Rakovina hrubého čreva

Redakcia | 17. marec 2010

Slovensko patrí medzi vedúce krajiny v európskom rebríčku vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Podstatná časť z postihnutých by mohla žiť, ak by nezanedbali prevenciu.

Slovensko patrí medzi vedúce krajiny v európskom rebríčku vo výskyte rakoviny hrubého čreva a konečníka. Podstatná časť z postihnutých by mohla žiť, ak by nezanedbali prevenciu.

Príznaky, ktoré treba brať vážne
Dlhodobo pretrvávajúca zmena spôsobu vyprázdňovania | Urgentné chodenie na stolicu aj niekoľkokrát denne alebo naopak – zápcha či nemožnosť vykonať veľkú potrebu.
Pocit, že sa črevo úplne nevyprázdňuje | Snaha o vyprázdnenie s neuspokojivým výsledkom.
• Zmena konzistencie stolice | Dlhšie tr vajúca stolica podobná hnačke či tvrdá stolica alebo naopak – ich časté striedanie.
Krvácanie z konečníka, tmavá stolica | Vyskytujúce sa viac ako 3 – 4 týždne, bez opuchu alebo svrbenia konečníka.
Náhle bolesti v brušnej oblasti | Bolesti, plynatosť, kombinácia oboch, objavujúce sa bez zjavnej príčiny.
Neobjasnená anémia | Bez návratu do normálneho alebo predchádzajúceho stavu.
Nechuť do jedla, celkový pocit únavy, výraznejšia strata hmotnosti | Nevysvetliteľná únava, horúčky, závraty.
Hrča alebo pocit masy v bruchu

Buďte pozorní
• Ak máte nad 50 rokov – 90 % ľudí postihnutých týmto ochorením má nad 50 rokov.
• Ak máte toto ochorenie v rodine – znamená to zvýšené riziko bez rozdielu pohlavia a veku.
• Ak máte iné ochorenia hrubého čreva a konečníka – napríklad pacienti s polypmi a s Crohnovou chorobou.
• Ak trpíte nadváhou – obezita má priamy vzťah k rakovine hrubého čreva a konečníka.
• Ak vediete nezdravý životný štýl – pitie alkoholu, fajčenie, stres, málo vlákniny v strave riziko ochorenia zvyšuje.

Vyšetrenie stolice testom na okultné krvácanie zisťuje okom nezistiteľné krvácanie do stolice, ktoré môže byť prvým prejavom prítomnosti rakoviny hrubého čreva alebo konečníka;
• po 50-tke naň majú nárok všetci občania SR bezplatne, dostanete ho u praktického lekára;
• ak je negatívny – vyšetrenie stačí zopakovať o rok;
• ak je test pozitívny, je potrebné ísť na odborné vyšetrenie ku gastroenterológovi.

Všeobecne sa zastáva názor, že najúčinnejšia je klasická kolonoskopia – súčasne s vyšetrením sa totiž môže podozrivý polyp odstrániť.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o svojom zdravotnom stave alebo niektoré z uvedených problémov, obráťte sa na Vášho praktického lekára alebo na špecialistu – gastroenterológa. O prevencii sa môžete poradiť aj na webstránke Občianskeho združenia europacolon Slovensko www.europacolon.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 800 183.

Rakovina nie je dedičné ochorenie, hoci každý človek je nositeľom tzv. p r o t o o n k o g é n o v, génov, ktoré sú potencionálne  zodpovedné za vznik rakoviny ak súhra endogenných a exogenných faktorov im  pomôže k ich manifestácii.Na šťastie existujú aj gény tzv. s u p r e s o r o v é   a   r e p a r a č n é, ktoré potláčajú a opravujú vznikajúce poškodenia. Následný proces vzniku rakoviny má 3 základné štádia o rôznej dĺžke trvania: 1/ I n i c i a c i a , 2/ p r o m  ó c i a  a  3/ p r o g r e s i a. Všetky spomínané špecifické gény, najmä však štádia vzniku rakoviny sú ovplyvnované látkami pochádzajúcimi predovšetkým z výživy v pozitívnom i v negatívnom slova zmysle.

Už Paracelsus (1493 – 1541) povedal, že ...

“i potrava môže byť liekom alebo jedom a nič nie je bez jedu. Záleží iba na veľkosti dávky, kedy sa vec stane jedom.“

Pacientske občianske združenie europacolon slovensko po úspešnej celoslovenskej názornej edukačnej kampani s nafukovacou maketou obrovského hrubého čreva, výrazne pozdvihlo povedomie o príznakoch, prevencii a ochorení na rakovinu hrubého čreva a konečníka na Slovensku, až na úroveň 89% oproti pôvodnej 9% znalosti pred začiatkom svojho pôsobenia.

Pod názvom „Kampaň za váš život - Spolu proti rakovine hrubého čreva a konečníka“ sme následne v roku 2009 odštartovali pilotný projekt skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka, zameraný na jej včasný záchyt u najohrozenejšej skupiny - občanov nad 50 rokov. Zamerali sme sa na osvetu o význame prevencie a správnom použití testu na okultné krvácanie do stolice (ďalej TOKS). Tieto testy sme následne financovali, zabezpečovali a  posielali bezplatne a adresne občanom, ktorí prejavili záujem. Prihlásiť na testovanie v uvedenom minipilote skríningu nášho OZ europacolon už však nie je možné. Každý občan SR starší ako 50 rokov má na preventívny test na skryté krvácanie do stolice nárok bezplatne na požiadanie, a to raz za kalendárny rok u svojho všeobecného praktického lekára!!!  Veríme, že záujem o prevenciu zostane vysoký aj naďalej a že svojimi aktivitami sme vyplnili informačné vákuum o tejto možnosti prevencie.

Naše občianske združenie s nasadením dobrovoľníkov a všetkých síl v súčasnosti organizuje veľmi dôležité dokončenie a štatistické vyhodnotenie skríningu. Nie je to jednoduché, počas úvodných troch týždňov minuloročnej kampane totiž o test požiadalo až 80 000 Slovákov! Toto obrovské číslo prekvapilo všetkých zainteresovaných, najsmelšie predpoklady počítali so záujmom maximálne 6000 ľudí. Tak veľký záujem doslova šokoval odbornú verejnosť a zároveň vyvrátil tvrdenia, že Slováci nemajú záujem o prevenciu.

Kvôli veľkej finančnej a časovej náročnosti sme dodnes „nabalíčkovali“ a odoslali 20 000 testovacích setov. Chápeme netrpezlivosť tých, ktorým ešte dodnes testy neprišli, no všetkých ktorí čakajú na svoje testy chceme ubezpečiť, dostane ich skutočne každý, kto o ne v uplynulom roku požiadal.  V súčasnosti pripravujeme na expedíciu poslednú zásielku testov ďalším desiatkam tisícov občanom, ktorí oň požiadali v roku 2009. 

Ďalej sa venujeme odbornému vyhodnocovaniu desiatok tisícov vzoriek a vyhodnotenie projektu kampaň za Váš život. Vzorky občania spätne centrálne zasielajú na odborné pracovisko, ktoré financujeme a zabezpečujeme jeho chod, prostredníctvom našich dobrovoľníkov - medicínskych odborníkov.  Testy sa v  stredisku  odborne vyhodnocujú  a informácia o výsledku s odporučením ako postupovať ďalej  zasielame  priamo adresátovi.

Podobný systém skríningu – cestou zasielania testov až domov - už úspešne funguje vo viacerých krajinách sveta a Európskej Únie. Chceme poskytnúť výsledky skríningu, naše, skúsenosti, argumenty a parametre oficiálnym orgánom, aby sa tento systém včasného záchytu kolorektálnej rakoviny kontinuálne a oficiálne uskutočňoval na území SR. Úspešné dosiahnutie cieľa je už len na dosah, veríme že významne zníži počet zbytočných úmrtí na rakovinu hrubého čreva v našej krajine.

Všetky náklady na realizáciu projektu včasného záchytu kolorektálnej rakoviny hradí naše združenie z darovaných a sponzorských finančných prostriedkov. Za ušľachtilú a nezištnú podporu ďakujeme podporovateľom, partnerom a sponzorom nášho OZ europacolon slovensko – ľuďom s veľkým srdcom, ktorým záleží aj na iných. ĎAKUJEME!

Všetkých, ktorí by sa radi zapojili do boja proti rakovine hrubého čreva a konečníka, a pomohli, by sme radi poprosili o venovanie 2% z daní nášmu pacientskemu OZ europacolon slovensko. 

Po úspešnom celoslovenskom turné s obrou maketou hrubého čreva a spustení minipilotného projektu skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka pokračuje OZ europacolon slovensko vo svojej osvetovej činnosti. Bulletiny budú dostupné v ambulanciách praktických lekárov a gastroenterológov po celom Slovensku.

europacolon slovensko je nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá bojuje proti kolorektálnemu karcinómu - rakovine hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku vznikla 22. mája 2007, ako súčasť paneurópskeho združenia spájajúceho pacientske skupiny z rôznych štátov Európy.  Naším cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, prinášať reálne fakty o jej závažnosti, účinne proti nej bojovať - naučiť širokú verejnosť rozpoznať prvé príznaky choroby, vedieť jej predchádzať a zabrániť tak nezmyslenej smrti v dôsledku rakoviny hrubého čreva a konečníka. Podporujeme chorých a ich príbuzných, pomáhame im – poskytujeme infoservis prostredníctvom nepretržitej bezplatnej infolinky a elektronického online poradenstva. Prinášame osvetu širokej verejnosti, pacientom, uskutočňujeme semináre. Spájame pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji proti tejto zákernej chorobe.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: