Výživový stav dospelej slovenskej populácie

redakcia MAMA a ja | 26. apríl 2014
Výživový stav dospelej slovenskej populácie

Z výsledkov sledovania výživového stavu dospelej slovenskej populácie vyplýva, že stravovanie pokračuje naďalej v intenciách vysokej spotreby živočíšnych tukov a bielkovín, čo má priamy vplyv na zvýšenie hodnôt nadváhy a obezity.

Z výsledkov sledovania výživového stavu dospelej slovenskej populácie vyplýva, že stravovanie pokračuje naďalej v intenciách vysokej spotreby živočíšnych tukov a bielkovín, čo má priamy vplyv na zvýšenie hodnôt nadváhy a obezity. Pri monitoringu boli zaznamenané pretrvávajúce rozdiely v stravovaní medzi jednotlivými krajmi, najmä

v odlišnosti medzi južnými a severnými okresmi (sezónnosť, úrodnosť oblastí, poľnohospodárstvo, ekonomická situácia, pestovanie ovocia a zeleniny, chov domácich zvierat – ošípané, husi, kačice a pod.).

V rámci národnej politiky ozdravenia výživy sa uplatňujú odporúčania v oblasti spotreby potravín:

a) zvýšiť spotrebu (na niekoľkokrát denne) celozrnných cereálnych výrobkov, nelúpanej ryže a zemiakov,

b) zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny, najmä čerstvej a miestnej (najmenej na 400 g/denne),

c) znížiť príjem živočíšnych tukov o 20 % a nahradiť väčšinu nasýtených živočíšnych tukov nenasýtenými rastlinnými olejmi,

d) uprednostniť pred mäsom a mäsovými výrobkami s vysokým obsahom tuku spotrebu hydiny, rýb, iného mäsa s nízkym obsahom tuku a strukovín,

e) zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov (kefír, acidofilné mlieko, jogurty, tvaroh

a syry) s nízkym obsahom tuku a soli,

f) zvýšiť spotrebu potravín s nízkym obsahom cukru a znížiť spotrebu rafinovaného cukru,

g) znížiť spotrebu sladených nápojov a sladkostí,

h) konzumovať stravu s nízkym obsahom soli; príjem soli by nemal byť viac ako 1 čajová lyžica (5 g) denne, vrátane skrytej soli v pekárskych výrobkoch, v mäsových výrobkoch

a v ostatných spracovaných, upravených a konzervovaných potravinách a v hotových pokrmoch; preferovať jódovanú kuchynskú soľ,

i)                    znížiť spotrebu alkoholu.

V oblasti stravovacích návykov:

a) konzumovať stravu založenú na rôznych potravinách s prevahou potravín rastlinného pôvodu; celodennú stravu rozdeliť do 4 – 5 menších porcií,

b) uprednostniť pri príprave jedla varenie, dusenie, pečenie, prípravu v pare z dôvodu zníženia množstva pridaného tuku,

c) dodržiavať správny pitný režim prispôsobený veku a fyzickej záťaži, uprednostniť pitnú vodu, pramenitú vodu, nealkoholické nápoje bez cukru, resp. s veľmi nízkym obsahom cukru; minerálne vody striedať.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: