Keď bolí nielen duša alebo Domáce násilie má mnoho podôb

Redakcia | 26. január 2017
Keď bolí nielen duša alebo Domáce násilie má mnoho podôb

Ide o mimoriadne závažnú a aktuálnu tému, ktorá sa môže dotknúť každej z nás. Každá žena by preto mala vedieť, čo pojem domáce násilie znamená.

DOMÁCE NÁSILIE páchané na ženách má viacero podôb:

  • Fyzické násilie – zahŕňa všetky možné formy násilného fyzického zaobchádzania, ako je kopanie, bitie, škriabanie, ťahanie za vlasy, škrtenie, pálenie kože cigaretou, pichanie ostrým predmetom a podobne.
  • Psychické násilie – zahŕňa citové a slovné týranie, ktoré v žene ničí pocit vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem aj zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore, charaktere, osočovanie, nadávky, časté výroky muža o žene, že je psychicky chorá, namýšľa si, že sa zbláznila.
  • Sociálne násilie – má za cieľ ženu izolovať. Ide o bránenie styku s rodinou, priateľmi, zamykanie do bytu, znemožňovanie telefonovania a inej komunikácie s okolitým svetom.
  • Ekonomické násilie – predstavuje zneužívanie moci pri disponovaní finančnými prostriedkami, kedy muž žene obmedzuje prístup k peniazom, neposkytuje vôbec, alebo dostatočné financie na chod domácnosti, zatajuje výšku svojich príjmov, kontroluje príjmy ženy.
  • Sexuálne násilie – zahŕňa všetky sexuálne činy, ku ktorým je žena donútená proti svojej vôli.
Prečítajte si: Čo robiť po rozvode? 8 rád pre osamelé.

Ak zažívate akúkoľvek formu násilia z vyššie uvedených, alebo máte pocit, že sa k vám niekto nespráva tak ako má, poraďte sa na bezplatnom telefónnom číslo: 

0800 212 212

Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie

V každom kraji na Slovensku existuje viazero občianskych združení, nadácií, organizácií, odborných poradní na pomoc ženám v núdzi. Vyhľadajte akýkoľvek kontak na pomoc, ak sa cítite ohrozené alebo je na vás páchaný akýkoľvek druh násilia. Nezabudnite! Nikto nemá právo siahnuť na vás ani na váš majetok.

Prečítajte si: Rozvod áno, alebo nie?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: