlia, bezpečia a pokoja.
Ďalej je možné vykonávať vizualizáciu ešte nenarodeného bábätka − jednotlivé časti tela, jeho pocity, zvuky, ktoré počuje, a pod., a možno ju tiež spojiť s meditáciou.

Ďalšou môže byť aj vizualizácia pôrodu, ktorá môže žene pomôcť pristupovať k pôrodu pozitívne. Pri samotnom pôrode sa dá využiť napr. vizualizácia výstupu na horu, keď aj pri ňom je nutné robiť pauzy, nie je vždy rovnomerný, pre každého rôzne zvládnuteľný a k cieľu sa dá dostať rôznymi spôsobmi.
Ďalej si možno tiež predstaviť morské vlny a ich asociáciou sú sťahy, pravidelnosť, majúce tiež vrchol a následné rozplynutie. K ďalším obrazom a sugesciám patrí otváranie krčka maternice ako vrátok umožňujúcich dieťatku ísť von z maternice, s každým výdychom o kúsok, alebo že s každou vlnou prichádza bábätko bližšie a bližšie, ubúdanie jednotlivých sťahov z veľkej hromady či hromadenie bolesti v balóne, ktorý potom odlieta preč, a pod.

Pre túto formu možno nájsť praktické príklady v knihe Pôrod s dulou. Vizualizáciu je možné nacvičovať a vykonávať v tehotenstve, ale niektoré asociácie (najmä spojené s pôrodom) je možné použiť po prvýkrát až v jeho priebehu.

Použitá literatúra:
• MH KLAUS, HPM KENNELL, PH KLAUS, Pôrod s dulou, One Woman Press, 2004
• JANET BALASKAS, Prirodzené tehotenstvo, nakl. Svojtka a Vašut, 1996
• SIMKIN, Penny, ANCHETA, Ruth, The Labor Progress Handbook, Blackwell Science Ltd., 2000

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: