Termíny prázdnin v školskom roku 2010/2011

2.9.2010 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Zaujíma vás, kedy budú mať školáci prázdniny? Pozrite si prehľad prázdnin v školskom roku 2010/2011.

Ani sme sa nenazdali a čas letných prázdnin je nenávratne preč. Ak vás zaujíma, kedy čaká vašich školákov opäť nejaké voľno, ponúkame vám prehľad prázdnin v školskom roku 2010/2011.

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2010 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2010 (piatok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011 (pondelok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok) a končí sa 30. júna 2011 (štvrtok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2011 (streda).
Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovných dní. 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 A nám ostáva už len zaželať vám úspešný nový školský rok!