Skupinové stretnutia pre rozvoj sociálnych zručností detí ZŠ

Redakcia | 15. Oct 2011

Skupinové stretnutia sú určené deťom, ktoré ťažšie nadväzujú kamarátstva a v kolektíve triedy sú skôr samotári. Táto skupina je určená aj pre deti, ktoré sú v škole pre svoju výnimočnosť osamelé alebo šikanované.

Skupinové stretnutia sú určené deťom, ktoré ťažšie nadväzujú kamarátstva a v kolektíve triedy sú skôr samotári. Táto skupina je určená aj pre deti, ktoré sú v škole pre svoju výnimočnosť osamelé alebo šikanované.

Skupinové stretnutia organizuje občianske združenie Lorien, ktoré niekoľko rokov pomáha deťom a rodinám, v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II. Aktivity sú financované z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Skupina žiakov druhého stupňa ZŠ sa bude stretávať raz týždenne na 90 minút pod vedením dvoch psychológov.

Stretnutia budú pozostávať zo zábavných skupinových aktivít od výtvarných činností a hier až po pohybové aktivity. Cieľom stretnutí bude podporenie nadviazania priateľstiev medzi deťmi a vytvorenie príjemnej súdržnej skupiny, kde deti môžu nazbierať pozitívne skúsenosti a nájsť si svoje miesto v kolektíve. Zároveň deti budú môcť cez zaujímavé hry lepšie spoznať samých seba a objaviť svoju výnimočnosť.

Pre rodičov detí sa budú konať dve stretnutia, kde budeme diskutovať na tému, ako podporiť svoje dieťa. Rodičia tiež budú môcť využiť individuálne konzultácie so psychológom.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: