Prvé slovenské Detské múzeum otvoria už čoskoro v Bratislave!

Redakcia | 19. May 2010

Poskytovanie hodnotných voľno-časových aktivít, neformálne a netradičné vzdelávanie a vytvorenie interaktívneho priestoru pre deti vo veku od 2 do 12 rokov sú hlavnými cieľmi Detského múzea SNM.

Bratislava, 15. 4.  2010 - Poskytovanie hodnotných voľno-časových aktivít,  neformálne a netradičné vzdelávanie  a  vytvorenie  interaktívneho priestoru pre deti vo veku od 2 do 12 rokov sú hlavnými cieľmi Detského múzea SNM. Ide o spoločný projekt o.z. Art Friends, jeho organizačnej jednotky s právnou subjektivitou Detské múzeum a Slovenského národného múzea. Možno ho považovať za jeden z prvých projektov verejno-súkromného partnerstva v oblasti kultúry na Slovensku.  Nová inštitúcia otvorí svoje brány dňa 1. 6. 2010 v priestoroch zadného traktu sídelnej budovy Slovenského národného múzea v Bratislave.

Detské múzeum SNM, situované v priestoroch na Vajanského nábreží  malým i väčším  návštevníkom  ponúkne možnosti netradičného trávenia voľného času a získavania vedomostí, zručností a skúseností zábavnou formou. Má  šesť  prevádzkových častí, z ktorých každá je zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu detí i osvojenie rôznych zručností.  Pripravené je Detské laboratórium, interaktívne „hands on“ výstavy obmieňajúce sa každých 6 mesiacov, časť vyhradená tvorivým dielňam, herný priestor pre deti do 4 rokov, Detské kino i možnosť občerstvenia  unavených návštevníkov v Detskej cukrárni. 

Prostredníctvom projektu chce SNM zvýšiť atraktívnosť múzea pre rodiny s deťmi, ako aj zlepšiť využitie potenciálu časti priestorov SNM. Pre občianske združenie Art Friends, známe doteraz ako spoluorganizátora výstav slovenského grafického umenia, vydavateľa výpravných monografií o jeho predstaviteľoch  a rozmanitých detských kníh, či podporovateľa mestskej galérie Cypriána Majerníka je projekt príležitosťou rozšíriť svoje dobročinné aktivity na Slovensku doteraz inštitucionálne nepokrytú oblasť popularizácie vedy a techniky či neformálneho vzdelávania.

 Detské múzeum SNM má ambíciu ponúknuť alternatívu ku konzumnému spôsobu života, ktorý vychádza často z nedostatku iných príležitostí, či nezáujmu rodičov, ktorí ponúkajú svojim deťom trávenie voľného času vo veľkých nákupných centrách. Detské múzeum ponúka množstvo vzdelávaco-poznávacích aktivít, atraktívnych pre celú rodinu. Rodičia okrem posedenia a občerstvenia budú vyzývaní k aktívnej participácii so svojimi deťmi v rámci interaktívnej výstavy, tvorivých dielní alebo programov. Pre deti bude Detské múzeum predstavovať možnosť zábavného objavovania, hrania sa, tvorenia ručných prác, nadobúdania nových zážitkov a možností zoznamovať sa s inými deťmi.  Detské múzeum SNM v Bratislave je členom medzinárodnej profesionálnej asociácie detských múzeí The Hands On“ Europe Association of Childrenś Museum, ktorá bola založená v roku 1994  a v súčasnosti má viac ako 90 členov z 34 európskych krajín.

Plánované časti múzea:

A) Interaktívne výstavy.
Výstavné priestory určené pre interaktívne výstavy sú situované v dvoch lodiach vedľa centrálneho priestoru Detského múzea SNM. To je vyhovujúce pre ich zameranie na dve rôzne vekové skupiny detí:  od 2 do 6 rokov a  deti od 7 do 12 rokov. V priebehu kalendárneho roka sa v priestoroch na to určených odprezentujú dva výstavné projekty zážitkového typu, ktoré ďeťom prostredníctvom rôznych prostredí a situácií umožnia zábavnou a hravou formou spoznávať svet okolo seba. Témy a námety budú vychádzať z osnov daných pre predškolskú výchovu resp. prvý stupeň základných škôl. Sprievodcom tejto časti DM bude vyškolený lektor (pre školské skupiny a víkendový program). Výstavy však budú pripravené tak, aby ich zvládlo dieťa v sprievode rodiča. Prvým projektom  po otvorení bude výstava „Výprava do stredoveku“, pripravená v oboch častiach podľa vekovej skupiny.

B) Detské laboratórium
Je určené pre deti vo veku 5 – 12 rokov. Dvanásť stanovíšť Detského laboratória formou špeciálnych interaktívnych objektov formou opäť formou „rukolapných dôkazov“ a zábavnou formou bude demonštrovať  podstatu rozmanitých fzyikálnych javov (solárna autodráha, Galtonova doska, rotujúca plocha, pádová stena, fakírska stolička...), konštrukčných princípov (románsky most, Leonardov most), ukazovať skryté a neviditeľné (svetelné origami, elektronická lupa, paleontologický stôl). Detské laboratórium bude postupne obmieňané a dopĺňané novými interaktívnymi exponátmi. Partnerom tejto často je Slovenská akadémia vied.

C) Tvorivé dielne
Časť je určená pre deti do 6 rokov v  sprievode rodičov a  deti vo veku od 6 do 13 rokov. Tvorivé dielne budú prebiehať za asistencie animátora a tematicky budú nadväzovať na prebiehajúce interaktívne výstavy, ročné obdobia či aktuálne sviatky.

D) Herný priestor pre najmenšie deti do 4  r.
Ohradený zo špeciálnych materiálov vytvorený priestor je vybavený množstvom herných systémov umožňujúcich objavovanie a rozmanité možnosti hier – rôzne materiály, zvuky, vizuálne podnety, skladačky i netradičné náučné hračky. 

E) Detské kino
Každý deň ponúkneme deťom filmy zo série šiestich titulov „Bol raz jeden“.  Nedeľné premietania budú spestrené stretnutím so zaujímavými hosťami z kultúrno – spoločenského života (hercami, filmovými režisérmi, ...).

F) Cukráreň / Kaviareň
Cukráreň bude ponúkať sortiment nealko, šťavy z ovocia a zeleniny, niekoľko druhov káv a čajov. Z jedál je v ponuke niekoľko druhov netradičných zákuskov a koláčov či výber z toastov a stále čerstvých bagetiek. Cukráreň bude otvorená pre všetkých návštevníkov múzea. Bude otvorená v rovnakých časoch ako detské múzeum tzn. od 10 do 18. h.

Všetky časti budú otvorené v bežných otváracích hodinách – denne od 10.00 do 18.00 h. Viac informácií  na www.detskemuzeum.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: