Slovak Crohn club oslavuje 15. výročie založenia

Tlačová správa | 16. máj 2008

Výročnou konferenciou si dňa 17.5.2008 v priestoroch SZU pripomenú 15. výročie založenia členovia občianskeho združenia pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou - Slovak Crohn clubu.

Výročnou konferenciou si dňa 17.5.2008 v priestoroch SZU pripomenú 15. výročie založenia členovia občianskeho združenia pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou  - Slovak Crohn clubu.

Občianske združenie bolo založené v marci 1993 v Bratislave doc. MUDr. M. Príkazskou PhD. za pomoci finančných prostriedkov od riaditeľa VÚV MUDr. R. Šimončiča a riaditeľa firmy Cosmex Ing. Tomáša Gertlera. Od r.1995 je SCC členom Slovenskej humanitnej rady.
Na medzinárodnej úrovni je od 2.7.1995 členmi Európskej Federácie Crohnovej choroby a Ulceróznej kolitídy, ktorá predstavuje zastrešujúcu organizáciu združujúcu národné asociácie členských krajín EFCCA, ktorých spoločným predmetom záujmu sú nešpecifické črevné zápalové ochorenia vo všetkých ich prejavoch a vplyvoch na kvalitu života.

Ako uviedla predsedkyňa Slovak Crohn Clubu Viola Števurková: „poslaním Slovak Crohn Clubu je získavať informácie o týchto chorobách a spôsoboch liečenia a ich následné šírenie medzi členmi klubu, organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej úrovne pacientov, zabezpečovať pacientom v akútnych prípadoch odbornú poradenskú službu, organizovať stretnutia pacientov, spolupracovať s lekármi a usporadúvať rekondičné pobyty.“

Výskyt chronických nešpecifických črevných zápalov (NČZ) – výrazne narastá. Sú to ochorenia prevažne mladého veku, dlhotrvajúce a s komplikáciami, pričom príčiny ich vzniku a okolnosti častých recidív nie sú známe. Poznatky z rôznych svetových centier pribúdajú, diagnostické a liečebné možnosti sa rozširujú, nie vždy sa dostatočne rýchlo dostávajú do praxe. Informovanosť pacientov je nedostatočná, čo zhoršuje priebeh choroby a kvalitu života chorých, preto vzrastá potreba aktívnej starostlivosti s ochrannými opatreniami tejto špecifickej skupiny pacientov.
Za pomoci firiem Schering-Plough Central East AG, Ewopharma, Ferring-Pharmaceuticals, Abbott a Nutrícia sa SCC stáva klubom v prospech celej verejnosti a prispieva k zlepšeniu kvality života pacientov s týmto ochorením.

Ďalšie informácie na www.crohnclub.sk

 


    

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: