Rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice
23.7.2014 v kategórii Mama, autor PaedDr. Dagmar Baluchová, foto: istockphoto.com

Spomedzi známych druhov rakoviny je v poradí druhou najčastejšie sa vyskytujúcou formou. Pri hodnotení príčin úmrtí žien vo veku do 45 rokov zaberá na pomyselnom rebríčku 3. miesto...

Spomedzi známych druhov rakoviny je v poradí druhou najčastejšie sa vyskytujúcou formou. Pri hodnotení príčin úmrtí žien vo veku do 45 rokov zaberá na pomyselnom rebríčku 3. miesto...

O tom, že rakovinu krčka maternice neradno podceňovať, svedčí aj ďalšia štatistika – v Európe je ročne táto diagnóza potvrdená asi u 60-tisíc žien. Na Slovensku za rok pribudne cca 550 nových prípadov. Nádej v liečbe tejto zákernej choroby prichádza v podobe vakcíny.

Spolu s rakovinou prsníka patrí rakovina krčka maternice k najrozšírenejším ženským nádorovým ochoreniam. Na rozdiel od iných typov bola u tejto formy jasne preukázaná súvislosť medzi vírusovou nákazou a následným ochorením. Rakovina krčka maternice sa môže vyvíjať dlhé roky, avšak ochorenie je možné včas podchytiť.

Môže za to HPV
Ochorenie vyvoláva bežne rozšírený vírus, lat. Human papillomavirus (HPV) – ľudský papilómavírus. Vírus je geneticky stabilný, čo znamená, že sa pred ním dá dlhodobo chrániť očkovaním, na rozdiel napríklad od vírusu chrípky, ktorý sa často mení, a preto vyžaduje každoročné očkovanie.

Existuje viac ako 100 typov HPV, z ktorých väčšina je neškodná a vyvoláva len asymptomatickú infekciu (bez zjavných príznakov). Približne 40 typov sa prenáša pohlavným stykom a postihuje sliznicu pohlavného systému. Pätnásť z nich je rakovinotvorných, ktoré môžu spôsobiť vznik prekanceróznych – vysokorizikových – lézií (predrakovinové stavy) alebo rakovinu krčka maternice. HPV typy 16 a 18 sú spolu zodpovedné za viac ako 70 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice.

Ostatné – nízkorizikové typy HPV môžu spôsobiť vznik genitálnych bradavíc, alebo lézie nízkeho stupňa, ktoré sa nevyvíjajú do rakoviny krčka maternice.
HPV vírusy sa obvykle prenášajú sexuálnym kontaktom, t. j. sexuálnym stykom, ale tiež dotykom s kožou nakazeného partnera v genitálnej oblasti. Každá sexuálne aktívna žena je preto ohrozená infekciou rakovinotvornými vírusmi HPV, a to kedykoľvek počas svojho života. 

Vývoj choroby
Prítomnosť HPV infekcie neznamená so 100-percentnou pravdepodobnosťou, že sa z nej určite vyvinie rakovina krčka maternice. Predpokladá sa, že 50 – 80 % žien sa počas svojho života infikuje HPV vírusom, pričom viac ako  polovica z nich sa infikuje onkogénnymi typmi HPV. Väčšina HPV infekcií (50 – 70 %) spontánne ustúpi vďaka prirodzenej imunitnej reakcii organizmu v priebehu niekoľkých mesiacov až dvoch rokov.

O častosti výskytu tohto ochorenia u slovenských žien hovorí gynekológ MUDr. Peter Brenišin: „Počas svojej 20-ročnej praxe sa pomerne často stretávam s touto chorobou. Žiaľ, veková hranica žien sa posúva do mladších vekových skupín. Nie je zvláštnosťou stretnúť sa s touto chorobou aj u mladších žien (vekovo pod 35 rokov). Často prichádzame do styku s pokročilou formou ochorenia, kedy už veľa možností na liečbu niet. Mnohokrát sú to ženy, ktoré niekoľko rokov nenavštívili gynekológa, čo je škoda, pretože ochorenia cervixu (= krčka maternice) sú dobre zachytiteľné pri pravidelných gynekologických prehliadkach.“

Rakovina vzniká, ak infekcia spôsobená onkogénnymi typmi HPV, pretrváva, t. j.  ak dochádza na povrchu krčka k nekontrolovanému množeniu buniek zmenených infekciou HPV. Vplyvom infekcie sa bunky krčka maternice stávajú zraniteľnejšími a strácajú svoju schopnosť regenerácie, čo vedie k nadmernému rastu buniek a zmene ich vnútornej štruktúry. Takéto bunky sa nazývajú abnormálne alebo aj predrakovinové, t. j. môžu sa postupne zmeniť na rakovinové. No na druhej strane sa môžu zmeniť aj na normálne bunky.

Navonok však vývoj rakoviny krčka maternice prebieha zväčša bez príznakov a trvá dlhšie časové obdobie. Neskôr sa môže prejaviť krvavým výtokom alebo krvácaním po pohlavnom styku. MUDr. P. Brenišin: „Každé nepravidelné gynekologické krvácanie – zvlášť krvácanie po styku – by malo ženu prinútiť navštíviť gynekológa, pretože môže byť príznakom spomínanej rakoviny.“

Zmeny na krčku maternice
Na Slovensku sa ročne diagnostikujú u niekoľko tisíc žien ročne, z toho u už spomínaných cca 550 prípadov sa potvrdí rakovina krčka maternice. Mierne bunkové zmeny sa totiž často, v prípade zdravého imunitného systému, spontánne vyliečia. MUDr. P. Brenišin: „Zmeny na krčku závisia od pokročilosti ochorenia. Pri začiatočných formách ochorenia sa zmeny na krčku postrehnúť voľným okom nedajú, možno ich zistiť len kolposkopickým vyšetrením a cytologickým sterom z krčka – dôležité je odobrať cytologický ster z pošvovej časti krčka a z kanála krčka. Pri pokročilých formách sú zmeny postrehnuteľné pri bežnom gynekologickom vyšetrení, pričom môžu prechádzať od hrudkovitého nádoru (podobné karfiolu) až po nádor povrchovo sa rozpadajúci.“

Výskyt
Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením žien vo svete. Tejto chorobe podľahne vo svete každé dve minúty jedna žena. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tak každý rok vo svete zomrie až 270-tisíc žien, pričom každoročne pribúda asi 500-tisíc nových prípadov ochorenia.

V Európe je ročne diagnostikovaných 60-tisíc nových prípadov a za rovnaké obdobie ochoreniu podľahne  asi 30-tisíc žien. Na Slovensku ročne pribúda približne 550 nových prípadov, čo je taktiež alarmujúce číslo. Asi 200 Sloveniek oberie rakovina krčka maternice o život.

Hrozivé štatistiky varujú, že ak sa správanie žien v oblasti prevencie nezlepší, bude do roku 2050 každoročne pribúdať až 1 milión nových prípadov.
 
Liečba
Pri diagnostike tohto nádorového ochorenia stanoví lekár pacientke individuálny liečebný plán. Dôležitým bodom v stanovení liečby je určenie štádia, v ktorom sa nádor nachádza. Ak ide o včasné štádium, je možnosť operácie. U pokročilejšieho štádia už nie je možné nádor odstrániť operatívne, preto sa pristupuje k liečbe ožarovaním.

Predčasná smrť v dôsledku rakoviny krčka maternice často postihuje ženy v najlepšom veku, napr. pri výchove detí a starostlivosti o rodinu; keď sú zaneprázdnené svojou prácou alebo sa naplno angažujú v spoločnosti. Celkové ekonomické, spoločenské a citové dôsledky rakoviny krčka maternice sú nevyčísliteľné.

Viaceré európske štúdie preukázali výrazné zníženie kvality života postihnutých žien. Zistilo sa, že proces diagnostiky, ďalšieho sledovania a liečby môže mať zničujúci psychologický účinok na samotné ženy, ako aj ich rodiny.

Prevencia
Včas zachytiť predrakovinové lézie, ako aj prvé príznaky rakoviny krčka maternice umožňujú preventívne cytologické vyšetrenia, tzv. Pap testy. V čom spočívajú? Objasňuje MUDr. P. Brenišin: „Ster odobratý z krčka maternice sa v laboratóriu zafarbí podľa Papanicolaua – odtiaľ označenie Pap test. Zafarbený preparát umožňuje vysloviť podozrenie na rakovinové zmeny, ba dokonca na základe bunkových zmien určiť stupeň malignity, ktorý sa spresní odberom podozrivého tkaniva z krčka a jeho histologickým vyšetrením.“

Rakovine krčka maternice skutočne možno predchádzať, no ešte stále množstvo žien hazarduje so svojím zdravím. Štatistiky vyzdvihujú fakt, že riziko vzniku spomínanej rakoviny je päťkrát vyššie u žien, ktoré sa nezúčastňujú pravidelných preventívnych gynekologických prehliadok.

Pri otázke prevencie nemožno opomenúť ani zdravý životný štýl. Fajčenie, alkohol, nesprávna výživa, či nedostatok pohybu sú rizikové faktory, ktoré môžu do určitej miery ovplyvniť schopnosť imunitného systému organizmu vysporiadať sa s infekciou vírusom HPV a zabrániť tak jej pretrvávaniu. Dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu však nedokáže zabrániť infekcii HPV, či následnému vzniku karcinómu.

Nádej
Súčasná medicína má však k dispozícii nové preventívne nástroje zamerané na túto formu rakoviny. Nádej prichádza v podobe vakcíny s inovatívnym systémom pomocných látok a je určená pre ženy a dievčatá vo veku od 10 do 25 rokov. Vakcína slúži na prevenciu predrakovinových lézií krčka maternice 2. a 3. stupňa a rakoviny krčka maternice spôsobených HPV typu 16 a 18. Indikácia je založená na preukázaní účinnosti u zaočkovaných dievčat a žien vo veku od 15 do 25 rokov, ako aj na imunogenite (t. j. schopnosť antigénu vyvolať v organizme imunologickú odpoveď danú bunkovými zmenami a tvorbou ochranných protilátok) vo vekovej kategórii od 10 do 25 rokov.

Očkovanie napomáha imunitnému systému rozoznať a zničiť vírus, ktorý prenikne do organizmu ešte predtým, než vyvolá infekciu a vytvára ochranu proti opakovaným infekciám. Vakcína obsahuje neinfekčné čiastočky podobné vírusovým typom HPV 16 a 18, nemôže preto spôsobiť infekciu.

Závery z klinických testov potvrdili, že vakcína má prijateľný bezpečnostný profil a je medzi ženami veľmi dobre tolerovaná. Celkový počet dávok, aplikovaných ženám v klinických štúdiách do dnešného dňa, je asi 45-tisíc. Zanedbateľnými vedľajšími účinkami očkovania, ktoré sa u žien vyskytli, boli reakcie v mieste vpichu (bolesť, začervenanie alebo opuch), v niektorých prípadoch bolesť hlavy, svalov alebo nevoľnosť.

Vakcína je viazaná na lekársky predpis od gynekológa alebo detského lekára. Očkovanie pozostáva z troch dávok podľa očkovacej schémy 0 – 1 – 6, čo znamená mesiac a šesť mesiacov po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny.

Klinické skúšania potvrdili, že vakcína poskytuje pretrvávajúcu ochranu minimálne 5,5 roka po očkovaní, pričom štúdie naďalej pokračujú. Trvanie ochrany je obzvlášť dôležité, keďže ženy môžu byť infikované vírusom kedykoľvek počas svojho života. Je to najdlhšie trvanie ochrany, aké bolo doposiaľ klinicky preukázané pri očkovaní proti rakovine krčka maternice.

Spolu s pravidelnými gynekologickými prehliadkami predstavuje toto očkovanie pre ženy najlepšiu možnú ochranu pred vznikom rakoviny krčka maternice.
MUDr. P. Brenišin upozorňuje na ešte jeden dôležitý fakt. Očkovanie sa aplikuje iba u žien do 25 rokov. Ktoré ďalšie skutočnosti by mali mať tieto, ale aj staršie ženy na pamäti? „Ženy by mali klásť dôraz na opatrnosť pri výbere sexuálneho partnera, nestriedať zbytočne partnerov, a prípadne použiť okrem hormonálnej antikoncepcie aj prezervatív. Nakoniec – HPV sa môže prenášať aj pomocou uterákov, bielizne a pod. V rámci ochrany pred rakovinou krčka treba pripomenúť aj známy fakt, že sa len raritne vyskytuje medzi rehoľnými sestrami a v krajinách, kde muži podstupujú obriezku. Z toho vyplýva, že aj hygiena partnera je pre zdravie ženy veľmi dôležitá. Na to by mali pamätať všetky ženy.“

Rizikové faktory

- skorý začiatok pohlavného života (pred 17. rokom)
- častá zmena sexuálneho partnera
- viac sexuálnych partnerov
- nedostatočná intímna hygiena
- poruchy imunity
- nezdravý životný štýl