Piaty ročník fotografickej súťaže EKOLÓGIA V OBJEKTÍVE VRCHOLÍ

Redakcia | 30. Sep 2010

Už piaty ročník fotografickej súťaže, pod ktorú sa podpisuje spoločnosť Bayer, dáva šancu všetkým, pre ktorých je fotografia spôsobom sebavyjadrenia...

V Bratislave 30. septembra 2010 – Už piaty ročník fotografickej súťaže, pod ktorú sa podpisuje spoločnosť Bayer, dáva šancu všetkým, pre ktorých je fotografia spôsobom sebavyjadrenia, aby prezentovali verejnosti svoj pohľad na rôzne spoločensky dôležité témy.

Tento rok sa pozornosť zacielila na tému viac ako osožnú. Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2010 za medzinárodný rok biodiverzity a práve biodiverzita sa stala témou, na ktorú sa mali súťažiaci pozrieť optikou svojich fotoaparátov. Od júna mohli svoje fotopostrehy posielať amatérski aj profesionálni fotografi na stránku www.ekologiavobjektive.sk. Každý zo súťažiacich tu mohol publikovať maximálne deväť svojich fotografií.

Uzávierka súťaže klope na dvere. 5. október je posledným dňom, kedy môžu súťažiaci zaslať svoje príspevky. O ich hodnotenie sa potom postará porota, v ktorej zasadnú odborníci na fotografiu, napríklad prof. Milota Havránková, ale aj populárne osobnosti, napríklad speváčka Misha. Pre víťazov sú pripravené peňažné aj vecné ceny v celkovej hodnote 5 000 €.

Nový generálny riaditeľ spoločnosti Bayer Harald Nusser sa v tejto súvislosti odvolal aj na antického klasika: „Ako povedal kedysi dávno Marcus Tullius Cicero – Všetko, čo vytvorila príroda, je hodné úcty. Dodal by som, že nielen úcty, ale aj našej starostlivosti. Príroda bez nás môže pokojne existovať, my bez nej nie.“

Spoločnosť Bayer sa v rámci svojho podnikania sústreďuje aj na celospoločensky dôležité témy. Súťaže Ekológia v objektíve vníma ako príležitosť, obrátiť pozornosť verejnosti na naliehavú otázku súčasnosti, ktorá súvisí s našim postojom k prírode.

Biodiverzita je to, na čom sme existenčne závislí. Život na Zemi je podmienený rôznorodosťou a vzájomnou prepojenosťou všetkých ekosystémov. Tie sa podieľajú na zachytávaní slnečnej energie, na udržiavaní klímy, na zložení atmosféry. Vďačíme im za kvalitu vody, kolobeh látok a energie, ale aj elimináciu škodlivín. Nebyť ekosystémov, nemáme drevo, liečivá, plodiny. Ekologické procesy tvorí celý súbor navzájom súvisiacich činností. A pravdou je, že tieto funkcie ekosystémov nevieme nijako a ničím nahradiť. 

Každý rok dáva táto súťaž šancu fotografom obohatiť náš pohľad na realitu ich umeleckým videním a tiež vytvára priestor na celospoločenskú diskusiu o danej problematike.

Preto budú všetky ocenené práce, po vyhlásení výsledkov, vystavené v novej budove Slovenského národného divadla a budú sa tiež prezentovať vo viacerých galériách a kultúrnych ustanovizniach po celom Slovensku.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: