Ženy na materskej dovolenke ako špecifické televízne publikum

Ženy na materskej dovolenke ako špecifické televízne publikum
25.4.2013 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Mamičky, prosíme vás o vyplnenie dotazníka sledujúceho pozeranie TV počas materskej dovolenky.

Milé mamičky, prosíme Vás o vyplnenie predloženého dotazníka, ktorý mapuje využitie a postoje žien na materskej dovolenke smerom k televízii. Účasť na vypĺňaní dotazníka je dobrovoľná a anonymná. Získané údaje budú použité na účel vypracovania dizertačnej práce „Ženy na materskej dovolenke ako špecifické televízne publikum.“ Ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Mgr. Monika Domeniková, doktorandka katedry žurnalistiky FFKU

Dotazník môžete vyplniť kliknutím na tento link.

Ďakujeme!