Rodokmeň očami detí

PhDr. Gabriela Čásarová | 21. október 2015
Rodokmeň očami detí

Dieťa nevie, ako vyzeral každodenný život staršej generácie, pokým sa táto nerozhovorí. Jedným zo spôsobov, ako to spraviť, je nechať deti, aby sa vypytovali na všetko, čo ich z rodinnej histórie zaujíma, a aby to aj zaznamenávali graficky či písomne, adekvátne svojmu veku.

V škole trávia naše deti hodiny učením sa o histórií našej krajiny, nášho sveta, ale málo sa venuje pozornosť práve rodinnej histórii. Nemusíte byť slávny rod, aby ste zistili pútavé skutočnosti o svojej rodine. Každá rodina má svoju históriu a nie je na škodu poznať ju. To, čo si predávame z generácie na generáciu sú často práve rodinné príbehy, tradície, udalosti. Dieťa nevie, ako vyzeral každodenný život staršej generácie, pokým sa táto nerozhovorí. Jedným zo spôsobov, ako to spraviť, je nechať deti, aby sa vypytovali na všetko, čo ich z rodinnej histórie zaujíma, a aby to aj zaznamenávali graficky či písomne, adekvátne svojmu veku.

Deti treba zo začiatku motivovať na túto činnosť, ideálne obdobie sú prázdniny, kedy dieťa nie je zaťažované školským učivom a väčšinou aj trávi viac času so starkými. Samozrejme, treba brať do úvahy aj rodiny, v ktorých starí rodičia nie sú prítomní a vtedy je dobre pátrať po rodinnej histórií u iných členov rodiny. Každopádne, nevzdávajte boj vopred a svojím nadšením môžete pozitívne ovplyvniť aj deti. Pomáhajte im, ale iba to tej miery, ako je to potrebné. Je dôležité, aby si zažili úspech z pocitu starostlivo zozbieraných informácií.

Ako vytvoriť rodokmeň

V prvom rade nevnucujte dieťaťu svoju predstavu rodokmeňa. Je dobre, ak mu naznačíte, aké formy rodokmeň môže mať, ale zvyšok už nechajte na fantázií Vášho drobca. Ak sa teda rozhodne nakresliť rodinu ako strom, v ktorom jednotlivé generácie predstavujú jeho konáre, netreba mu túto predstavu vyhovárať. Iné dieťa možno pocíti potrebu zaznamenávať si všetky potrebné údaje do počítača v prehľadných tabuľkách.

Aké údaje môže rodokmeň obsahovať

  • Mená, dátumy narodenia a úmrtia
  • Vzťahy medzi členmi rodiny- či sú súrodenecké, manželské a pod.
  • Bonus- zaujímavé príbehy zo života členov rodiny zaznamenané na osobitné miesto

Prečo teda písať rodokmeň?

  • Podporujete rodinný patriotizmus- deti si viac vážia rodinných členov a sú hrdí na to, že patria do konkrétnej rodiny
  • Deti sa počas rozhovorov so staršou generáciou podozvedajú množstvo zaujímavých príhod a tak si lepšie zapamätávajú dôležité historické udalosti- napr. 2. Svetovú vojnu
  • Deti sa viac zaujímajú o históriu vo všeobecnosti
  • Deti si dokázateľne viac vážia predmety a javy súčasnosti, ktoré staršia generácia nepoznala
  • Množstvo zaujímavých informácií tohto charakteru u detí upevňuje kladný hodnotový systém

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: