Najčastejšiu črevnú infekciu detí spôsobuje rotavírus

PR článok: | 16. Dec 2008

Temer celú polovicu hospitalizácií detí z dôvodu hnačkových ochorení, spôsobuje rotavírus.

Temer celú polovicu hospitalizácií detí z dôvodu hnačkových ochorení, spôsobuje rotavírus. Pre porovnanie, napríklad salmonelóza spôsobuje len šesť percent. Rotavírusová gastroenteritída je najčastejšia črevná infekcia v útlom detskom veku. Rotavírusom sa darí najmä v chladnejších mesiacoch a preto od novembra do apríla počet rotavírusových ochorení výrazne narastá.

Rotavírusová gastroenteritída je vírusové ochorenie, ktoré spôsobuje veľmi odolný vírus. Ten dokonca prežije aj niektoré druhy dezinfekčných látok. Pomerne dlho vydrží na kontaminovaných povrchoch, pri izbovej teplote prežíva 10 dní, pri nižších teplotách aj dlhšie. Preto sa mu darí hlavne v chladných mesiacoch. Vysoká odolnosť je jeho charakteristickou vlastnosťou. Tá mu umožňuje nielen priame šírenie prostredníctvom rúk osoby ošetrujúcej choré dieťa, ale aj nepriamo z kontaminovaných predmetov, hračiek a plôch v okolí chorého dieťaťa.

Pre rotavírusovú infekciu sú charakteristické: horúčka, vracanie a vodnaté zapáchajúce hnačky. Horúčky a vracanie trvajú 1-3 dni, ale už prvý deň ochorenia sa zjavujú časté objemné, vodnaté, zapáchajúce hnačky. Ochorenie je sprevádzané pomerne výrazným nechutenstvom, plynatosťou, staršie deti sa sťažujú na bolesť bruška. Celé ochorenie spravidla trvá 5-8 dní a často prekvapivo zrazu ustúpi. V tom čase však už zväčša začína ochorenie daľšieho dieťaťa alebo iného člena rodiny.

Najzraniteľnejšie sú deti medzi 1. a 2. rokom života
Deti do pol roka života sú aspoň z časti chránené materskými protilátkami, potom počet ochorení výrazne narastá a najvyšší je u detí medzi prvým a druhým rokom života.  Ani potom výskyt úplne nezastane a do 5. roku života infekciu prekoná 95% detí. Závažnosť ochorenia závisí od dvoch hlavných faktorov. Jedným je infekčná dávka –  množstvo vírusov, ktoré sa do organizmu dieťatka dostanú a druhým je jeho odolnosť, inak povedané vyspelosť imunitného systému. Najvážnejšou komplikáciou býva dehydratácia z nadmernej straty tekutín a minerálov. Vírus je vysoko infekčný. Krátko pred objavením sa prvých príznakov, počas ochorenia a niekoľko dní po ňom dochádza k masívnemu vylučovaniu vírusu stolicou. K nakazeniu ďalšej osoby stačí 10 vírusových častíc. Preto nie je žiadnou výnimkou, skôr pravidlom, že ochorenia prebiehajú formou rodinných výskytov alebo epidémií v detských kolektívoch.

Kedže ide o značne rezistentný vírus ani úzkostlivé dodržiavanie hygienických zásad nemusí viesť k zabráneniu prenosu  infekcie a následnému vzniku ochorenia, prípadne aj epidémie.  V súčasnej dobe je možné použiť špecifické preventívne opatrenie – očkovanie, ktoré navodí dieťaťu imunitu. V prípade, že sa vírus dostane do črevného traktu očkovaného dieťaťa, protilátky vytvorené očkovaním ho neutralizujú a ochorenie sa nerozvinie.

Rotavírusové ochorenia sa vyskytujú rovnako v rozvojových aj vo vyspelých krajinách. Slovensko samozrejme nie je výnimkou. I keď sa spočiatku zdalo, že u nás toto ochorenie nie je časté, postupne ako sa rozširovali diagnostické možnosti sme zisťovali, že podobne ako v iných krajinách ide o najčastejšiu črevnú infekciu v útlom detskom veku.

Viac informácií sa dozviete na www.rotavirus.sk. O možnosti očkovania sa informujte u detského lekára.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: