Nebezpečné výzvy na sociálnych sieťach

redakcia MAMA a ja | 16. Jun 2015
Nebezpečné výzvy na sociálnych sieťach

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) Bratislava upozorňuje rodičov detí na nebezpečné výzvy šíriace sa na sociálnych sieťach. Ich cieľovou skupinou sú dospievajúce deti.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) Bratislava upozorňuje rodičov detí na nebezpečné výzvy šíriace sa na sociálnych sieťach. Ich cieľovou skupinou sú dospievajúce deti.

,,Detskí pacienti nám sami referovali o výzvach z internetu, ktoré ich navádzali na prípravu rôznych miešaných nápojov.   Obzvlášť nebezpečné sú výzvy, ktoré podnecujú konzumáciu a/alebo aplikáciu rôznych látok s cieľom vyvolať zmenu pocitov a nálady. Mimoriadne nebezpečné je zneužitie návykových látok, ktoré sa cestou sociálnych sietí odporúčajú aj v kombináciách, ktoré  bezprostredne ohrozujú životy detí,“ povedal MUDr. Marcel Brenner, primár Oddelenia urgentného príjmu (OUP) DFNsP Bratislava. Letné počasie dovoľuje mladým ľuďom aj menej kontrolovaný pohyb na miestach, na ktorých sa počas školského roka bežne nestretávajú, čo predisponuje toto konanie do vysokého stupňa rizika. Konzumácia a aplikácia aj menej obvyklých látok nezriedka smeruje k vážnym poruchám vedomia, poruchám dýchania a obehového systému, ktoré môžu viesť k smrti. ,,Rozvoj porúch vedomia, dýchania a obehu býva často rýchly a nekontrolovateľný. Život ohrozujúce môže byť aj použitie bežne dostupných látok v nebezpečnej kombinácii,“ upozornil primár Marcel Brenner. Obstaranie si týchto látok a ich aplikácia či konzumácia bývajú realizované tak, aby unikli pozornosti rodičov alebo iných dohliadajúcich osôb. Rodičom odporúčame zvýšený dohľad nad pohybom a trávením voľného času  ich dospievajúcich detí a ak si všimnú neobvyklé zmeny správania, treba im venovať pozornosť.

Od mája bolo na OUP ošetrených 9 detí intoxikovaných alkoholom, pričom vo všetkých prípadoch išlo o konzumáciu alkoholu v skupine. V niekoľkých prípadoch bol konzumovaný alkohol neidentifikovateľného pôvodu, pričom deti samé pripustili, že do nápoja si pridávali aj iné látky.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: