Rotavírus a odvodnenie

PR článok | 19. február 2010

Dehydratácia, alebo odvodnenie, je jedným z najnebezpečnejších prejavov, ktoré sa objavujú pri rotavírusových gastroenteritídach.

Dehydratácia, alebo odvodnenie,  je jedným z najnebezpečnejších prejavov, ktoré sa objavujú pri rotavírusových gastroenteritídach. Prudké odvodnenie organizmu, ktoré rotavírus spôsobuje, môže mať pre organizmus dieťaťa fatálne dôsledky.

Tí, čo to so svojim dieťaťom prežili, na to neradi spomínajú. Prudký nástup zapáchajúcej a vodnatej hnačky, kŕče v brušku, zvracanie, horúčka. Spočiatku plač, neskôr až nepríjemná malátnosť, akýsi stav totálneho opustenia sa. Dieťa odmieta čokoľvek prijať, žiadne tekutiny o strave nehovoriac. Po pár hodinách namiesto živého usmievavého dieťatka mali pred sebou nešťastný balíček so sklenenými smutnými očami. To rotavírus prevzal moc nad dieťaťom.

Hygienická Európa
Rotavírusová gastroenteritída je stále chorobou, ktorá spôsobuje podľa rôznych štúdií v Európe v rozmedzí 10 – 25% hnačkovitých ochorení ročne u detí do 5 rokov. (1) Podľa MUDr. P. Šimurku a jeho práce v trenčianskej Pediatrickej klinike FN sa potvrdilo, že až 43% hospitalizovaných malých pacientov s hnačkovitými ochoreniami dostalo na infekčné oddelenie práve s rotavírusom. Rotavírus je jednoznačne najčastejšou príčinou hospitalizácie pri hnačkách. Treba však podotknúť, že rotavírusová gastroenteritída vo vyspelých krajinách Európy je stále chorobou, ktorá spôsobuje smrť. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie ročne dokonca 440 tisíc detí umiera z dôvodu tejto choroby, v drvivej väčšine v krajinách tretieho sveta. Hygienická Európa tvorí v tomto čísle síce malé percento, ale napriek tomu je to niekoľko tisíc prípadov ročne!

Dehydratácia
Deti však nezabíja vírus priamo, ale nedostatočná starostlivosť a podceňovanie príznakov. Rotavírus sa v detskom organizme správa veľmi agresívne. Kým iné hnačkovité ochorenia spôsobia hnačku, nevoľnosť a na druhý, tretí deň sa vnútorné prostredie dostáva do normálu, rotavírus poškodzuje vnútornú výstelku čriev a spôsobuje, že črevo nie je schopné normálne prijímať pre život nevyhnutné tekutiny. To spôsobuje dehydratáciu, teda stratu  tekutín. Obeh tekutín v tele sa riadi určitými zákonitosťami, objem, ktorý človek za deň prijme vo forme nápojov a stravy vydá v podobe moča, potu a dýchaním. Zároveň s vylučovanými tekutinami sa zbavujeme aj škodlivých látok. Objem vody pritom kolíše v 5% hraniciach. V prípade ochorenia, akým je rotavírus, však dochádza k extrémne rýchlemu odvodneniu hnačkou a zvracaním, pričom telo nie je schopné stratenú vodu nahrádzať. Pri rotavírusovej gastroenteritíde sú prípady, kedy dieťa v priebehu niekoľkých hodín stratí viac než 10% vody, čo ohrozuje základné životné funkcie. Dochádza k nedostatočnému prietoku krvi, nedostatočnej schopnosti zásobovať kyslíkom organizmus a k postupnému zastavovaniu životných funkcií a nevratnému poškodeniu orgánov, najmä mozgu.

Čo robiť
Najdôležitejšie pri všetkých hnačkách je dbať na to, aby dieťa aspoň po troškách prijímalo tekutiny. Pri prudkom priebehu treba neodkladne vyhľadať lekársku pomoc, dieťa musí dostať infúzie v nemocnici, aby sa zabránilo extrémnej dehydratácii organizmu. Najlepšie je však takýmto udalostiam predchádzať , napríklad aj očkovaním. Keďže najčastejšími obeťami rotavírusov sú deti vo veku od 6  do 24 mesiacov, najlepším spôsobom je využiť možnosť perorálnej vakcinácie (dieťa dostáva očkovaciu látku ústami), vo veku do 6 mesiacov života. Napríklad v susednom Rakúsku je vakcína proti rotavírusovej gastroenteritíde v národnom očkovacom programe od roku 2008 a miera zaočkovania veľmi vysoká (viac než 85%). U nás sa zaočkovanosť pohybuje na úrovni 9 – 12%, čo je zatiaľ málo. Netreba zabúdať, že rotavírus je extrémne nákazlivý, navyše sa často objavuje pri nemocničných (nozokomiálnych) infekciách.

 (1) Tieto aj nasledujúce údaje sme čerpali zo štúdií uverejnených v odbornej publikácii Pediatria pre prax S1/2010, Aktuálne problémy rotavírusových infekcií na Slovensku, ktorú spolu s kolektívom autorov pripravil MUDr. Pavol Šimurka, prednosta Pediatrickej kliniky FN v Trenčíne a vydalo ju vydavateľstvo Solen.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: