Mama cudzinka a nárok na materské

Martina Pašková, redakcia MAMA a ja | 7. Aug 2013
Mama cudzinka a nárok na materské

Oprava informácie uvedenej v júlovom vydaní MAMA a ja o nároku mamy - cudzinky na materské.

Milé mamičky,

Touto cestou by sme chceli opraviť chybnú informáciu uverejnenú v časopise Mama a ja č. 7, v článku s názvom Mama cudzinka a nárok na materské. V odseku o nároku na rodičovský príspevok sme mylne uviedli informáciu o podmienkach nároku na rodičovský príspevok, „nevykonávanie zárobkovej činnosti“. Táto informácia je nepresná. Dopĺňame vyjadrenie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: „Podľa súčasnej platnej legislatívy nárok  na rodičovský príspevok a na jeho výplatu trvá aj vtedy, ak poberateľ rodičovského príspevku, ktorý je cudzinec (ktorému vznikol nárok na rodičovský príspevok a vypláca sa)  vykonáva akúkoľvek zárobkovú činnosť (trvalý pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, atd.) a starostlivosť o dieťa zabezpečí sám, druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou (jasle, materská škola alebo iné obdobné zariadenie). Nakoľko výkon zárobkovej činnosti (na území SR) a zabezpečenie zmeny starostlivosti o dieťa nemá žiadny vplyv na nárok a na výplatu rodičovského príspevku, poberateľ nemá povinnosť toto oznamovať platiteľovi rodičovského príspevku.“

Za chybnú informáciu sa ospravedlňujeme.

redakcia MAMA a ja

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: