Univerzita Komenského v Bratislave organizuje zbierku hračiek pre deti z Tanzánie

13.3.2012 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje najväčšiu vysokoškolskú zbierku hračiek pre deti z jednej z najchudobnejších krajín sveta - Tanzánie. Komenského zbierka hračiek sa uskutoční od 19. do 30. marca 2012 vo všetkých fakultných knižniciach UK.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje najväčšiu vysokoškolskú zbierku hračiek pre deti z jednej z najchudobnejších krajín sveta - Tanzánie. Komenského zbierka hračiek sa uskutoční od 19. do 30. marca 2012 vo všetkých fakultných knižniciach UK.

Do zbierky sa môžu zapojiť študenti, zamestnanci i priaznivci UK. Jedinou podmienkou zbierky je, aby prinesené hračky boli nepoškodené, zachovalé a čisté. Zbierka sa koná na všetkých trinástich fakultách univerzity – t. j. dvanástich bratislavských a jednej v Martine. „Hračky neodmysliteľne patria k detstvu. Pomocou hry sa dieťa učí spoznávať svet, rozvíja motoriku i fantáziu, osvojuje si komunikačné zručnosti. Z pozície najväčšej slovenskej univerzity chceme prispieť k tomu, aby aj deti z najchudobnejších končín sveta zažili radosť, ktorú hračka prináša,“ priblížil zámer zbierky rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vyzbierané hračky Komenského zbierky hračiek doručí do centrály misijných staníc Mbeya v Tanzánii prepravná a logistická spoločnosť DHL. „Spoločenská zodpovednosť je základným prvkom stratégie našej spoločnosti. Ak konáme zodpovedne, znamená to, že sa k našim zamestnancom, k životnému prostrediu a k spoločnosti správame s rešpektom. Dôvodom spolupráce s Univerzitou Komenského nebola len logistická podpora pri zbierke hračiek, ale aj samotný účel – vyčariť úsmev na detských tvárach,“ uviedla Ing. Daniela Mišurová, generálna riaditeľka DHL Express (Slovakia).

Odovzdanie hračiek deťom z chudobných rodín žijúcich v juhozápadnej Tanzánii zabezpečí slovenská nezisková organizácia International Humanity, ktorá pôsobí v najchudobnejších krajinách sveta, kde jej dobrovoľníci bez nárokov na odmenu poskytujú humanitárnu a rozvojovú pomoc.

Partnermi Komenského zbierky hračiek sú aj rádio EUROPA 2, časopis Eurocampus a Dopravný podnik Bratislava.

Tanzánia v číslach:

• Tanzánia patrí medzi 50 najchudobnejších krajín sveta.
• Obyvatelia Tanzánie sa v priemere dožívajú 51,5 rokov.
• 44 % obyvateľov trpí podvýživou.
• Iba 10 % obyvateľstva má prístup k elektrine.
• Najčastejšími príčinami úmrtia obyvateľstva sú malária a HIV/AIDS.