Súťaž Ekológia v objektíve 2012 má svojich víťazov

Redakcia | 11. Oct 2012
Súťaž Ekológia v objektíve 2012 má svojich víťazov

Poznáme to najlepšie zo Slovenska a z Česka...  

Aktuálny ročník prestížnej fotografickej súťaže, ktorej cieľom je v spolupráci so širokou verejnosťou upriamovať pozornosť na dôležitosť environmentálnej zodpovednosti, už má svojich víťazov. Z celkového počtu vyše 2 000 prihlásených súťažných snímok vybrala odborná porota tie najlepšie a ich autori si dnes prevzali ceny.

Témou aktuálneho ročníka bola „Udržateľná energia pre lepší život“. Pohľad na túto tému v rámci súťaže prezentovali tak profesionálni, ako amatérski fotografi. Súťažilo sa v dvoch základných kategóriách – od 10 do 17 rokov a nad 18 rokov. Každá z týchto kategórií má svojich víťazov. Treťou kategóriou je sprievodné ocenenie; Cena internetu. Z desiatich fotografií s najvyšším počtom bodov v internetovom hlasovaní vybrala porota tú najlepšiu. Udelená bola aj hlavná cena Grand Prix.

Pokrok v oblasti vedy a technológie prináša početné možnosti na zlepšenie života a na dosahovanie čoraz vyššej životnej úrovne. Tento pokrok sa však musí dosiahnuť v rovnováhe s jeho vplyvom na životné prostredie a s rešpektom k prírode.

O vede zlepšujúcej život môžeme hovoriť iba v prípade, keď je realizovaná udržateľným spôsobom, bez vplyvu na prostredie,“ povedal Antonio Payano, generálny manažér spoločnosti Bayer pre Slovenskú a Českú republiku.    

Všetky prihlásené fotografie prešli prísnym hodnotením odbornej poroty, ktorej predsedníčkou bola aj tento rok prof. Milota Havránková, fotografka s dlhoročnou pôsobnosťou na Katedre fotografie VŠMU. Fotografie posudzovali aj ďalší uznávaní odborníci z oblasti fotografie, napríklad Mgr. Pavol Breier, a z oblasti životného prostredia Ing. Vladimír Hudek, CSc., riaditeľ Regionálneho environmentálneho centra a zástupca UNEP. Českú časť poroty reprezentoval Petr Špánek, fotograf a šéfredaktor časopisu Digitálny foto magazín, a Jan Pohribný, fotograf a pedagóg Inštitútu tvorivej fotografie. V celkovo 11-člennej porote mala zastúpenie aj spoločnosť Bayer, vyhlasovateľ súťaže. V odbornej porote spoločnosť zastupovala Daniela Červenclová za Bayer Česká republika. Zo známych osobností si porotcovskú úlohu vyskúšal spevák a zanietený eko aktivista Thomas Puskailer.

„Aktuálny ročník súťaže Ekológia v objektíve sa oproti minulému roku líšil hlavne v tom, že sme hľadali výber najlepších snímok z dvoch krajín. Je to veľký prínos, pretože pohľad na tému ochrany prírody a životného prostredia tak bol rozmanitejší, hlbší a hĺbavejší. Na druhej strane sme sa znovu presvedčili, že nech by sme my ľudia boli akokoľvek rozdielni, vždy nás bude aj niečo spájať – v tomto prípade je tým spojivom láska, a hlavne úcta k prírode,“ zhodnotila súťaž predsedníčka poroty prof. Milota Havránková.

V kategórii mladých autorov do 17 rokov získal prvú cenu trinásťročný Teodor Jendrišák (SR) za snímku s názvom Slnečná lampa. V kategórii nad 18 rokov sa na prvej priečke umiestnil Josef Malý (ČR) s fotografiou, ktorú pomenoval Základní živly – země, oheň, voda, vzduch. Milým prekvapením bolo druhé miesto v tejto kategórii, ktoré získal 74-ročný Zdeněk Lín (ČR) – umiestnil sa s fotografiou Skladovaná energie pro přežití. Cenu internetu si odniesol Martin Urbánek (ČR) za snímku Svatba v harmonii s přírodou. Hlavnú cenu Grand Prix 2012 udelila odborná porota fotografii Počasí na draka, ktorej autorom je Jan Watzek (ČR).

Čo o svojej fotografii povedal držiteľ Hlavnej ceny Grand Prix 2012 Jan Watzek:

„Fotografia vznikla na konci októbra 2011. V Krušných horách bolo v ten deň premenlivé a nevľúdne počasie. Väčšinu dňa bola hmla, ale popoludní začal fúkať vietor, hmlu zdvihol a zároveň vytvoril skvelé podmienky na púšťanie šarkanov. Z hmly sa začala vynárať aj miestna veterná elektráreň, ktorú vietor uviedol do chodu. Keďže počasie sa menilo veľmi rýchlo, musela táto fotografia vzniknúť v priebehu niekoľkých sekúnd.“

V rovnakom čase vznikla aj víťazná fotografia Zdeňka Lína Skladovaná energie pro přežití. „Cestou, v zamyslení a v hmle, sa predo mnou zjavila silueta čohosi tajuplného až abstraktného. Po pár krokoch som zistil, že ide o obyčajnú balenú siláž, na ktorú až agresívne upútaval pozornosť červený výkričník. Pripomenulo mi to, že všetko, čo človek potrebuje, nájde v prírode a zadarmo. Každá globálna téma o prežití sa musí začať u každého z nás, tu a teraz. Bol by som rád, keby tento výkričník bol ukazovateľom tejto cesty.“

 

O spoločnosti Bayer

Fotografická súťaže Ekológia v objektíve vznikla na podnet spoločnosti Bayer, ktorá je jej vyhlasovateľom a organizátorom. Táto spoločnosť si získala svetové uznanie aj za to, že patrí k popredným spoločnostiam, ktoré systematicky, dlhodobo a zmysluplne podporujú projekty orientované na ochranu životného prostredia. Princíp spoločensky zodpovedného podnikania uplatňuje spoločnosť Bayer aj vo vlastných radoch, keď okrem ochrany životného prostredia kladie dôraz aj na také hodnoty, ako sú etika, morálka a ľudskosť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: