Lovci nehôd – sú skutočne pre klientov potrební?

Redakcia | 22. Sep 2012
Lovci nehôd – sú skutočne pre klientov potrební?

Ako je to s lovcami nehôd?

Na poisťovacom trhu sa rozširujú spoločnosti, tzv. lovci nehôd, ktorí poskytujú služby pri vybavovaní nárokov poškodených alebo poistených klientov voči poisťovniam. Niektoré firmy sú na trhu dlhšie, niektoré krátko, niektoré sú založené pri právnických kanceláriách, iné ako spoločnosti s ručením obmedzeným bez potreby právnickeho kontextu. Všetky však fungujú na princípe sprostredkovania služby klientovi, ktorý mal dopravnú nehodu a potrebuje vybaviť svoje nároky v poisťovni.

Allianz – Slovenská poisťovňa pristupuje k nárokom klientov, ktorí si uplatňujú plnenie z rôznych typov poistení rovnocenne, bez ohľadu na to, či to vybavujú sami, alebo prostredníctvom nejakých zástupcov, právnikov alebo iných subjektov, ktoré sú na tieto úkony splnomocnené. Klienta vybavíme rovnako kvalitne a taktiež ho informujeme o všetkých jeho nárokoch, ktoré mu vyplývajú z jeho poistnej zmluvy alebo škodovej udalosti, či už vstupuje do kontaktu s poisťovňou priamo alebo cez prostredníka.

Úskalia služieb sprostredkovateľov

V praxi sa pri rokovaní s klientmi, ktorí sa nechajú zastupovať týmito spoločnosťami, skôr stretávame s predĺžením času na predkladanie podkladov, pretože komunikácia pri požiadavke prebieha medzi poisťovňou a zástupcom klienta / poškodeného a následne ešte medzi zástupcom a samotným klientom / poškodeným. Rovnaký postup je aj opačne, pri samotnom predložení potrebných podkladov. Naša spoločnosť umožňuje moderné, priame vkladanie dokladov od klienta cez web servis ku konkrétnej poistnej udalosti, bez zbytočného preposielania papierovej korešpondencie, čím sa urýchli vybavovanie nároku.

V neposlednom rade pri priamom vybavovaní nárokov s poisťovňou klient / poškodený dostáva 100 percent plnenia, na ktoré má nárok, pričom pri využití služieb týchto spoločností musí za túto službu uhradiť dohodnutú províziu, ktorá predstavuje niekedy až 30 percent z plnenia poisťovne. A to v dnešnej finančnej situácii určite nie je zanedbateľné.

Pri niektorých škodách Allianz - SP dokonca dostala od poškodených, ktorí sa pôvodne nechali osloviť a zastupovať týmito subjektmi, požiadavku, aby sme im pomohli vypovedať plnú moc, ktorú udelili takému zástupcovi, pretože zistili, že jeho služby pri komunikácii s poisťovňou v podstate vôbec nepotrebujú.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: