Linka detskej dôvery

Redakcia | 20. október 2009

Nadácia pre deti Slovenska podporila z Hodiny deťom nový projekt Linky detskej dôvery.

Tlačová správa, Košice 16. október 2009

Nadácia pre deti Slovenska podporila z Hodiny deťom nový projekt Linky detskej dôvery

Unikátna služba Linky detskej dôvery v Košiciach, ktorá poskytuje svoje služby deťom ale aj ich rodičom  nepretržite už desiaty rok, sa pustila do nového projektu. Je nazvaný „Uši pre rómske deti“ a v roku 2009 ho podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.  Projekt nadväzuje na predošlé aktivity, ktoré boli aj v minulých rokoch rovnako podporené z grantového programu Hodina deťom. Vďaka nim sa Linka detskej dôvery v Košiciach etablovala a mohla rozvíjať svoju činnosť ďalšími komunikačnými kanálmi, ako je e-mailové poradenstvo. Sústredila sa aj na pomoc opakovane volajúcim klientom a na rozšírenie služieb linky o poradenstvo pre rodičov. Deti, rodičia, učitelia ale aj iní dospelí sa tak vďaka pomoci z Nadácie pre deti Slovenska môžu aj naďalej nachádzať o radu a pomoc na telefónmnom čísle 0800 11 78 78. 

“Linka detskej dôvery pri DFN Košice je výnimočná aj  svojou ľahkou dosiahnuteľnosťou pre rómsku populáciu, ktorá vo väčšine žije práve v našom regióne. Aj bez špeciálnej propagácie sa vedomosť o existencii  linky dostala k väčšine rómskych detí v Prešovskom a Košickom kraji,” konštatovala vedúca Linky detskej dôvery  PhDr. Dana Lovašová. Jej slová potvrdzuje fakt, že v posledných rokoch stále stúpa počet rómskych detí, ktoré denne volajú na linku a hľadajú tam pomoc, informácie či odpovede na svoje otázky.

Takáto  zmena skladby klientely Linky detskej dôvery viedla k tomu, že sa jej pracovníci rozhodli cielene zamerať pozornosť na deti a mladých ľudí rómskeho pôvodu. Riešenie a prežívanie ich problémov je totiž charakteristicky ovplyvnené zvykmi a tradíciami tohto etnika. Opakovane sa na pracovníkov linky obracajú  s problémami, ktoré by sa mali objavovať až v neskoršom vekovom období. Ide najmä o oblasti partnerského, sexuálneho a rodinného života. V telefonických rozhovoroch často hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa prvých sexuálnych skúseností, hodnôt v partnerskom vzťahu, akceptácie nevery partnera či násilia vo vzťahu k partnerke, ale aj tehotenstva. Ide o problémy, ktoré sú spojené s predčasným psychosexuálnym dozrievaním na jednej strane a nedostatočnou emocionálnou a sociálnou zrelosťou na strane druhej. Rómsku mládež trápia aj problémy diskriminácie v škole, závislostí, ale aj postoja k práci a hľadanie cesty ako sa vymaniť z doterajšieho prostredia a spôsobu života. Pracovníci linky sa pre tieto deti stávajú zdrojom cenných informácií, ktoré im chýbajú a ktoré vo svojom okolí nemajú možnosť získať. Okrem iného o závislostiach, hygienických a zdravotných návykoch, ale aj o inštitúciách, kde môžu získať konkrétne zručnosti, napr. v komunitných centrách.

K pozitívnym stránkam kontanktu s pracovníkmi Linky detskej dôvery patrí aj to, že deti, ktoré žijú často segregovane a majoritná spoločnosť sa im vyhýba, získavajú odlišnú skúsenosť pozitívneho prijímania okolitým svetom. “To považujeme za veľmi dôležitý aspekt preventívno-výchovného pôsobenia na mladú rómsku generáciu. Neočakávame okamžitú zmenu postojov a myslenia, ale dúfame, že opakovaná korektívna skúsenosť s pozitívnym a rešpektujúcim prijatím a základné informácie posunú tieto deti správnym smerom,” dodala na margo nového projektu PhDr. Lovašová.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: