Krajina záchrancov

Redakcia | 26. Feb 2013
Krajina záchrancov

Vedieť poskytnúť prvú pomoc znamená byť pripravený zachrániť život svojim najbližším...

Slovenské príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Na mnohé situácie by sme mohli byť pripravení a veľa ľudských životov by bolo zachránených, keby väčšina z nás ovládala základy prvej pomoci. Ako sú na tom ľudia na Slovensku? Podľa prieskumu by takmer dve tretiny uvítali možnosť absolvovať kurz prvej pomoci, keďže väčšina z nich sa cíti nedostatočne prakticky vybavená. Vďaka unikátnemu projektu Krajina záchrancov bude mať každý možnosť  osvojiť si základy prvej pomoci. Ich znalosť je mimoriadne dôležitá. Až  v troch štvrtinách prípadov totiž zachraňujeme životy svojim blízkym.

Postup pri záchrane života je ako reťaz. A každá reťaz je taká silná ako jej najslabšie ohnivko. Tým je v mnohých prípadoch prvá pomoc laikov na mieste nehody či úrazu v najdôležitejších prvých minútach. Aj keď priemerný čas dojazdu záchranných služieb na Slovensku je 11 minút, pri život ohrozujúcich stavoch ide o sekundy.

Zúčastnili ste sa niekedy kurzu prvej pomoci? Niektorí sa s ním stretli počas štúdia, iní v autoškole alebo v zamestnaní. Ak ste ho naozaj absolvovali, je dôležité vedomosti si zopakovať, a to po 4 – 5 rokoch.

Väčšina z nás však neabsolvovala kurz prvej pomoci vôbec. Štatistiky hovoria, že len 5 – 10 % obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc.

Možno si poviete, že poskytnúť prvú pomoc je povinnosťou záchrannej zdravotnej služby a jej zavolaním sa vaša úloha končí. V roku 2011 absolvovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku 445 tisíc výjazdov, pričom priemerný čas ich dojazdu sa pohybuje medzi 11 až 20 minútami. O živote však často rozhodujú sekundy, preto musíte vedieť pomôcť ešte do príchodu profesionálov, a to rýchlo a správane.

Operátori na linkách 155 a 112 sú vám vždy k dispozícii, no potrebujú vašu spoluprácu – konať a rozhodovať musíte vy!

Ocitnúť sa v situácii, kedy je niekto z vašich blízkych v ohrození života, alebo musíte pomôcť na mieste autonehody či pracovného úrazu, nie je nikomu príjemné. Teoretické vedomosti a nácvik niekoľkých jednoduchých úkonov vám však dodajú sebaistotu a odvahu.

Každý z nás by mal vedieť ako pomôcť a nemal by sa báť!

 

Základy prvej pomoci sú také jednoduché, že sa ich dokážu naučiť aj deti. Ich spontánne reakcie a odvaha v situáciách, keď o živote rozhodujú sekundy, však mnohým dospelým chýba. Nájdite vôľu a odhodlanie, osvojte si základné vedomosti o postupoch prvej pomoci a buďte aj vy súčasťou Krajiny záchrancov!

Hranica medzi životom a smrťou je tenká ako niť. Každý z nás môže zabrániť jej pretrhnutiu.

Vstúpte do Krajiny záchrancov

Myslieť si, že viem, to nestačí! Preto na stránke www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou absolvovať e-learningový kurz základov prvej pomoci. Vo ôsmich lekciách sa vďaka interaktívnym videám a úlohám naučíte celú teóriu od privolania záchrannej služby, po resuscitáciu, záchranu pri dusení, zastavenie krvácania, či fixáciu zlomeniny. Na konci e-learningového kurzu je pripravený krátky test, ktorý preverí nadobudnuté znalosti. Na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát Krajiny záchrancov, ktorý oprávňuje jeho majiteľa na druhý krok. Tým je absolvovanie praktického kurzu prvej pomoci. Odborným partnerom Krajiny záchrancov je aj Slovenský Červený kríž, ktorý vďaka svojej sieti Územných spolkov dokáže zastrešiť praktickými kurzami prvej pomoci takmer celé Slovensko. Stačí si na stránke www.prvapomoc.sk nájsť najbližšie miesto k svojmu bydlisku, kde je možné kurz absolvovať. Vďaka certifikátu Krajiny záchrancov bude jeho praktická časť trvať len 4 hodiny a stáť symbolických 14,90 €. Zvýhodnená cena a skrátený kurz však predpokladá teoretickú prípravu na e-learningu a zvládnutie záverečného testu.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: