Správanie vášho dieťaťa je odpoveďou na to, ako s ním komunikujete, aké pravidlá určujete, čo mu dovolíte, čo zakážete

Marika Koscelníková | 27. máj 2024
Správanie vášho dieťaťa je odpoveďou na to, ako s ním komunikujete, aké pravidlá určujete, čo mu dovolíte, čo zakážete

To, aké signály dieťaťu vysielate, si môžete prečítať z jeho správania.

Medzi spôsobmi rodičovskej výchovy a následným správaním sa dieťaťa existuje súvislosť. To znamená, že správanie sa vášho dieťaťa je odpoveďou na to, ako s ním komunikujete, aké pravidlá určujete, čo mu dovolíte, čo zakážete, jednoducho, ako ho vychovávate.

Ste vo výchove prísni, zhovievaví, autoritatívni, úzkostliví, liberálni a podobne? To, aké signály dieťaťu vysielate, si môžete prečítať z jeho správania. 

Deti zrkadlia

Dieťa je ako špongia. Nasáva všetko. Učí sa to, čo vidí a počuje. Kopíruje správanie a vníma emócie. Rodičia sú pre neho prvým kontaktom so svetom. Cez dieťa prechádza aj stres, napätie a nervozita, ktorá je občas v každej rodine. To, ako reagujete na vypäté situácie vy, si zoberie „za svoje“ aj ono. Nielen výchova formuje jeho charakter a správanie, ale aj prostredie, v ktorom žije, ľudia, s ktorými prichádza do kontaktu. Dieťa odráža svoje okolie.

3 tipy, ako zvládnuť vypäté situácie

Trpezlivosť, dôslednosť a prirodzená autorita. To je recept, ako zvládnuť vypäté situácie s vaším potomkom. Odborníci sa prikláňajú k modelu výchovy kombinujúcej prísnosť s porozumením.

1. Správajte sa ako rodič 

Hoci máte s dieťaťom priateľský vzťah, musí vedieť, že určité veci si k vám nesmie dovoľovať. Stanovte si pravidlá. Vyžadujte od dieťaťa disciplínu a ak na niečom trváte, nevyjednávajte s dieťaťom. Dieťa vám nesmie klásť podmienky typu: „Urobím to, ak ...“ Ak si dieťa uvedomí, že za svoje činy ponesie dôsledky, pomaly prestane vystrájať. Musíte však byť dôslední a toto pravidlo vždy dodržiavať, inak bude zlatíčko skúšať vaše hranice!

2. Trpezlivosť

Vylúčte zo svojho správania netrpezlivosť, ktorá sa prenáša z rodičov na deti. Keď dospelí zachovajú istý odstup, detský hnev pominie.

3. Milujúca autorita

Psychológovia hovoria o takzvanej milujúcej autorite, ktorú deti potrebujú. Vedenie, uznanie, pochvala, ale aj jasne vymedzené hranice im dávajú istotu.

Ak sa rodičia správajú konzistentne a s láskou, deti si postupne osvoja správne vzorce správania a budú sa cítiť bezpečne. Preto sa nesnažte o dokonalosť, ale o láskavé vedenie, ktoré vašim deťom poskytne pevné základy pre ich budúci život.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: